Nowe funkcje i aktualizacje produktu Dropbox

Poznaj najnowsze funkcje dla użytkowników i administratorów.

Sierpień 2021 r.


Tworzenie kopii zapasowej dysków zewnętrznych

Ta funkcja pozwala na automatyczne tworzenie w Dropbox kopii zapasowych treści przechowywanych na dyskach zewnętrznych użytkowników. Obok opcji tworzenia kopii zapasowej komputera użytkownicy mają teraz do dyspozycji nową funkcję, która umożliwia odzyskiwanie i przywracanie plików z urządzeń zewnętrznych oraz dostęp do nich z dowolnego miejsca. Funkcja tworzenia kopii zapasowej dysków zewnętrznych jest dostępna dla użytkowników korzystających z taryf Dropbox Basic, Plus, Family i Professional.


Dodaj przeszukiwalne tagi do plików i folderów

Użytkownicy mogą teraz dodawać hasztagi do plików i folderów, aby lepiej organizować ich zawartość. Generowane przez użytkowników tagi można przeszukiwać, dzięki czemu mogą szybko znaleźć to, czego potrzebują. Użytkownicy będą mogli zbiorczo dodawać i usuwać tagi. Tagowanie jest dostępne dla użytkowników taryf Dropbox Business Advanced, Enterprise i Standard.

Dodaj przeszukiwalne tagi do plików i folderów

Lipiec 2021 r.


Konwersja plików

Korzystanie z konwersji plików pomaga użytkownikom zaoszczędzić czas poprzez konwertowanie różnych formatów plików, w tym PDF i obrazów, bez opuszczania Dropbox. Konwersja plików eliminuje konieczność otwierania pliku w innej aplikacji, zmiany formatu, a następnie zapisywania nowej wersji w Dropbox. Konwersja do plików PDF i obrazów jest dostępna dla wszystkich użytkowników Dropbox.

Aby dowiedzieć się więcej na temat konwersji plików, odwiedź nasze centrum pomocy.


Poprawa funkcji przesyłania z aparatu

Udoskonaliliśmy funkcję i dostępność Przesyłania z aparatu, aby pomóc większej liczbie użytkowników w zachowaniu bezpieczeństwa i organizacji zdjęć. Wszyscy użytkownicy, w tym korzystający z taryfy Basic, mogą teraz automatycznie tworzyć kopie zapasowe zdjęć i filmów za pomocą Przesyłania z aparatu. Znacznie poprawiliśmy też funkcjonowanie w tle, aby przesyłać szybciej i bardziej niezawodnie — teraz obsługujemy przesyłanie z określonych albumów, jak również przesyłanie dodatkowych typów plików, w tym zdjęć live photo, zdjęć seryjnych i edycji (tylko w iOS).

Te ulepszenia są dostępne we wszystkich taryfach Dropbox. Wypróbuj Przesyłanie z aparatu już dziś.

Poprawa funkcji przesyłania z aparatu

Poprawa funkcji Passwords

Od premiery funkcji w sierpniu 2020 r. wprowadziliśmy kilka aktualizacji Dropbox Passwords, aby zwiększyć jakość korzystania. Aktualizacje obejmują:

 • Rozszerzenie Passwords do przeglądarki: użytkownicy mogą teraz zapisywać i wypełniać pola adresu e-mail, nazwy użytkownika i hasła za pomocą swoich przeglądarek. 
 • Udostępnianie haseł: zawsze wiesz, kto ma dostęp do jakich kont, dzięki bezpiecznemu udostępnianiu haseł i informacji o płatnościach.
 • Obsługa kart kredytowych i debetowych: teraz użytkownicy mogą przechowywać informacje o kartach kredytowych i debetowych oraz uzyskiwać do nich dostęp w tym samym miejscu, w którym zarządzają hasłami.

Funkcja Dropbox Passwords jest dostępna dla wszystkich użytkowników taryf Basic, Plus, Professional i Family, a także dla zespołów w taryfie Business należących do programu wczesnego dostępu.

Poprawa funkcji Passwords

Uproszczony interfejs

Wprowadziliśmy nowe funkcje ułatwiające użytkownikom utrzymanie porządku w pracy i domu, w tym:

 • Uproszczony zasobnik: szybki dostęp do zawartości i potwierdzenia tego, że pliki są bezpiecznie synchronizowane na pasku zadań (Windows) lub pasku menu (Mac).
 • Nowa nawigacja: szybsze znajdowanie treści w sieci dzięki zaktualizowanej nawigacji bocznej.  
 • Przeprojektowane okienko szczegółów: zobacz wyróżnione treści w zaktualizowanym, intuicyjnym oknie szczegółów dotyczących sieci.

Te nowe funkcje są dostępne w taryfach Dropbox Basic, Plus, Professional i wszystkich taryfach Dropbox Business.

Uproszczony interfejs

Strona udostępniania na zewnątrz

Nowa strona udostępniania na zewnątrz w konsoli administratora pozwala administratorom zobaczyć, w jaki sposób dane są udostępniane poza firmą. Administratorzy w taryfach Dropbox Business Advanced, Dropbox Business Enterprise i Dropbox Education mogą wyświetlać i filtrować (między innymi według typu pliku, osoby udostępniającej i ustawień łącza) wszystkie pliki i foldery udostępnione na zewnątrz.

Strona udostępniania na zewnątrz

Kontrola udostępniania

Dzięki ulepszonym narzędziom udostępniania administratorzy mogą teraz ustawić domyślny czas wygaśnięcia i ograniczenia hasła dla łączy udostępnionych, aby kontrolować dostęp do danych firmy. Ustawienia udostępniania są dostępne w taryfach Dropbox Business Standard, Dropbox Business Advanced i Dropbox Business Enterprise.

Ustawienia udostępniania

Ulepszona klasyfikacja danych

Administratorzy Dropbox Business Enterprise mają teraz możliwość identyfikowania i klasyfikowania poufnych danych przechowywanych w folderach współdzielonych i osobistych folderach członków zespołu. Administratorzy otrzymają alerty, jeśli poufne dane przechowywane w folderze członka zespołu zostaną potencjalnie naruszone. Po włączeniu tego ustawienia administratorzy mogą konfigurować zakres skanowania w poszukiwaniu informacji umożliwiających identyfikację.

Ulepszona klasyfikacja danych

Sugerowane foldery

Użytkownicy wszystkich taryf Dropbox Business będą teraz otrzymywać rekomendacje dotyczące folderów z różnymi uprawnieniami w zależności od ich roli i sposobu współpracy zespołu — niezależnie od tego, czy jest to współpraca wewnętrzna, zewnętrzna, czy też kombinacja obu. Członkowie zespołu zobaczą te sugerowane foldery podczas procesu wdrażania.

Dowiedz się więcej o funkcjach Dropbox Business.


Poprzednie powiadomienia dotyczące nowych funkcji

Aktualizacja: ulepszone alerty i powiadomienia

Oprócz alertów bezpieczeństwa i powiadomień opublikowanych w marcu administratorzy Dropbox Enterprise mogą teraz oznaczać alerty jako weryfikowane, rozwiązane lub odrzucone. Dostępny jest nowy widżet pulpitu nawigacyjnego przedstawiający ogólne informacje o alertach zespołu i trendy z ostatniego tygodnia. Administratorzy mogą nadal konfigurować alerty dotyczące wykrywania złośliwego oprogramowania, masowego usuwania, masowego przenoszenia danych, wielu nieudanych prób logowania i prób logowania z krajów wysokiego ryzyka.

Dowiedz się więcej o alertach bezpieczeństwa w naszym centrum pomocy.

Nowe role administratora

Administratorzy Dropbox Enterprise, Dropbox Business Advanced i Dropbox Education mogą teraz zapewnić członkom zespołu odpowiedni poziom dostępu do konsoli administratora zgodnie z ich stanowiskami.

Dostępnych jest teraz pięć następujących ról administratora:

Płatności: dostęp do stron rozliczeniowych w konsoli administratora 

Zawartość: zarządzanie zawartością i zarządzanie grupami 

Zgodność: nadzór nad danymi, przechowywanie i usuwanie danych oraz zarządzanie zawartością

Raport: tworzenie raportów w konsoli administratora      

Bezpieczeństwo: przypisywanie ról, kontrola dostępu i logowanie się jako użytkownik

Aby dowiedzieć się więcej o tych rolach i sposobach ich aktywacji, odwiedź nasze centrum pomocy.

Raporty z udostępniania zewnętrznego

Opracowaliśmy nową funkcję udostępniania na zewnątrz, aby zapewnić Ci lepszy wgląd w szczegóły tego, co jest udostępniane poza firmę. Teraz możesz utworzyć raport na stronie analityki, który będzie zawierał listę wszystkich plików, folderów i łączy udostępnionych poza Twoim zespołem. Raporty dotyczące udostępniania zewnętrznego są dostępne dla administratorów w Dropbox Enterprise, Dropbox Business Advanced i Dropbox Education.

Dowiedz się więcej o raportach o udostępnianiu zewnętrznym w naszym centrum pomocy.

Kontrola administracyjna dla aplikacji połączonych z Dropbox

Nowe elementy w konsoli administratora Dropbox Business umożliwiają zarządzanie aplikacjami, które użytkownicy łączą ze swoimi kontami Dropbox. Możesz zezwalać na nowe połączenia lub blokować połączenia z dowolną aplikacją w naszym Centrum aplikacji, a także z aplikacjami niestandardowymi, które nie są w nim dostępne.

Aby dowiedzieć się więcej o zarządzaniu dostępem zespołu do aplikacji, odwiedź centrum pomocy.

Archiwum rodzinne

Folder Archiwum rodzinne dostępny jest dla wszystkich użytkowników taryfy Dropbox Family. Pliki umieszczone w folderze Archiwum rodzinne przez dowolnego członka taryfy są automatycznie udostępniane pozostałym członkom.

Dowiedz się więcej o folderze Archiwum rodzinne w naszym centrum pomocy.

Ulepszone alerty i powiadomienia

Administratorzy Dropbox Enterprise otrzymują powiadomienia w czasie rzeczywistym o wykryciu na swoich kontach podejrzanych zachowań, ryzykownych działań oraz potencjalnych wycieków danych. Monitorowane mogą być następujące zdarzenia:

 • Masowe usuwanie
 • Masowe przenoszenie danych
 • Poufna zawartość udostępniona na zewnątrz
 • Udostępnienie złośliwego oprogramowania spoza Twojego zespołu
 • Udostępnienie złośliwego oprogramowania w Twoim zespole
 • Zbyt wiele nieudanych prób logowania
 • Logowanie z kraju o wysokim ryzyku

Zapewniamy także możliwość konfigurowania progów alertów i dostosowywania odbiorców powiadomień oraz wywoływanie alertów w przypadku udostępniania poufnych plików na zewnątrz.

Dowiedz się więcej o alertach bezpieczeństwa w naszym centrum pomocy.

Klasyfikacja danych

Zespoły Dropbox Enterprise mogą teraz korzystać z automatycznego oznaczania danych osobistych i poufnych, co zapewnia lepszą ochronę danych przed ujawnieniem. Administratorzy otrzymują e-maile z alertami ochrony przed utratą danych (DLP), gdy pliki lub foldery zawierające poufne informacje są udostępniane poza ich zespół. Administratorzy Dropbox Enterprise mogą aktywować automatyczną klasyfikację danych z poziomu konsoli administratora.

Aby uzyskać więcej informacji o klasyfikacji danych, odwiedź nasze centrum pomocy.

