Jak przejść na nowe środowisko Dropbox

Nowe środowisko komputerowe Dropbox to jednolity obszar roboczy umożliwiający porządkowanie zawartości, łączenie narzędzi i gromadzenie wszystkich członków zespołu. To nowe środowisko obejmuje nową aplikację komputerową, nowy sposób porządkowania zawartości pod nazwą Dropbox Spaces oraz bardziej inteligentne funkcje i integracje narzędzi, które przyspieszają pracę. Zapoznajmy się z wybranymi zmianami i przyjrzyjmy się aplikacji komputerowej.

Poznaj nową aplikację komputerową Dropbox

Krok 1

Ożyw swoje foldery dzięki przestrzeniom Space

Krok 2

Zintegruj narzędzia z nowym obszarem roboczym

Krok 3

1. Poznaj nową aplikację komputerową Dropbox

Gdy Twój zespół przejdzie na nowe środowisko komputerowe Dropbox, wciąż będziesz widzieć ikonę Dropbox na pasku zadań lub pasku menu oraz folder Dropbox w Eksploratorze plików (Windows) lub Finderze (Mac) – dokładnie tak jak dotychczas. Jednak teraz będziesz mieć także specjalną aplikację komputerową. W celu jej wyświetlenia otwórz aplikację Dropbox. Ikona pojawi się na pasku zadań (Windows) lub w doku (Mac). Ponadto na pasku zadań lub pasku menu – na karcie Dla Ciebie – będą dostępne dodatkowe funkcje inteligentne Dropbox.

Strzałka w prawo Dowiedz się więcej o aplikacji komputerowej Dropbox

Nowe środowisko Dropbox obejmuje Dropbox w Eksploratorze plików i Finderze (po lewej), Dropbox na pasku zadań/pasku menu (po prawej) i nową aplikację komputerową Dropbox (w środku).

żarówkaCzęsto zadawane pytania na temat aplikacji komputerowej 

Czy środowisko komputerowe Dropbox zmienia sposób synchronizacji moich plików?

Nowe środowisko komputerowe Dropbox w żaden sposób nie zmienia sposobu synchronizacji plików między Twoim kontem Dropbox a komputerem. Pliki będą synchronizowane dokładnie tak jak dotychczas.

Czy mogę zrezygnować z nowej aplikacji komputerowej?

Gdy zaczniesz korzystać z nowej aplikacji komputerowej, nie ma sposobu, by z niej zrezygnować. Jednak możesz nadal korzystać z folderu Dropbox dokładnie tak jak dotychczas, a nawet zmienić ustawienia, aby w dalszym ciągu otwierać foldery w Finderze lub Eksploratorze plików, a nie w nowej aplikacji.

Dla administratorów: Czy administratorzy mogą śledzić lub kontrolować, kto korzysta z nowej aplikacji komputerowej?

Obecnie nie ma centralnego miejsca, w którym administratorzy mogliby śledzić lub kontrolować, kto w ich zespole korzysta z nowej aplikacji komputerowej.

Czy nowa aplikacja komputerowa w większym stopniu korzysta z procesora lub pamięci RAM?

Nowa aplikacja komputerowa może czasami mocniej wykorzystywać procesor i pamięć RAM, ale minimalne wymagania systemowe dotyczące aplikacji komputerowej Dropbox nie uległy zmianie. W razie wystąpienia problemów skontaktuj się z pomocą techniczną.

Czy nowa aplikacja komputerowa jest dostępna dla systemu Linux?

Nowa aplikacja komputerowa nie jest dostępna w systemie Linux.

Czy można zmieniać kolejność folderów oznaczonych gwiazdką lub wybierać sugerowane osoby?

Listy Sugerowane osoby i Foldery oznaczone gwiazdką, które znajdują się po lewej stronie nowej aplikacji komputerowej, są tworzone na podstawie aktywności na Twoim koncie. Nie możesz zmienić priorytetu folderów oznaczonych gwiazdką ani wybrać sugerowanych osób.

Czy można zmienić formatowanie, gęstość lub szerokość kolumn nowej aplikacji komputerowej?

Obecnie nie można zmieniać opcji gęstości, formatowania ani szerokości kolumn w nowej aplikacji komputerowej, ale pracujemy nad tymi funkcjami z myślą o przyszłym wydaniu.

Czy można tworzyć foldery zespołu z poziomu nowej aplikacji komputerowej?

Z poziomu nowej aplikacji komputerowej nie można tworzyć folderów zespołu ani grup Dropbox. Ich tworzenie jest możliwe wyłącznie na koncie w witrynie dropbox.com.

2. Ożyw swoje foldery dzięki przestrzeniom Space

W nowym środowisku komputerowym Dropbox u góry każdego folderu zobaczysz miejsce, w którym możesz umieścić dodatkowe elementy, takie jak tekstowy opis folderu, przypięte pliki i foldery, łącza oraz listy (to tylko kilka przykładów). Wpisanie czegoś w tym miejscu w celu dodania dowolnego z tych elementów przekształca folder w dynamiczne środowisko pracy nazywane przestrzenią Dropbox Space.

Strzałka w prawo Dowiedz się więcej o funkcji Dropbox Spaces.

Kliknij miejsce u góry folderu, aby wstawić dodatkowe elementy, takie jak tekst, przypięte pliki i foldery oraz łącza.

żarówkaCzęsto zadawane pytania na temat przestrzeni Space

Jak folder staje się przestrzenią Dropbox Space?

Przestrzeń Dropbox Space to po prostu folder, do którego dodano wspomniane elementy dodatkowe (takie jak lista). Przestrzeń Space ma dokładnie takie funkcje jak folder i dowolny folder możesz przekształcić w przestrzeń Space. W każdej chwili możesz także usunąć elementy