Automatyczne usuwanie danych

W ramach dodatku Nadzór nad danymi włączyliśmy nową funkcję automatycznego usuwania danych. Automatyczne usuwanie danych pozwala administratorom na tworzenie zasad powodujących usunięcie danych po upływie określonego czasu od utworzenia lub przesłania pliku do Dropbox, zapewniając zgodność z wymogami dotyczącymi przechowywania i usuwania danych. W przyszłości administratorzy będą mogli monitorować aktywność, otrzymując alerty o zbliżającym się usunięciu plików.

Odwiedź nasze centrum pomocy, aby dowiedzieć się więcej o automatycznym usuwaniu danych.

Nowe funkcje bezpieczeństwa

Wprowadzane są trzy nowe funkcje bezpieczeństwa, oferujące lepsze możliwości dostosowywania i analityki:

  Alerty i powiadomienia:na bieżąco otrzymuj powiadomienia o podejrzanych zachowaniach, ryzykownych działaniach i potencjalnych wyciekach danych. Dostępne w Dropbox Enterprise.

  Raporty o udostępnianiu na zewnątrz: zobacz, jak Twoje dane są udostępniane poza firmę. Dostępne w wersji beta dla zespołów Dropbox Enterprise i Business Advanced.

  Klasyfikacja danych: oznacz dane osobowe i wrażliwe, aby łatwo zidentyfikować i zapobiec ujawnieniu wrażliwych informacji. Dostępne w wersji beta dla zespołów Dropbox Enterprise.

Przeczytaj więcej o nowych funkcjach bezpieczeństwa na naszym blogu.

Nowe możliwości przechowywania danych

Teraz zespoły Dropbox Business korzystające z dodatku Nadzór nad danymi mogą ustalać zasady przechowywania danych, aby lepiej przestrzegać wymogów zgodności i przepisów. Dodatek Nadzór nad danymi jest dostępny dla wszystkich zespołów Dropbox Business jako dodatkowy zakup.

Dowiedz się więcej, odwiedzając naszą stronę Nadzór nad danymi.

Ruch i analityka dla zespołów

Zespoły Dropbox Business Advanced i Enterprise mają teraz dostęp do ruchu i analityki łączy udostępnionych. Dzięki tym funkcjom użytkownicy mogą łatwo śledzić interakcje ze swoimi łączami udostępnionymi. W przypadku każdego utworzonego przez siebie łącza zobaczą, kto je odwiedził, jakiego rodzaju urządzenie było używane, kiedy uzyskano dostęp i czy zostało wyświetlone lub pobrane.

Dowiedz się więcej o ruchu i analityce w naszym centrum pomocy.

Udostępnianie z brandingiem dla zespołów

Ulepszenia za pomocą udostępniania z brandingiem są teraz dostępne w Dropbox Business Standard, Advanced i Enterprise. Udostępnianie z brandingiem umożliwia prezentowanie plików z logo, nazwą firmy i obrazem tła. Odbiorcy zobaczą je, gdy wyświetlą łącza udostępnione oraz w powiadomieniach e-mail o łączach. Administratorzy mogą ustawić branding dla całego zespołu; administratorzy w taryfach Advanced i Enterprise mogą również zezwolić członkom zespołu na ustawienie brandingu dla ich kont indywidualnych.

Dowiedz się więcej o udostępnianiu z brandingiem w naszym centrum pomocy.

Zaktualizowany panel analityczny

Panel analityczny jest pierwszą stroną, którą widzą administratorzy Dropbox Enterprise podczas logowania się do konsoli administratora.

Dowiedz się więcej o panelu analitycznym w naszym centrum pomocy.

Ulepszone opcje kontroli administracyjnej dla użytkowników komputerów

Administratorzy Dropbox Business mogą teraz dostosowywać ustawienia aplikacji komputerowej Dropbox dla poszczególnych użytkowników, działów lub lokalizacji. Administratorzy mogą dostosowywać ustawienia sieciowe, takie jak limity przepustowości i opcje kontroli danych, takie jak opcje synchronizacji inteligentnej. Te ustawienia są obecnie dostępne tylko dla instalacji systemu Windows.

Kopia zapasowa komputera dla zespołów roboczych

Użytkownicy Dropbox Business mogą teraz automatycznie tworzyć kopie zapasowe i synchronizować foldery „Pulpit”, „Pobrane” i „Dokumenty” swoich komputerów z Dropbox. Administratorzy będą mogli włączać i wyłączać tę funkcję w konsoli administratora i sprawdzać, kiedy użytkownicy włączyli lub wyłączyli tę funkcję w dzienniku inspekcji.

Więcej informacji na temat tworzenia kopii zapasowej komputera można znaleźć w naszym centrum pomocy.

Passwords w wersji beta dla zespołów roboczych

Nasze nowe narzędzie do przechowywania i synchronizacji haseł, Dropbox Passwords, jest teraz dostępne w wersji beta dla wszystkich użytkowników Dropbox Standard i Advanced. Administratorzy będą mogli włączać i wyłączać tę funkcję w konsoli administratora i sprawdzać w dzienniku inspekcji, kto aktywował Passwords.

Przeczytaj więcej o Dropbox Passwords w naszym centrum pomocy.

Nowe aplikacje w Dropbox App Center

Dodaliśmy do Dropbox App Center nowe aplikacje, które pomogą Ci w pracy z ulubionymi narzędziami i wzbogacą procesy robocze.

Poznaj wszystkie narzędzia, które możesz połączyć z Dropbox w Centrum aplikacji.

Obserwowanie folderów udostępnionych

Możesz teraz być na bieżąco, obserwując foldery udostępnione. Użytkownicy, kiedy obserwują folder, otrzymują e-mail, kiedy folder zostanie zaktualizowany. E-maile mogą być dostosowywane według działania – dodawania lub usuwania – i częstotliwości – natychmiast lub raz dziennie.

Odwiedź nasze centrum pomocy, aby uzyskać więcej informacji na temat obserwowania folderu.

Aktualizacja funkcji udostępniania

31 stycznia 2021 r. wyłączymy funkcję Showcase. Kilka jej składników zostało przeniesionych do innych narzędzi udostępniania w Dropbox. Udostępnianie z brandingiem, ruch i analityka są teraz dostępne dla wszystkich udostępnionych łączy, a Dropbox Transfer umożliwia użytkownikom łatwe i bezpieczne dostarczanie ostatecznych wersji plików. Wszystkie te funkcje udostępniania są dostępne zarówno w Dropbox Pro, jak i Business. 

Dowiedz się więcej o aktualizacji funkcji udostępniania w naszym centrum pomocy.

Nowa taryfa Dropbox Family jest już dostępna

Dropbox Family umożliwia rodzinom utrzymanie porządku dzięki jednej taryfie dla każdego. Taryfa Family ma oddzielne konta dla maksymalnie sześciu osób i obejmuje wszystkie funkcje Dropbox Plus. Wszyscy członkowie taryfy mogą uzyskać dostęp do folderu Archiwum rodzinne, aby przechowywać i przeglądać udostępnione treści rodzinne. Dropbox Family obejmuje 2000 GB zaszyfrowanego miejsca w chmurze, funkcje Dropbox Passwords, Dropbox Vault, kopię zapasową komputera i nie tylko.

Dostarczaj pliki bezpośrednio z Adobe Creative Cloud

Dropbox Transfer dla Creative Cloud umożliwia użytkownikom Adobe Creative Cloud usprawnienie sposobu dostarczania końcowych projektów zainteresowanym osobom. W menu Wtyczki programu Adobe Photoshop pojawi się nowy element Dropbox Transfer. Stamtąd możesz spakować i wysłać plik za pomocą kilku kliknięć. Ta wtyczka jest obecnie dostępna dla Adobe Photoshop. Wkrótce pojawi się więcej aplikacji Creative Cloud.

Dowiedz się więcej o wtyczce Transfer w naszym centrum pomocy.

Dropbox Vault jest teraz dostępny w Dropbox Professional

Dropbox Vault, chroniony kodem PIN folder do przechowywania i organizowania poufnych dokumentów w chmurze, jest teraz dostępny dla wszystkich użytkowników Dropbox Professional.

Dowiedz się więcej o obszarze Vault w naszym centrum pomocy.

Synchronizacja wybiórcza jest teraz domyślnie włączona w zespołach

Synchronizacja wybiórcza, funkcja w aplikacji komputerowej Dropbox, która pozwala wybrać foldery do automatycznej synchronizacji z chmurą, jest teraz domyślnie włączona u wszystkich członków zespołu – dając użytkownikom większą kontrolę nad miejscem na dysku twardym. Wszystkie foldery usunięte z dysków twardych będą przechowywane w witrynie dropbox.com.

Dowiedz się więcej o synchronizacji wybiórczej w naszym centrum pomocy.

Wyświetl usunięte pliki na stronie wyszukiwania na karcie Zawartość

Aktualizacja karty Zawartość umożliwia administratorom identyfikację usuniętych plików w folderach zespołu. Teraz możesz szybko wyszukiwać przypadkowo usunięte pliki i łatwo je przywrócić.

Dowiedz się więcej o zarządzaniu zawartością zespołu w naszym centrum pomocy.

Przesyłaj zdjęcia i filmy z Facebooka do Dropbox

Nasza nowa integracja z Facebookiem umożliwia przesyłanie zdjęć i filmów bezpośrednio do Dropbox. Gdy pliki znajdą się w Dropbox, możesz je porządkować i określać, komu przyznać prawo dostępu do zawartości udostępnionej.

Dowiedz się więcej o integracji z Facebookiem w naszym centrum pomocy.

Usprawnione procesy robocze dla użytkowników multimediów

Nasz najnowszy dodatek Narzędzia kreatywne usprawnia współpracę i procesy robocze u użytkowników multimediów – bez opuszczania Dropbox:

 • Transfery dużych plików – wysyłaj i śledź pliki o rozmiarze nawet 250 GB (dotychczas 100 GB) bez zajmowania miejsca na koncie Dropbox oraz skonsoliduj i usprawnij cząstkowe narzędzia do przesyłania plików
 • Komentowanie z dokładnością do klatki – zamieszczaj komentarze dotyczące filmów z dokładnością do wybranej klatki 
 • Podglądy dużych plików – przesyłaj strumieniowo i wyświetlaj podglądy plików wideo o rozmiarze do 150 GB bez potrzeby pobierania oryginalnej aplikacji

Dowiedz się więcej o funkcjach dla użytkowników multimediów w naszym centrum pomocy.

Większa kontrola i bezpieczeństwo udostępniania zewnętrznego

Włączenie nowego ustawienia daje możliwość zatwierdzania lub usuwania domen, zespołów i użytkowników, którym członkowie Twojego zespołu mogą udostępniać materiały. Ustawienia udostępniania zewnętrznego dotyczą plików, folderów i łączy udostępnionych przy użyciu przeglądarki, komputera i urządzeń mobilnych. Ustawienia te nie wpływają na wcześniejsze relacje udostępniania.

Dowiedz się więcej o udostępnianiu zewnętrznym w naszym centrum pomocy.

Funkcje dodane do zaawansowanej kontroli zespołu i zawartości

Nowe funkcje dodane do narzędzia zaawansowanej kontroli zespołu i zawartości pozwalają logować się do BetterCloud przy użyciu poświadczeń Dropbox i tworzyć własne wyrażenia regularne w celu skanowania plików pod kątem niestandardowych typów danych, które wykraczają poza zbiór ponad 95 typów wbudowanych.

Dowiedz się więcej o dodatku zaawansowanej kontroli zespołu i zawartości w naszym centrum pomocy.

Nowa integracja z systemem zarządzania nauką Canvas

Obecnie studenci i wykładowcy mogą udostępniać w Canvas materiały kursowe, w tym prace domowe, slajdy z wykładów i plany zajęć – bezpośrednio z Dropbox. Ponadto użytkownicy mogą otwierać zawartość Dropbox bezpośrednio z poziomu Canvas. 

Dowiedz się więcej o integracji z Canvas w naszym centrum pomocy.

Zakończenie obsługi przeglądarki Microsoft Internet Explorer 11

Od października 2020 r. Dropbox nie będzie już obsługiwać przeglądarki Internet Explorer 11. Jeśli członkowie Twojego zespołu obecnie korzystają z programu Internet Explorer 11, zalecamy im przejście na najnowszą wersję przeglądarki Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox lub Apple Safari. 

Dowiedz się więcej o wymaganiach systemowych w naszym centrum pomocy.

Podpisuj dokumenty bezpośrednio z poziomu Dropbox

W pełni wbudowane elektroniczne podpisywanie za pośrednictwem naszego rozwiązania HelloSign do e-podpisów jest teraz dostępne w Dropbox. Możesz teraz wysyłać, podpisywać i przechowywać umowy zapisane na koncie bez opuszczania Dropbox.

Uzyskaj szczegółowe informacje w naszym centrum pomocy na temat korzystania z Dropbox z HelloSign.

Nowe profesjonalne funkcje udostępniania

Dropbox Professional zawiera teraz dwa nowe ulepszenia udostępniania. Udostępnianie z brandingiem umożliwia prezentowanie plików z logo, nazwą firmy i obrazem tła. A nasze nowe funkcje dotyczące ruchu i analityki umożliwiają śledzenie interakcji łączy udostępnianych, pokazując takie informacje, jak liczba osób wyświetlających i pobierających plik.

Więcej informacji na temat funkcji udostępniania w Dropbox Professional jest dostępnych w naszym centrum pomocy.

Obsługa aplikacji Files systemu operacyjnego Chrome

Użytkownicy systemu operacyjnego Chrome mogą teraz dodawać Dropbox jako usługę w aplikacji Files. Dodanie Dropbox umożliwi dodawanie, wyszukiwanie i podgląd plików przechowywanych na Twoim koncie oraz kopiowanie ich do innych połączonych usług. Klienci, którzy kupią Chromebooka, otrzymają 100 GB bezpłatnego miejsca w Dropbox na rok.

Dowiedz się więcej w naszym centrum pomocy o korzystaniu z Dropbox w aplikacji File systemu operacyjnego Chrome.

Nowe funkcje i aplikacje mobilne

Aplikacja mobilna Dropbox zawiera teraz narzędzie do dostarczania plików Dropbox Transfer, możliwość wyszukiwania obrazów według słów kluczowych oraz obsługę trybu ciemnego. Ponadto uruchomiliśmy dwie nowe aplikacje mobilne: Dropbox Scan, która umożliwia przekształcanie fizycznych dokumentów w wysokiej jakości pliki PDF oraz Dropbox Passwords, która umożliwia przechowywanie haseł i synchronizowanie ich na wszystkich urządzeniach.

Usługa Dropbox Transfer jest obecnie dostępna w taryfie Professional dla użytkowników iOS, a wkrótce zostaną wprowadzone inne taryfy i obsługa Androida. Wyszukiwanie obrazów jest dostępne w taryfach Professional i Business. Tryb ciemny jest obecnie dostępny dla wszystkich użytkowników iOS i zostanie udostępniony użytkownikom Androida w nadchodzących miesiącach. Funkcja Scan jest dostępna dla wszystkich użytkowników iOS. Funkcja Passwords jest zawarta w taryfach Plus i Professional.

Przeczytaj na naszym blogu więcej o nowych funkcjach i aplikacjach mobilnych.

Automatyczne rozpoznawanie tekstu obrazu

Automatyczne rozpoznawanie tekstu obrazu jest teraz dostępne dla zespołów Dropbox Business Standard w ramach programu wczesnego dostępu. Administratorzy mogą zmieniać ustawienia swoich zespołów, odwiedzając konsolę administratora.

Dowiedz się więcej w naszym centrum pomocy o automatycznym rozpoznawaniu tekstu obrazu.

Wyszukiwanie według osoby

Możesz teraz wyszukiwać według nazwy lub adresu e-mail współpracownika, aby zobaczyć listę wszystkich plików, do których masz dostęp i nad którymi pracowała inna osoba.

Aby dowiedzieć się więcej o wyszukiwaniu w Dropbox, odwiedź nasze centrum pomocy.

Dropbox Passwords

Nasze nowe narzędzie do przechowywania i synchronizacji haseł, Dropbox Passwords, jest teraz dostępne dla wszystkich użytkowników Dropbox Plus i Professional.

Przeczytaj więcej o Dropbox Passwords w naszym centrum pomocy.

Kopia zapasowa komputera

Użytkownicy Dropbox Basic, Plus i Professional mogą teraz tworzyć kopie zapasowe folderów na swoich komputerach PC lub Mac – w tym folderów Pulpit, Pobrane i Dokumenty – bezpośrednio w Dropbox.

Więcej informacji na temat tworzenia kopii zapasowej komputera znajdziesz w naszym centrum pomocy.

Dropbox Vault

Dropbox Vault, nowe narzędzie do zabezpieczania i organizowania poufnych dokumentów w chmurze, jest dostępne dla wszystkich użytkowników Dropbox Plus.

Dowiedz się więcej o Dropbox Vault w naszym centrum pomocy.

Znajdź zespół Dropbox Business i dołącz do niego

Użytkownicy Dropbox Basic mogą teraz łatwiej znaleźć zespół Dropbox Business swojej firmy i dołączyć do niego. Na stronie głównej Dropbox użytkownicy z adresem e-mail w domenie firmowej będą mogli zobaczyć dostępne dla nich zespoły biznesowe i poprosić o dołączenie do nich.

Zaktualizowana nawigacja w witrynie dropbox.com

Uprościliśmy lewy pasek nawigacyjny w witrynie dropbox.com, aby uzyskać szybszy dostęp do potrzebnych plików i narzędzi. Wszystkie pozycje Pliki, Udostępnione, Prośby o pliki i Usunięte pliki pojawiają się teraz w sekcji Pliki, a następnie w sekcji Narzędzia z Dropbox Paper, HelloSign, Transfer, Showcase i App Center.

Dodatek do migracji danych

Zespoły Dropbox Business mogą teraz szybko migrować pliki i powiązane z nimi uprawnienia z lokalnych serwerów plików i istniejące rozwiązania pamięci masowej w chmurze za pomocą naszego dodatku do migracji danych Cloud FastPath. Ten nowy dodatek automatyzuje i przyspiesza migracje oraz oferuje raportowanie i monitorowanie przed zadaniami, w ich trakcie i po nich. Ponadto klienci korzystający z dodatku do migracji danych mogą opcjonalnie zakupić usługi Cloud FastPath Professional Services w celu uzyskania dodatkowych zasobów technicznych i wiedzy. Dodatek do migracji danych jest dostępny dla zespołów we wszystkich taryfach Dropbox Business i Education.

Aby dowiedzieć się więcej o dodatku do migracji danych, odwiedź nasze centrum pomocy.

Obsługa wielu obszarów roboczych Slacka

Możesz teraz połączyć konto Dropbox z wieloma obszarami roboczymi Slacka. Nasza integracja ze Slackiem umożliwia udostępnianie plików z Dropbox do Slacka i zapisywanie ze Slacka do Dropbox. Obsługa wielu obszarów roboczych Slacka obejmuje te wykorzystujące Slack Enterprise Grid.

Więcej informacji na temat integracji ze Slackiem znajdziesz w naszym centrum pomocy.

Platforma Dropbox Extensions otwarta dla wszystkich deweloperów

Otworzyliśmy platformę Dropbox Extensions dla wszystkich deweloperów. Teraz każdy deweloper może tworzyć rozszerzenia w swoich aplikacjach, które umożliwiają użytkownikom Dropbox wyzwalanie przepływów pracy z poziomu plików.

Przeczytaj więcej o platformie Dropbox Extensions na blogu Dropbox.Tech.

Kolejka synchronizacji

Dropbox na pasku zadań Windows i pasku menu macOS zawiera teraz kolejkę synchronizacji, która pokazuje informacje dotyczące przesyłania plików. Kolejka synchronizacji pokazuje postępy w synchronizacji poszczególnych plików i pozwala nadać priorytet ważnym plikom, aby szybciej się synchronizowały.

Więcej informacji na temat kolejki synchronizacji można znaleźć w naszym centrum pomocy.

Obsługa przesyłania większych plików w prośbach o plik

Prośby o plik utworzone przez klientów Dropbox Enterprise obsługują teraz przesyłanie plików o rozmiarze nawet 250 GB w porównaniu do poprzedniego limitu dla pliku równego 100 GB.

Dowiedz się więcej o prośbach o pliki w naszym centrum pomocy.

Dostęp do plików Dropbox w Jira

Szybko znajdź i wstaw pliki Dropbox w edytorze dzięki nowemu poleceniu Smart Link (/dropbox) w Jira.

Dowiedz się więcej o poleceniu Smart Link /dropbox na blogu Atlassian Community.

Zapisywanie plików udostępnionych w Slack w Dropbox

Użytkownicy, którzy połączyli swoje konta Slack i Dropbox, mogą teraz zapisywać załączniki do plików udostępnione w Slack bezpośrednio w Dropbox.

Dowiedz się więcej na temat korzystania z Dropbox w Slack na naszej stronie integracji.

Panel analityczny „Liczby do wyświetlenia”

Panel analityczny został uzupełniony o nową sekcję „Liczby do wyświetlenia”. Stąd administratorzy mogą wyświetlać aktywność użytkowników – np. łącza udostępnione tworzone bez hasła lub daty wygaśnięcia – które wymagają ich uwagi.

Odwiedź nasze centrum pomocy, aby uzyskać więcej informacji na temat panelu analitycznego.

Uproszczona akceptacja licencji użytkownika

Teraz gdy nowi użytkownicy zostaną zaproszeni do zespołu Dropbox Business, zostaną dodani automatycznie. Użytkownicy nie będą musieli ręcznie akceptować otrzymanych zaproszeń, ale dalej będą musieli zaakceptować nasze warunki korzystania z usługi przy pierwszym logowaniu.

Funkcja ta dotyczy użytkowników zaproszonych po raz pierwszy do zespołów Dropbox Business Advanced, Education oraz Enterprise ze zweryfikowanymi domenami i obowiązkowym jednokrotnym logowaniem.

Dowiedz się więcej o zapraszaniu użytkowników do zespołu Dropbox Business w naszym centrum pomocy.

Łącze zaproszenia do zespołu

Administratorzy zespołu Dropbox Business mogą teraz zapraszać nowych członków przez wysłanie łącza bez konieczności uzyskania ich adresów e-mail. Łącze, które można udostępnić w Slack, pozwala administratorom na zbiorowe dodawanie nowych członków zespołu z opcją śledzenia łącza. Dodatkowo łącze zaproszenia do zespołu można udostępnić członkom zespołu, pozwalając im na zapraszanie nowych użytkowników.

Więcej informacji na temat łącza zaproszenia do zespołu można znaleźć w naszym centrum pomocy.

Aktualizacje integracji z mediami

Dzięki tym nowym i zaktualizowanym integracjom możesz korzystać z zawartości konta Dropbox w narzędziach, z których korzystasz na co dzień:

 • Przyspiesz przesyłanie plików przy użyciu FileCatalyst
 • Współpracuj nad zawartością Adobe Creative Cloud dzięki CI HUB
 • Korzystaj z Curio, rozwiązania sztucznej inteligencji firmy GrayMeta, aby odblokować dane dotyczące zawartości, oraz z Iris do kontroli jakości i współpracy
 • Uprość przekazywanie opinii dzięki Wipster
 • Korzystaj z automatycznej transkrypcji w Adobe Premiere Pro dzięki ascribe.ai firmy axel ai
 • Dodawaj zawartość Dropbox do wpisów na mediach społecznościowych przy użyciu Sprout Social
 • Zarządzaj plikami mediów na miejscu i we wpisach dzięki Kyno firmy Lesspain Software

Więcej na temat tych integracji mediów możesz dowiedzieć się z naszego bloga.

Dwie nowe funkcje dodane do integracji Trello

Głębsza integracja z Trello pozwala uzyskać aktualne informacje na temat projektów poprzez Dropbox i poznać kontekst dotyczący zawartości konta. Teraz możesz przeglądać aktualizacje dotyczące projektów Trello w kanale aktywności Dropbox. Ponadto masz dostęp do podglądów plików Dropbox na komentarzach do kart Trello.

Dowiedz się więcej na temat korzystania z Trello wraz z Dropbox.

Wirtualne kursy szkoleniowe dotyczące narzędzi do pracy z domu

Nasze bezpłatne szkolenia na żywo pomagają przygotować się do pracy z domu. Dowiedz się, jak aplikacje komputerowe i mobilne Dropbox mogą pomóc w zarządzaniu plikami i współpracy z rozproszonym zespołem. Szczegółowe przewodniki oraz sesje pytań i odpowiedzi na żywo pozwolą Ci uzyskać pomoc i wiedzę niezbędną do wykonania Twojej pracy.

Dowiedz się więcej i zapisz na bezpłatne wirtualne szkolenie.

Raport Dropbox „Stan współpracy”

Dropbox połączył siły z firmą badawczą Vanson Bourne, aby stworzyć pierwszy globalny raport na temat współpracy. Możesz pobrać ten raport, aby:

 • Dowiedzieć się, jak współpracują organizacje w Stanach Zjednoczonych, Australii, Francji, Niemczech i Wlk. Brytanii
 • Zrozumieć wyzwania, jakie przed nimi stoją, i zmiany, których wymagają, aby usprawnić swoją działalność

Pobierz raport Dropbox „Stan współpracy”, aby dowiedzieć się więcej.

Aktualizacje integracji z Zoom

Teraz nagrania i transkrypcje spotkań Zoom można zapisywać bezpośrednio w Dropbox przy użyciu nowej aplikacji komputerowej. Nagrania są zapisywane jako pliki MP4, a transkrypcje – zapisywane w formacie VTT i indeksowane, więc możesz je znajdować przez wyszukanie dowolnego wyrazu lub sformułowania wypowiedzianego na spotkaniu. Ponadto obecnie można szybko zaczynać spotkania bezpośrednio z Dropbox, korzystając z dostępnej w Zoom zaawansowanej funkcji spotkań natychmiastowych.

Więcej informacji na temat integracji z Zoom znajdziesz w naszym centrum pomocy.

Automatyczne zwalnianie miejsca na dysku twardym

Obecnie nasza funkcja oszczędzania miejsca na dysku jest dostępna dla wszystkich zespołów Dropbox Business. Teraz członkowie zespołu mogą skonfigurować Dropbox tak, aby nieaktywne pliki były automatycznie przenoszone z komputera do chmury. Takie pliki są nadal widoczne na komputerze, ale zajmują tylko ułamek miejsca na dysku twardym. W razie potrzeby pliki te można pobrać przez dwukrotne kliknięcie.

Dowiedz się więcej o automatycznym oszczędzaniu miejsca w naszym centrum pomocy.

Blokowanie plików udostępnionych

Wprowadziliśmy nową funkcję blokowania plików w taryfie Dropbox Business. Gdy zablokujesz plik, osoby z prawami dostępu nie mogą go edytować w tym samym czasie co Ty – choć nadal mogą go przeglądać, komentować i udostępniać. Jeśli któryś z zablokowanych użytkowników potrzebuje dostępu, może kliknąć przycisk, który wysyła do pierwotnego użytkownika powiadomienie z prośbą o odblokowanie pliku. Ponadto administratorzy mogą odblokowywać pliki z poziomu konsoli administratora.

Więcej informacji na temat blokowania plików znajdziesz w naszym centrum pomocy.

Panel analityczny

Obecnie wszyscy administratorzy Dropbox Business mogą łatwo przeglądać informacje o tym, co dzieje się w ich środowisku, i podejmować odpowiednie działania przy użyciu panelu analitycznego. W naszym zaktualizowanym panelu analitycznym zebraliśmy najważniejszą aktywność użytkowników – w tym wykorzystanie miejsca oraz dane o współpracy i udostępnianiu – aby umożliwić skuteczniejsze zarządzanie zespołem.

Dowiedz się więcej o panelu analitycznym w naszym centrum pomocy.

Dodatek z pomocą techniczną premium

Obecnie pomagamy zespołom różnej wielkości w uzyskaniu pomocy technicznej, wsparcia i ofert na wyższym poziomie. Nasz dodatek z pomocą techniczną premium obejmuje pomoc telefoniczną w trybie 24/7, szkolenia dotyczące nowych i dotychczasowych funkcji, odpowiedź w czasie jednej godziny oraz bieżące aktualizacje dotyczące krytycznych zgłoszeń. Pomoc techniczna premium jest obecnie dostępna w języku angielskim na kontach Dropbox Business Standard, Advanced i Enterprise.

Dowiedz się więcej o pomocy technicznej premium w naszym centrum pomocy.

Przewijanie Dropbox dostępne dla wszystkich zespołów

Obecnie administratorzy mogą cofać zawartość zespołu do wcześniejszego punktu w czasie, korzystając z funkcji przewijania Dropbox. Funkcja ta pozwala administratorowi łatwo przewinąć zawartość zespołu nawet o 180 dni, dzięki czemu ułatwia odzyskiwanie w razie awarii. Przewijanie Dropbox jest dostępne dla zespołów we wszystkich taryfach Dropbox Business i Education.

Aby uzyskać więcej informacji o przewijaniu, odwiedź nasze centrum pomocy.

Historia folderu

Teraz możesz przeglądać wszystkie działania podejmowane w określonym folderze lub jego podfolderach z panelu historii folderów. Ten nowy panel pozwala śledzić, kiedy ktoś przenosi, edytuje, dodaje lub usuwa plik z folderu albo zmienia jego nazwę. Dla większości użytkowników historia folderów jest dostępna przez 180 dni; konta z rozszerzoną historią wersji (EVH) mają dostęp nawet do 10 lat historii folderów.

Dowiedz się więcej na temat historii folderów w naszym centrum pomocy.

Wyróżnienia wyszukiwania

Wyniki wyszukiwania w Dropbox wyświetlają obecnie fragmenty tekstu w każdym pliku, co pozwala znaleźć właściwą zawartość. Funkcja wyróżnień wyszukiwania jest dostępna w następujących taryfach: Plus, Professional oraz Business.

Dowiedz się więcej o wyszukiwaniu plików w naszym centrum pomocy.

Dodatek do nadzoru nad danymi

Administratorzy systemów mogą teraz wykorzystywać rozszerzoną historię wersji i ograniczenia prawne w zespołach Dropbox Business dzięki naszemu dodatkowi do nadzoru nad danymi. Rozszerzona historia wersji pozwala zespołom odzyskiwać dowolny modyfikowany lub usunięty plik nawet przez 10 lat i gwarantuje, że wszystkie wersje nieusuniętej zawartości będą dostępne do kontroli i sprawdzania zgodności przez 10 lat. Funkcja prawnego obowiązku przechowywania pozwala administratorom wyświetlać i eksportować całą zawartość utworzoną lub zmodyfikowaną przez danego członka. Członkowie objęci prawnym obowiązkiem przechowywania mogą dalej tworzyć, edytować i usuwać pliki, ale nie będą świadomi objęcia tym obowiązkiem.

Więcej informacji na temat prawnego obowiązku przechowywania oraz rozszerzonej historii wersji można znaleźć w naszym centrum pomocy.

Powiadomienia e-mailowe dotyczące przechwytywania kont z możliwością reakcji

Administratorzy zespołów biznesowych z taryfą Enterprise mogą teraz konfigurować powiadomienia e-mailowe, aby przenieść indywidualnych użytkowników Dropbox ze swojej firmy do konta zespołu. E-maile pozwalają teraz przechwyconym użytkownikom wybrać pomiędzy dołączeniem do konta firmowego lub zmianą obecnego adresu e-mail konta Dropbox na prywatny. Administratorzy mogą dodać własne komunikaty, wysyłać e-maile w dowolną liczbę razy i zobaczyć, kiedy e-mail został ostatnio wysłany.

Dowiedz się więcej o powiadomieniach e-mailowych dotyczących przechwytywania kont z możliwością reakcji w naszym centrum pomocy.

Blokowanie ustawień z konsoli przedsiębiorstwa

Administratorzy przedsiębiorstwa nadzorujący wiele wdrożeń Dropbox Business mogą teraz zablokować krytyczne ustawienia biznesowe w całej organizacji, zapobiegając zmianie poszczególnych ustawień przez administratorów zespołów. Obok każdego ustawienia pojawi się ikona blokady, która pozwoli administratorom przedsiębiorstwa zapobiegać zmianie tych ustawień dla danego zespołu przez administratorów zespołów.

Dowiedz się więcej o blokowaniu ustawień z konsoli przedsiębiorstwa w naszym centrum pomocy.

 

Uwaga: opisane powyżej produkty lub funkcje mogą jeszcze nie być dostępne, a więc terminy i dokładna funkcjonalność mogą się różnić od przedstawionych tutaj. Ponadto nie możemy zagwarantować, że te produkty lub funkcje będą dostępne dla Ciebie lub w Twojej wersji językowej. Decyzję o zakupie naszych usług należy podjąć na podstawie funkcji obecnie dostępnych.

 

żarówka Podziel się swoimi pomysłami!

Masz pomysł na nową funkcję Dropbox? Udostępnij nam ją!

Sierpień 2021 r.


Tworzenie kopii zapasowej dysków zewnętrznych

Ta funkcja pozwala na automatyczne tworzenie w Dropbox kopii zapasowych treści przechowywanych na dyskach zewnętrznych użytkowników. Obok opcji tworzenia kopii zapasowej komputera użytkownicy mają teraz do dyspozycji nową funkcję, która umożliwia odzyskiwanie i przywracanie plików z urządzeń zewnętrznych oraz dostęp do nich z dowolnego miejsca. Funkcja tworzenia kopii zapasowej dysków zewnętrznych jest dostępna dla użytkowników korzystających z taryf Dropbox Basic, Plus, Family i Professional.


Dodaj przeszukiwalne tagi do plików i folderów

Użytkownicy mogą teraz dodawać hasztagi do plików i folderów, aby lepiej organizować ich zawartość. Generowane przez użytkowników tagi można przeszukiwać, dzięki czemu mogą szybko znaleźć to, czego potrzebują. Użytkownicy będą mogli zbiorczo dodawać i usuwać tagi. Tagowanie jest dostępne dla użytkowników taryf Dropbox Business Advanced, Enterprise i Standard.

Dodaj przeszukiwalne tagi do plików i folderów

Lipiec 2021 r.


Konwersja plików

Korzystanie z konwersji plików pomaga użytkownikom zaoszczędzić czas poprzez konwertowanie różnych formatów plików, w tym PDF i obrazów, bez opuszczania Dropbox. Konwersja plików eliminuje konieczność otwierania pliku w innej aplikacji, zmiany formatu, a następnie zapisywania nowej wersji w Dropbox. Konwersja do plików PDF i obrazów jest dostępna dla wszystkich użytkowników Dropbox.

Aby dowiedzieć się więcej na temat konwersji plików, odwiedź nasze centrum pomocy.


Poprawa funkcji przesyłania z aparatu

Udoskonaliliśmy funkcję i dostępność Przesyłania z aparatu, aby pomóc większej liczbie użytkowników w zachowaniu bezpieczeństwa i organizacji zdjęć. Wszyscy użytkownicy, w tym korzystający z taryfy Basic, mogą teraz automatycznie tworzyć kopie zapasowe zdjęć i filmów za pomocą Przesyłania z aparatu. Znacznie poprawiliśmy też funkcjonowanie w tle, aby przesyłać szybciej i bardziej niezawodnie — teraz obsługujemy przesyłanie z określonych albumów, jak również przesyłanie dodatkowych typów plików, w tym zdjęć live photo, zdjęć seryjnych i edycji (tylko w iOS).

Te ulepszenia są dostępne we wszystkich taryfach Dropbox. Wypróbuj Przesyłanie z aparatu już dziś.

Poprawa funkcji przesyłania z aparatu

Poprawa funkcji Passwords

Od premiery funkcji w sierpniu 2020 r. wprowadziliśmy kilka aktualizacji Dropbox Passwords, aby zwiększyć jakość korzystania. Aktualizacje obejmują:

 • Rozszerzenie Passwords do przeglądarki: użytkownicy mogą teraz zapisywać i wypełniać pola adresu e-mail, nazwy użytkownika i hasła za pomocą swoich przeglądarek. 
 • Udostępnianie haseł: zawsze wiesz, kto ma dostęp do jakich kont, dzięki bezpiecznemu udostępnianiu haseł i informacji o płatnościach.
 • Obsługa kart kredytowych i debetowych: teraz użytkownicy mogą przechowywać informacje o kartach kredytowych i debetowych oraz uzyskiwać do nich dostęp w tym samym miejscu, w którym zarządzają hasłami.

Funkcja Dropbox Passwords jest dostępna dla wszystkich użytkowników taryf Basic, Plus, Professional i Family, a także dla zespołów w taryfie Business należących do programu wczesnego dostępu.

Poprawa funkcji Passwords

Uproszczony interfejs

Wprowadziliśmy nowe funkcje ułatwiające użytkownikom utrzymanie porządku w pracy i domu, w tym:

 • Uproszczony zasobnik: szybki dostęp do zawartości i potwierdzenia tego, że pliki są bezpiecznie synchronizowane na pasku zadań (Windows) lub pasku menu (Mac).
 • Nowa nawigacja: szybsze znajdowanie treści w sieci dzięki zaktualizowanej nawigacji bocznej.  
 • Przeprojektowane okienko szczegółów: zobacz wyróżnione treści w zaktualizowanym, intuicyjnym oknie szczegółów dotyczących sieci.

Te nowe funkcje są dostępne w taryfach Dropbox Basic, Plus, Professional i wszystkich taryfach Dropbox Business.

Uproszczony interfejs

Poprzednie powiadomienia dotyczące funkcji użytkownika końcowego

Archiwum rodzinne

Folder Archiwum rodzinne dostępny jest dla wszystkich użytkowników taryfy Dropbox Family. Pliki umieszczone w folderze Archiwum rodzinne przez dowolnego członka taryfy są automatycznie udostępniane pozostałym członkom.

Dowiedz się więcej o folderze Archiwum rodzinne w naszym centrum pomocy.

Ruch i analityka dla zespołów

Zespoły Dropbox Business Advanced i Enterprise mają teraz dostęp do ruchu i analityki łączy udostępnionych. Dzięki tym funkcjom użytkownicy mogą łatwo śledzić interakcje ze swoimi łączami udostępnionymi. W przypadku każdego utworzonego przez siebie łącza zobaczą, kto je odwiedził, jakiego rodzaju urządzenie było używane, kiedy uzyskano dostęp i czy zostało wyświetlone lub pobrane.

Dowiedz się więcej o ruchu i analityce w naszym centrum pomocy.

Udostępnianie z brandingiem dla zespołów

Ulepszenia za pomocą udostępniania z brandingiem są teraz dostępne w Dropbox Business Standard, Advanced i Enterprise. Udostępnianie z brandingiem umożliwia prezentowanie plików z logo, nazwą firmy i obrazem tła. Odbiorcy zobaczą je, gdy wyświetlą łącza udostępnione oraz w powiadomieniach e-mail o łączach. Administratorzy mogą ustawić branding dla całego zespołu; administratorzy w taryfach Advanced i Enterprise mogą również zezwolić członkom zespołu na ustawienie brandingu dla ich kont indywidualnych.

Dowiedz się więcej o udostępnianiu z brandingiem w naszym centrum pomocy.

Nowe aplikacje w Dropbox App Center

Dodaliśmy do Dropbox App Center nowe aplikacje, które pomogą Ci w pracy z ulubionymi narzędziami i wzbogacą procesy robocze.

Poznaj wszystkie narzędzia, które możesz połączyć z Dropbox w Centrum aplikacji.

Obserwowanie folderów udostępnionych

Możesz teraz być na bieżąco, obserwując foldery udostępnione. Użytkownicy, kiedy obserwują folder, otrzymują e-mail, kiedy folder zostanie zaktualizowany. E-maile mogą być dostosowywane według działania – dodawania lub usuwania – i częstotliwości – natychmiast lub raz dziennie.

Odwiedź nasze centrum pomocy, aby uzyskać więcej informacji na temat obserwowania folderu.

Aktualizacja funkcji udostępniania

31 stycznia 2021 r. wyłączymy funkcję Showcase. Kilka jej składników zostało przeniesionych do innych narzędzi udostępniania w Dropbox. Udostępnianie z brandingiem, ruch i analityka są teraz dostępne dla wszystkich udostępnionych łączy, a Dropbox Transfer umożliwia użytkownikom łatwe i bezpieczne dostarczanie ostatecznych wersji plików. Wszystkie te funkcje udostępniania są dostępne zarówno w Dropbox Pro, jak i Business. 

Dowiedz się więcej o aktualizacji funkcji udostępniania w naszym centrum pomocy.

Nowa taryfa Dropbox Family jest już dostępna

Dropbox Family umożliwia rodzinom utrzymanie porządku dzięki jednej taryfie dla każdego. Taryfa Family ma oddzielne konta dla maksymalnie sześciu osób i obejmuje wszystkie funkcje Dropbox Plus. Wszyscy członkowie taryfy mogą uzyskać dostęp do folderu Archiwum rodzinne, aby przechowywać i przeglądać udostępnione treści rodzinne. Dropbox Family obejmuje 2000 GB zaszyfrowanego miejsca w chmurze, funkcje Dropbox Passwords, Dropbox Vault, kopię zapasową komputera i nie tylko.

Dostarczaj pliki bezpośrednio z Adobe Creative Cloud

Dropbox Transfer dla Creative Cloud umożliwia użytkownikom Adobe Creative Cloud usprawnienie sposobu dostarczania końcowych projektów zainteresowanym osobom. W menu Wtyczki programu Adobe Photoshop pojawi się nowy element Dropbox Transfer. Stamtąd możesz spakować i wysłać plik za pomocą kilku kliknięć. Ta wtyczka jest obecnie dostępna dla Adobe Photoshop. Wkrótce pojawi się więcej aplikacji Creative Cloud.

Dowiedz się więcej o wtyczce Transfer w naszym centrum pomocy.

Dropbox Vault jest teraz dostępny w Dropbox Professional

Dropbox Vault, chroniony kodem PIN folder do przechowywania i organizowania poufnych dokumentów w chmurze, jest teraz dostępny dla wszystkich użytkowników Dropbox Professional.

Dowiedz się więcej o obszarze Vault w naszym centrum pomocy.

Przesyłaj zdjęcia i filmy z Facebooka do Dropbox

Nasza nowa integracja z Facebookiem umożliwia przesyłanie zdjęć i filmów bezpośrednio do Dropbox. Gdy pliki znajdą się w Dropbox, możesz je porządkować i określać, komu przyznać prawo dostępu do zawartości udostępnionej.

Dowiedz się więcej o integracji z Facebookiem w naszym centrum pomocy.

Usprawnione procesy robocze dla użytkowników multimediów

Nasz najnowszy dodatek Narzędzia kreatywne usprawnia współpracę i procesy robocze u użytkowników multimediów – bez opuszczania Dropbox:

 • Transfery dużych plików – wysyłaj i śledź pliki o rozmiarze nawet 250 GB (dotychczas 100 GB) bez zajmowania miejsca na koncie Dropbox oraz ustawiaj hasła i daty wygaśnięcia
 • Komentowanie z dokładnością do klatki – zamieszczaj komentarze dotyczące filmów z dokładnością do wybranej klatki 
 • Podglądy dużych plików – przesyłaj strumieniowo i wyświetlaj podglądy plików wideo o rozmiarze do 150 GB bez potrzeby pobierania oryginalnej aplikacji

Dowiedz się więcej o funkcjach dla użytkowników multimediów w naszym centrum pomocy.

Podpisuj dokumenty bezpośrednio z poziomu Dropbox

W pełni wbudowane elektroniczne podpisywanie za pośrednictwem naszego rozwiązania HelloSign do e-podpisów jest teraz dostępne w Dropbox. Możesz teraz wysyłać, podpisywać i przechowywać umowy zapisane na koncie bez opuszczania Dropbox.

Uzyskaj szczegółowe informacje w naszym centrum pomocy na temat korzystania z Dropbox z HelloSign.

Nowe profesjonalne funkcje udostępniania

Dropbox Professional zawiera teraz dwa nowe ulepszenia udostępniania. Udostępnianie z brandingiem umożliwia prezentowanie plików z logo, nazwą firmy i obrazem tła. A nasze nowe funkcje dotyczące ruchu i analityki umożliwiają śledzenie interakcji łączy udostępnianych, pokazując takie informacje, jak liczba osób wyświetlających i pobierających plik.

Więcej informacji na temat funkcji udostępniania w Dropbox Professional jest dostępnych w naszym centrum pomocy.

Obsługa aplikacji Files systemu operacyjnego Chrome

Użytkownicy systemu operacyjnego Chrome mogą teraz dodawać Dropbox jako usługę w aplikacji Files. Dodanie Dropbox umożliwi dodawanie, wyszukiwanie i podgląd plików przechowywanych na Twoim koncie oraz kopiowanie ich do innych połączonych usług. Klienci, którzy kupią Chromebooka, otrzymają 100 GB bezpłatnego miejsca w Dropbox na rok.

Dowiedz się więcej w naszym centrum pomocy o korzystaniu z Dropbox w aplikacji File systemu operacyjnego Chrome.

Nowe funkcje i aplikacje mobilne

Aplikacja mobilna Dropbox zawiera teraz narzędzie do dostarczania plików Dropbox Transfer, możliwość wyszukiwania obrazów według słów kluczowych oraz obsługę trybu ciemnego. Ponadto uruchomiliśmy dwie nowe aplikacje mobilne: Dropbox Scan, która umożliwia przekształcanie fizycznych dokumentów w wysokiej jakości pliki PDF oraz Dropbox Passwords, która umożliwia przechowywanie haseł i synchronizowanie ich na wszystkich urządzeniach.

Usługa Dropbox Transfer jest obecnie dostępna w taryfie Professional dla użytkowników iOS, a wkrótce zostaną wprowadzone inne taryfy i obsługa Androida. Wyszukiwanie obrazów jest dostępne w taryfach Professional i Business. Tryb ciemny jest obecnie dostępny dla wszystkich użytkowników iOS i zostanie udostępniony użytkownikom Androida w nadchodzących miesiącach. Funkcja Scan jest dostępna dla wszystkich użytkowników iOS. Funkcja Passwords jest zawarta w taryfach Plus i Professional.

Przeczytaj na naszym blogu więcej o nowych funkcjach i aplikacjach mobilnych.

Automatyczne rozpoznawanie tekstu obrazu

Automatyczne rozpoznawanie tekstu obrazu jest teraz dostępne dla zespołów Dropbox Business Standard w ramach programu wczesnego dostępu. Administratorzy mogą zmieniać ustawienia swoich zespołów, odwiedzając konsolę administratora.

Dowiedz się więcej w naszym centrum pomocy o automatycznym rozpoznawaniu tekstu obrazu.

Wyszukiwanie według osoby

Możesz teraz wyszukiwać według nazwy lub adresu e-mail współpracownika, aby zobaczyć listę wszystkich plików, do których masz dostęp i nad którymi pracowała inna osoba.

Aby dowiedzieć się więcej o wyszukiwaniu w Dropbox, odwiedź nasze centrum pomocy.

Dropbox Passwords

Nasze nowe narzędzie do przechowywania i synchronizacji haseł, Dropbox Passwords, jest teraz dostępne dla wszystkich użytkowników Dropbox Plus i Professional.

Przeczytaj więcej o Dropbox Passwords w naszym centrum pomocy.

Kopia zapasowa komputera

Użytkownicy Dropbox Basic, Plus i Professional mogą teraz tworzyć kopie zapasowe folderów na swoich komputerach PC lub Mac – w tym folderów Pulpit, Pobrane i Dokumenty – bezpośrednio w Dropbox.

Więcej informacji na temat tworzenia kopii zapasowej komputera znajdziesz w naszym centrum pomocy.

Dropbox Vault

Dropbox Vault, nowe narzędzie do zabezpieczania i organizowania poufnych dokumentów w chmurze, jest dostępne dla wszystkich użytkowników Dropbox Plus.

Dowiedz się więcej o Dropbox Vault w naszym centrum pomocy.

Znajdź zespół Dropbox Business i dołącz do niego

Użytkownicy Dropbox Basic mogą teraz łatwiej znaleźć zespół Dropbox Business swojej firmy i dołączyć do niego. Na stronie głównej Dropbox użytkownicy z adresem e-mail w domenie firmowej będą mogli zobaczyć dostępne dla nich zespoły biznesowe i poprosić o dołączenie do nich.

Zaktualizowana nawigacja w witrynie dropbox.com

Uprościliśmy lewy pasek nawigacyjny w witrynie dropbox.com, aby uzyskać szybszy dostęp do potrzebnych plików i narzędzi. Wszystkie pozycje Pliki, Udostępnione, Prośby o pliki i Usunięte pliki pojawiają się teraz w sekcji Pliki, a następnie w sekcji Narzędzia z Dropbox Paper, HelloSign, Transfer, Showcase i App Center.

Obsługa przesyłania większych plików w prośbach o plik

Prośby o plik utworzone przez klientów Dropbox Enterprise obsługują teraz przesyłanie plików o rozmiarze nawet 250 GB w porównaniu do poprzedniego limitu dla pliku równego 100 GB.

Dowiedz się więcej o prośbach o pliki w naszym centrum pomocy.

Kolejka synchronizacji

Dropbox na pasku zadań Windows i pasku menu macOS zawiera teraz kolejkę synchronizacji, która pokazuje informacje dotyczące przesyłania plików. Kolejka synchronizacji pokazuje postępy w synchronizacji poszczególnych plików i pozwala nadać priorytet ważnym plikom, aby szybciej się synchronizowały.

Więcej informacji na temat kolejki synchronizacji można znaleźć w naszym centrum pomocy.

Zapisywanie plików udostępnionych w Slack w Dropbox

Użytkownicy, którzy połączyli swoje konta Slack i Dropbox, mogą teraz zapisywać załączniki do plików udostępnione w Slack bezpośrednio w Dropbox.

Dowiedz się więcej na temat korzystania z Dropbox w Slack na naszej stronie integracji.

Aktualizacje integracji z mediami

Dzięki tym nowym i zaktualizowanym integracjom możesz korzystać z zawartości konta Dropbox w narzędziach, z których korzystasz na co dzień:

 • Przyspiesz przesyłanie plików przy użyciu FileCatalyst
 • Współpracuj nad zawartością Adobe Creative Cloud dzięki CI HUB
 • Korzystaj z Curio, rozwiązania sztucznej inteligencji firmy GrayMeta, aby odblokować dane dotyczące zawartości, oraz z Iris do kontroli jakości i współpracy
 • Uprość przekazywanie opinii dzięki Wipster
 • Korzystaj z automatycznej transkrypcji w Adobe Premiere Pro dzięki ascribe.ai firmy axel ai
 • Dodawaj zawartość Dropbox do wpisów na mediach społecznościowych przy użyciu Sprout Social
 • Zarządzaj plikami mediów na miejscu i we wpisach dzięki Kyno firmy Lesspain Software

Więcej na temat tych integracji mediów możesz dowiedzieć się z naszego bloga.

Dwie nowe funkcje dodane do integracji Trello

Głębsza integracja z Trello pozwala uzyskać aktualne informacje na temat projektów poprzez Dropbox i poznać kontekst dotyczący zawartości konta. Teraz możesz przeglądać aktualizacje dotyczące projektów Trello w kanale aktywności Dropbox. Ponadto masz dostęp do podglądów plików Dropbox na komentarzach do kart Trello.

Dowiedz się więcej na temat korzystania z Trello wraz z Dropbox.

Wirtualne kursy szkoleniowe dotyczące narzędzi do pracy z domu

Nasze bezpłatne szkolenia na żywo pomagają przygotować się do pracy z domu. Dowiedz się, jak aplikacje komputerowe i mobilne Dropbox mogą pomóc w zarządzaniu plikami i współpracy z rozproszonym zespołem. Szczegółowe przewodniki oraz sesje pytań i odpowiedzi na żywo pozwolą Ci uzyskać pomoc i wiedzę niezbędną do wykonania Twojej pracy.

Dowiedz się więcej i zapisz na bezpłatne wirtualne szkolenie.

Raport Dropbox „Stan współpracy”

Dropbox połączył siły z firmą badawczą Vanson Bourne, aby stworzyć pierwszy globalny raport na temat współpracy. Możesz pobrać ten raport, aby:

 • Dowiedzieć się, jak współpracują organizacje w Stanach Zjednoczonych, Australii, Francji, Niemczech i Wlk. Brytanii
 • Zrozumieć wyzwania, jakie przed nimi stoją, i zmiany, których wymagają, aby usprawnić swoją działalność

Pobierz raport Dropbox „Stan współpracy”, aby dowiedzieć się więcej.

Aktualizacje integracji z Zoom

Teraz nagrania i transkrypcje spotkań Zoom można zapisywać bezpośrednio w Dropbox przy użyciu nowej aplikacji komputerowej. Nagrania są zapisywane jako pliki MP4, a transkrypcje – zapisywane w formacie VTT i indeksowane, więc możesz je znajdować przez wyszukanie dowolnego wyrazu lub sformułowania wypowiedzianego na spotkaniu. Ponadto obecnie można szybko zaczynać spotkania bezpośrednio z Dropbox, korzystając z dostępnej w Zoom zaawansowanej funkcji spotkań natychmiastowych.

Więcej informacji na temat integracji z Zoom znajdziesz w naszym centrum pomocy.

Automatyczne zwalnianie miejsca na dysku twardym

Obecnie nasza funkcja oszczędzania miejsca na dysku jest dostępna dla wszystkich zespołów Dropbox Business. Teraz członkowie zespołu mogą skonfigurować Dropbox tak, aby nieaktywne pliki były automatycznie przenoszone z komputera do chmury. Takie pliki są nadal widoczne na komputerze, ale zajmują tylko ułamek miejsca na dysku twardym. W razie potrzeby pliki te można pobrać przez dwukrotne kliknięcie.

Dowiedz się więcej o automatycznym oszczędzaniu miejsca w naszym centrum pomocy.

Blokowanie plików udostępnionych

Wprowadziliśmy nową funkcję blokowania plików w taryfie Dropbox Business. Gdy zablokujesz plik, osoby z prawami dostępu nie mogą go edytować w tym samym czasie co Ty – choć nadal mogą go przeglądać, komentować i udostępniać. Jeśli któryś z zablokowanych użytkowników potrzebuje dostępu, może kliknąć przycisk, który wysyła do pierwotnego użytkownika powiadomienie z prośbą o odblokowanie pliku. Ponadto administratorzy mogą odblokowywać pliki z poziomu konsoli administratora.

Więcej informacji na temat blokowania plików znajdziesz w naszym centrum pomocy.

Historia folderu

Teraz możesz przeglądać wszystkie działania podejmowane w określonym folderze lub jego podfolderach z panelu historii folderów. Ten nowy panel pozwala śledzić, kiedy ktoś przenosi, edytuje, dodaje lub usuwa plik z folderu albo zmienia jego nazwę. Dla większości użytkowników historia folderów jest dostępna przez 180 dni; konta z rozszerzoną historią wersji (EVH) mają dostęp nawet do 10 lat historii folderów.

Dowiedz się więcej na temat historii folderów w naszym centrum pomocy.

Wyróżnienia wyszukiwania

Wyniki wyszukiwania w Dropbox wyświetlają obecnie fragmenty tekstu w każdym pliku, co pozwala znaleźć właściwą zawartość. Funkcja wyróżnień wyszukiwania jest dostępna w następujących taryfach: Plus, Professional oraz Business.

Dowiedz się więcej o wyszukiwaniu plików w naszym centrum pomocy.

 

Uwaga: opisane powyżej produkty lub funkcje mogą jeszcze nie być dostępne, a więc terminy i dokładna funkcjonalność mogą się różnić od przedstawionych tutaj. Ponadto nie możemy zagwarantować, że te produkty lub funkcje będą dostępne dla Ciebie lub w Twojej wersji językowej. Decyzję o zakupie naszych usług należy podjąć na podstawie funkcji obecnie dostępnych.

 

żarówka Podziel się swoimi pomysłami!

Masz pomysł na nową funkcję Dropbox? Udostępnij nam ją!

Lipiec 2021 r.


Strona udostępniania na zewnątrz

Nowa strona udostępniania na zewnątrz w konsoli administratora pozwala administratorom zobaczyć, w jaki sposób dane są udostępniane poza firmą. Administratorzy w taryfach Dropbox Business Advanced, Dropbox Business Enterprise i Dropbox Education mogą wyświetlać i filtrować (między innymi według typu pliku, osoby udostępniającej i ustawień łącza) wszystkie pliki i foldery udostępnione na zewnątrz.

Strona udostępniania na zewnątrz

Kontrola udostępniania

Dzięki ulepszonym narzędziom udostępniania administratorzy mogą teraz ustawić domyślny czas wygaśnięcia i ograniczenia hasła dla łączy udostępnionych, aby kontrolować dostęp do danych firmy. Ustawienia udostępniania są dostępne w taryfach Dropbox Business Standard, Dropbox Business Advanced i Dropbox Business Enterprise.

Ustawienia udostępniania

Ulepszona klasyfikacja danych

Administratorzy Dropbox Business Enterprise mają teraz możliwość identyfikowania i klasyfikowania poufnych danych przechowywanych w folderach współdzielonych i osobistych folderach członków zespołu. Administratorzy otrzymają alerty, jeśli poufne dane przechowywane w folderze członka zespołu zostaną potencjalnie naruszone. Po włączeniu tego ustawienia administratorzy mogą konfigurować zakres skanowania w poszukiwaniu informacji umożliwiających identyfikację.

Ulepszona klasyfikacja danych

Sugerowane foldery

Użytkownicy wszystkich taryf Dropbox Business będą teraz otrzymywać rekomendacje dotyczące folderów z różnymi uprawnieniami w zależności od ich roli i sposobu współpracy zespołu — niezależnie od tego, czy jest to współpraca wewnętrzna, zewnętrzna, czy też kombinacja obu. Członkowie zespołu zobaczą te sugerowane foldery podczas procesu wdrażania.

Dowiedz się więcej o funkcjach Dropbox Business.


Konwersja plików

Korzystanie z konwersji plików pomaga użytkownikom zaoszczędzić czas poprzez konwertowanie różnych formatów plików, w tym PDF i obrazów, bez opuszczania Dropbox. Konwersja plików eliminuje konieczność otwierania pliku w innej aplikacji, zmiany formatu, a następnie zapisywania nowej wersji w Dropbox. Konwersja do plików PDF i obrazów jest dostępna dla wszystkich użytkowników Dropbox.

Aby dowiedzieć się więcej na temat konwersji plików, odwiedź nasze centrum pomocy.


Poprzednie powiadomienia dotyczące funkcji administratorów

Aktualizacja: ulepszone alerty i powiadomienia

Oprócz alertów bezpieczeństwa i powiadomień opublikowanych w marcu administratorzy Dropbox Enterprise mogą teraz oznaczać alerty jako weryfikowane, rozwiązane lub odrzucone. Dostępny jest nowy widżet pulpitu nawigacyjnego przedstawiający ogólne informacje o alertach zespołu i trendy z ostatniego tygodnia. Administratorzy mogą nadal konfigurować alerty dotyczące wykrywania złośliwego oprogramowania, masowego usuwania, masowego przenoszenia danych, wielu nieudanych prób logowania i prób logowania z krajów wysokiego ryzyka.

Dowiedz się więcej o alertach bezpieczeństwa w naszym centrum pomocy.

Nowe role administratora

Administratorzy Dropbox Enterprise, Dropbox Business Advanced i Dropbox Education mogą teraz zapewnić członkom zespołu odpowiedni poziom dostępu do konsoli administratora zgodnie z ich stanowiskami.

Dostępnych jest teraz pięć następujących ról administratora:

Płatności: dostęp do stron rozliczeniowych w konsoli administratora 

Zawartość: zarządzanie zawartością i zarządzanie grupami 

Zgodność: nadzór nad danymi, przechowywanie i usuwanie danych oraz zarządzanie zawartością

Raport: tworzenie raportów w konsoli administratora      

Bezpieczeństwo: przypisywanie ról, kontrola dostępu i logowanie się jako użytkownik

Aby dowiedzieć się więcej o tych rolach i sposobach ich aktywacji, odwiedź nasze centrum pomocy.

Raporty z udostępniania zewnętrznego

Opracowaliśmy nową funkcję udostępniania na zewnątrz, aby zapewnić Ci lepszy wgląd w szczegóły tego, co jest udostępniane poza firmę. Teraz możesz utworzyć raport na stronie analityki, który będzie zawierał listę wszystkich plików, folderów i łączy udostępnionych poza Twoim zespołem. Raporty dotyczące udostępniania zewnętrznego są dostępne dla administratorów w Dropbox Enterprise, Dropbox Business Advanced i Dropbox Education.

Dowiedz się więcej o raportach o udostępnianiu zewnętrznym w naszym centrum pomocy.

Kontrola administracyjna dla aplikacji połączonych z Dropbox

Nowe elementy w konsoli administratora Dropbox Business umożliwiają zarządzanie aplikacjami, które użytkownicy łączą ze swoimi kontami Dropbox. Możesz zezwalać na nowe połączenia lub blokować połączenia z dowolną aplikacją w naszym Centrum aplikacji, a także z aplikacjami niestandardowymi, które nie są w nim dostępne.

Aby dowiedzieć się więcej o zarządzaniu dostępem zespołu do aplikacji, odwiedź centrum pomocy.

Ulepszone alerty i powiadomienia

Administratorzy Dropbox Enterprise otrzymują powiadomienia w czasie rzeczywistym o wykryciu na swoich kontach podejrzanych zachowań, ryzykownych działań oraz potencjalnych wycieków danych. Monitorowane mogą być następujące zdarzenia:

 • Masowe usuwanie
 • Masowe przenoszenie danych
 • Poufna zawartość udostępniona na zewnątrz
 • Udostępnienie złośliwego oprogramowania spoza Twojego zespołu
 • Udostępnienie złośliwego oprogramowania w Twoim zespole
 • Zbyt wiele nieudanych prób logowania
 • Logowanie z kraju o wysokim ryzyku

Zapewniamy także możliwość konfigurowania progów alertów i dostosowywania odbiorców powiadomień oraz wywoływanie alertów w przypadku udostępniania poufnych plików na zewnątrz.

Dowiedz się więcej o alertach bezpieczeństwa w naszym centrum pomocy.

Klasyfikacja danych

Zespoły Dropbox Enterprise mogą teraz korzystać z automatycznego oznaczania danych osobistych i poufnych, co zapewnia lepszą ochronę danych przed ujawnieniem. Administratorzy otrzymują e-maile z alertami ochrony przed utratą danych (DLP), gdy pliki lub foldery zawierające poufne informacje są udostępniane poza ich zespół. Administratorzy Dropbox Enterprise mogą aktywować automatyczną klasyfikację danych z poziomu konsoli administratora.

Aby uzyskać więcej informacji o klasyfikacji danych, odwiedź nasze centrum pomocy.

Automatyczne usuwanie danych

W ramach dodatku Nadzór nad danymi włączyliśmy nową funkcję automatycznego usuwania danych. Automatyczne usuwanie danych pozwala administratorom na tworzenie zasad powodujących usunięcie danych po upływie określonego czasu od utworzenia lub przesłania pliku do Dropbox, zapewniając zgodność z wymogami dotyczącymi przechowywania i usuwania danych. W przyszłości administratorzy będą mogli monitorować aktywność, otrzymując alerty o zbliżającym się usunięciu plików.

Odwiedź nasze centrum pomocy, aby dowiedzieć się więcej o automatycznym usuwaniu danych.

Nowe funkcje bezpieczeństwa

Wprowadzane są trzy nowe funkcje bezpieczeństwa, oferujące lepsze możliwości dostosowywania i analityki:

  Alerty i powiadomienia:na bieżąco otrzymuj powiadomienia o podejrzanych zachowaniach, ryzykownych działaniach i potencjalnych wyciekach danych. Dostępne w Dropbox Enterprise.

  Raporty o udostępnianiu na zewnątrz: zobacz, jak Twoje dane są udostępniane poza firmę. Dostępne w wersji beta dla zespołów Dropbox Enterprise i Business Advanced.

  Klasyfikacja danych: oznacz dane osobowe i wrażliwe, aby łatwo zidentyfikować i zapobiec ujawnieniu wrażliwych informacji. Dostępne w wersji beta dla zespołów Dropbox Enterprise.

Przeczytaj więcej o nowych funkcjach bezpieczeństwa na naszym blogu.

Nowe możliwości przechowywania danych

Teraz zespoły Dropbox Business korzystające z dodatku Nadzór nad danymi mogą ustalać zasady przechowywania danych, aby lepiej przestrzegać wymogów zgodności i przepisów. Dodatek Nadzór nad danymi jest dostępny dla wszystkich zespołów Dropbox Business jako dodatkowy zakup.

Dowiedz się więcej, odwiedzając naszą stronę Nadzór nad danymi.

Ruch i analityka dla zespołów

Zespoły Dropbox Business Advanced i Enterprise mają teraz dostęp do ruchu i analityki łączy udostępnionych. Dzięki tym funkcjom użytkownicy mogą łatwo śledzić interakcje ze swoimi łączami udostępnionymi. W przypadku każdego utworzonego przez siebie łącza zobaczą, kto je odwiedził, jakiego rodzaju urządzenie było używane, kiedy uzyskano dostęp i czy zostało wyświetlone lub pobrane.

Dowiedz się więcej o ruchu i analityce w naszym centrum pomocy.

Udostępnianie z brandingiem dla zespołów

Ulepszenia za pomocą udostępniania z brandingiem są teraz dostępne w Dropbox Business Standard, Advanced i Enterprise. Udostępnianie z brandingiem umożliwia prezentowanie plików z logo, nazwą firmy i obrazem tła. Odbiorcy zobaczą je, gdy wyświetlą łącza udostępnione oraz w powiadomieniach e-mail o łączach. Administratorzy mogą ustawić branding dla całego zespołu; administratorzy w taryfach Advanced i Enterprise mogą również zezwolić członkom zespołu na ustawienie brandingu dla ich kont indywidualnych.

Dowiedz się więcej o udostępnianiu z brandingiem w naszym centrum pomocy.

Zaktualizowany panel analityczny

Panel analityczny jest pierwszą stroną, którą widzą administratorzy Dropbox Enterprise podczas logowania się do konsoli administratora.

Dowiedz się więcej o panelu analitycznym w naszym centrum pomocy.

Ulepszone opcje kontroli administracyjnej dla użytkowników komputerów

Administratorzy Dropbox Business mogą teraz dostosowywać ustawienia aplikacji komputerowej Dropbox dla poszczególnych użytkowników, działów lub lokalizacji. Administratorzy mogą dostosowywać ustawienia sieciowe, takie jak limity przepustowości i opcje kontroli danych, takie jak opcje synchronizacji inteligentnej. Te ustawienia są obecnie dostępne tylko dla instalacji systemu Windows.

Kopia zapasowa komputera dla zespołów roboczych

Użytkownicy Dropbox Business mogą teraz automatycznie tworzyć kopie zapasowe i synchronizować foldery „Pulpit”, „Pobrane” i „Dokumenty” swoich komputerów z Dropbox. Administratorzy będą mogli włączać i wyłączać tę funkcję w konsoli administratora i sprawdzać, kiedy użytkownicy włączyli lub wyłączyli tę funkcję w dzienniku inspekcji.

Więcej informacji na temat tworzenia kopii zapasowej komputera można znaleźć w naszym centrum pomocy.

Passwords w wersji beta dla zespołów roboczych

Nasze nowe narzędzie do przechowywania i synchronizacji haseł, Dropbox Passwords, jest teraz dostępne w wersji beta dla wszystkich użytkowników Dropbox Standard i Advanced. Administratorzy będą mogli włączać i wyłączać tę funkcję w konsoli administratora i sprawdzać w dzienniku inspekcji, kto aktywował Passwords.

Przeczytaj więcej o Dropbox Passwords w naszym centrum pomocy.

Aktualizacja funkcji udostępniania

31 stycznia 2021 r. wyłączymy funkcję Showcase. Kilka jej składników zostało przeniesionych do innych narzędzi udostępniania w Dropbox. Udostępnianie z brandingiem, ruch i analityka są teraz dostępne dla wszystkich udostępnionych łączy, a Dropbox Transfer umożliwia użytkownikom łatwe i bezpieczne dostarczanie ostatecznych wersji plików. Wszystkie te funkcje udostępniania są dostępne zarówno w Dropbox Pro, jak i Business. 

Dowiedz się więcej o aktualizacji funkcji udostępniania w naszym centrum pomocy.

Synchronizacja wybiórcza jest teraz domyślnie włączona w zespołach

Synchronizacja wybiórcza, funkcja w aplikacji komputerowej Dropbox, która pozwala wybrać foldery do automatycznej synchronizacji z chmurą, jest teraz domyślnie włączona u wszystkich członków zespołu – dając użytkownikom większą kontrolę nad miejscem na dysku twardym. Wszystkie foldery usunięte z dysków twardych będą przechowywane w witrynie dropbox.com.

Dowiedz się więcej o synchronizacji wybiórczej w naszym centrum pomocy.

Wyświetl usunięte pliki na stronie wyszukiwania na karcie Zawartość

Aktualizacja karty Zawartość umożliwia administratorom identyfikację usuniętych plików w folderach zespołu. Teraz możesz szybko wyszukiwać przypadkowo usunięte pliki i łatwo je przywrócić.

Dowiedz się więcej o zarządzaniu zawartością zespołu w naszym centrum pomocy.

Usprawnione procesy robocze dla użytkowników multimediów

Nasz najnowszy dodatek Narzędzia kreatywne usprawnia współpracę i procesy robocze u użytkowników multimediów – bez opuszczania Dropbox:

 • Transfery dużych plików – wysyłaj i śledź pliki o rozmiarze nawet 250 GB (dotychczas 100 GB) bez zajmowania miejsca na koncie Dropbox oraz skonsoliduj i usprawnij cząstkowe narzędzia do przesyłania plików
 • Komentowanie z dokładnością do klatki – zamieszczaj komentarze dotyczące filmów z dokładnością do wybranej klatki 
 • Podglądy dużych plików – przesyłaj strumieniowo i wyświetlaj podglądy plików wideo o rozmiarze do 150 GB bez potrzeby pobierania oryginalnej aplikacji

Dowiedz się więcej o funkcjach dla użytkowników multimediów w naszym centrum pomocy.

Większa kontrola i bezpieczeństwo udostępniania zewnętrznego

Włączenie nowego ustawienia daje możliwość zatwierdzania lub usuwania domen, zespołów i użytkowników, którym członkowie Twojego zespołu mogą udostępniać materiały. Ustawienia udostępniania zewnętrznego dotyczą plików, folderów i łączy udostępnionych przy użyciu przeglądarki, komputera i urządzeń mobilnych. Ustawienia te nie wpływają na wcześniejsze relacje udostępniania.

Dowiedz się więcej o udostępnianiu zewnętrznym w naszym centrum pomocy.

Funkcje dodane do zaawansowanej kontroli zespołu i zawartości

Nowe funkcje dodane do narzędzia zaawansowanej kontroli zespołu i zawartości pozwalają logować się do BetterCloud przy użyciu poświadczeń Dropbox i tworzyć własne wyrażenia regularne w celu skanowania plików pod kątem niestandardowych typów danych, które wykraczają poza zbiór ponad 95 typów wbudowanych.

Dowiedz się więcej o dodatku zaawansowanej kontroli zespołu i zawartości w naszym centrum pomocy.

Nowa integracja z systemem zarządzania nauką Canvas

Obecnie studenci i wykładowcy mogą udostępniać w Canvas materiały kursowe, w tym prace domowe, slajdy z wykładów i plany zajęć – bezpośrednio z Dropbox. Ponadto użytkownicy mogą otwierać zawartość Dropbox bezpośrednio z poziomu Canvas. 

Dowiedz się więcej o integracji z Canvas w naszym centrum pomocy.

Zakończenie obsługi przeglądarki Microsoft Internet Explorer 11

Od października 2020 r. Dropbox nie będzie już obsługiwać przeglądarki Internet Explorer 11. Jeśli członkowie Twojego zespołu obecnie korzystają z programu Internet Explorer 11, zalecamy im przejście na najnowszą wersję przeglądarki Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox lub Apple Safari. 

Dowiedz się więcej o wymaganiach systemowych w naszym centrum pomocy.

Dodatek do migracji danych

Zespoły Dropbox Business mogą teraz szybko migrować pliki i powiązane z nimi uprawnienia z lokalnych serwerów plików i istniejące rozwiązania pamięci masowej w chmurze za pomocą naszego dodatku do migracji danych Cloud FastPath. Ten nowy dodatek automatyzuje i przyspiesza migracje oraz oferuje raportowanie i monitorowanie przed zadaniami, w ich trakcie i po nich. Ponadto klienci korzystający z dodatku do migracji danych mogą opcjonalnie zakupić usługi Cloud FastPath Professional Services w celu uzyskania dodatkowych zasobów technicznych i wiedzy. Dodatek do migracji danych jest dostępny dla zespołów we wszystkich taryfach Dropbox Business i Education.

Aby dowiedzieć się więcej o dodatku do migracji danych, odwiedź nasze centrum pomocy.

Obsługa wielu obszarów roboczych Slacka

Możesz teraz połączyć konto Dropbox z wieloma obszarami roboczymi Slacka. Nasza integracja ze Slackiem umożliwia udostępnianie plików z Dropbox do Slacka i zapisywanie ze Slacka do Dropbox. Obsługa wielu obszarów roboczych Slacka obejmuje te wykorzystujące Slack Enterprise Grid.

Więcej informacji na temat integracji ze Slackiem znajdziesz w naszym centrum pomocy.

Platforma Dropbox Extensions otwarta dla wszystkich deweloperów

Otworzyliśmy platformę Dropbox Extensions dla wszystkich deweloperów. Teraz każdy deweloper może tworzyć rozszerzenia w swoich aplikacjach, które umożliwiają użytkownikom Dropbox wyzwalanie przepływów pracy z poziomu plików.

Przeczytaj więcej o platformie Dropbox Extensions na blogu Dropbox.Tech.

Panel analityczny „Liczby do wyświetlenia”

Panel analityczny został uzupełniony o nową sekcję „Liczby do wyświetlenia”. Stąd administratorzy mogą wyświetlać aktywność użytkowników – np. łącza udostępnione tworzone bez hasła lub daty wygaśnięcia – które wymagają ich uwagi.

Odwiedź nasze centrum pomocy, aby uzyskać więcej informacji na temat panelu analitycznego.

Łącze zaproszenia do zespołu

Administratorzy zespołu Dropbox Business mogą teraz zapraszać nowych członków przez wysłanie łącza bez konieczności uzyskania ich adresów e-mail. Łącze, które można udostępnić w Slack, pozwala administratorom na zbiorowe dodawanie nowych członków zespołu z opcją śledzenia łącza. Dodatkowo łącze zaproszenia do zespołu można udostępnić członkom zespołu, pozwalając im na zapraszanie nowych użytkowników.

Więcej informacji na temat łącza zaproszenia do zespołu można znaleźć w naszym centrum pomocy.

Uproszczona akceptacja licencji użytkownika

Teraz gdy nowi użytkownicy zostaną zaproszeni do zespołu Dropbox Business, zostaną dodani automatycznie. Użytkownicy nie będą musieli ręcznie akceptować otrzymanych zaproszeń, ale dalej będą musieli zaakceptować nasze warunki korzystania z usługi przy pierwszym logowaniu.

Funkcja ta dotyczy użytkowników zaproszonych po raz pierwszy do zespołów Dropbox Business Advanced, Education oraz Enterprise ze zweryfikowanymi domenami i obowiązkowym jednokrotnym logowaniem.

Dowiedz się więcej o zapraszaniu użytkowników do zespołu Dropbox Business w naszym centrum pomocy.

Dostęp do plików Dropbox w Jira

Szybko znajdź i wstaw pliki Dropbox w edytorze dzięki nowemu poleceniu Smart Link (/dropbox) w Jira.

Dowiedz się więcej o poleceniu Smart Link /dropbox na blogu Atlassian Community.

Panel analityczny

Obecnie wszyscy administratorzy Dropbox Business mogą łatwo przeglądać informacje o tym, co dzieje się w ich środowisku, i podejmować odpowiednie działania przy użyciu panelu analitycznego. W naszym zaktualizowanym panelu analitycznym zebraliśmy najważniejszą aktywność użytkowników – w tym wykorzystanie miejsca oraz dane o współpracy i udostępnianiu – aby umożliwić skuteczniejsze zarządzanie zespołem.

Dowiedz się więcej o panelu analitycznym w naszym centrum pomocy.

Dodatek z pomocą techniczną premium

Obecnie pomagamy zespołom różnej wielkości w uzyskaniu pomocy technicznej, wsparcia i ofert na wyższym poziomie. Nasz dodatek z pomocą techniczną premium obejmuje pomoc telefoniczną w trybie 24/7, szkolenia dotyczące nowych i dotychczasowych funkcji, odpowiedź w czasie jednej godziny oraz bieżące aktualizacje dotyczące krytycznych zgłoszeń. Pomoc techniczna premium jest obecnie dostępna w języku angielskim na kontach Dropbox Business Standard, Advanced i Enterprise.

Dowiedz się więcej o pomocy technicznej premium w naszym centrum pomocy.

Przewijanie Dropbox dostępne dla wszystkich zespołów

Obecnie administratorzy mogą cofać zawartość zespołu do wcześniejszego punktu w czasie, korzystając z funkcji przewijania Dropbox. Funkcja ta pozwala administratorowi łatwo przewinąć zawartość zespołu nawet o 180 dni, dzięki czemu ułatwia odzyskiwanie w razie awarii. Przewijanie Dropbox jest dostępne dla zespołów we wszystkich taryfach Dropbox Business i Education.

Aby uzyskać więcej informacji o przewijaniu, odwiedź nasze centrum pomocy.

Dodatek do nadzoru nad danymi

Administratorzy systemów mogą teraz wykorzystywać rozszerzoną historię wersji i ograniczenia prawne w zespołach Dropbox Business dzięki naszemu dodatkowi do nadzoru nad danymi. Rozszerzona historia wersji pozwala zespołom odzyskiwać dowolny modyfikowany lub usunięty plik nawet przez 10 lat i gwarantuje, że wszystkie wersje nieusuniętej zawartości będą dostępne do kontroli i sprawdzania zgodności przez 10 lat. Funkcja prawnego obowiązku przechowywania pozwala administratorom wyświetlać i eksportować całą zawartość utworzoną lub zmodyfikowaną przez danego członka. Członkowie objęci prawnym obowiązkiem przechowywania mogą dalej tworzyć, edytować i usuwać pliki, ale nie będą świadomi objęcia tym obowiązkiem.

Więcej informacji na temat prawnego obowiązku przechowywania oraz rozszerzonej historii wersji można znaleźć w naszym centrum pomocy.

Powiadomienia e-mailowe dotyczące przechwytywania kont z możliwością reakcji

Administratorzy zespołów biznesowych z taryfą Enterprise mogą teraz konfigurować powiadomienia e-mailowe, aby przenieść indywidualnych użytkowników Dropbox ze swojej firmy do konta zespołu. E-maile pozwalają teraz przechwyconym użytkownikom wybrać pomiędzy dołączeniem do konta firmowego lub zmianą obecnego adresu e-mail konta Dropbox na prywatny. Administratorzy mogą dodać własne komunikaty, wysyłać e-maile w dowolną liczbę razy i zobaczyć, kiedy e-mail został ostatnio wysłany.

Dowiedz się więcej o powiadomieniach e-mailowych dotyczących przechwytywania kont z możliwością reakcji w naszym centrum pomocy.

Blokowanie ustawień z konsoli przedsiębiorstwa

Administratorzy przedsiębiorstwa nadzorujący wiele wdrożeń Dropbox Business mogą teraz zablokować krytyczne ustawienia biznesowe w całej organizacji, zapobiegając zmianie poszczególnych ustawień przez administratorów zespołów. Obok każdego ustawienia pojawi się ikona blokady, która pozwoli administratorom przedsiębiorstwa zapobiegać zmianie tych ustawień dla danego zespołu przez administratorów zespołów.

Dowiedz się więcej o blokowaniu ustawień z konsoli przedsiębiorstwa w naszym centrum pomocy.

 

Uwaga: opisane powyżej produkty lub funkcje mogą jeszcze nie być dostępne, a więc terminy i dokładna funkcjonalność mogą się różnić od przedstawionych tutaj. Ponadto nie możemy zagwarantować, że te produkty lub funkcje będą dostępne dla Ciebie lub w Twojej wersji językowej. Decyzję o zakupie naszych usług należy podjąć na podstawie funkcji obecnie dostępnych.

 

żarówka Poznaj innych administratorów!

Chcesz uczyć się od innych administratorów i zobaczyć, jak oni korzystają z Dropbox? Poznaj Salon administratorów!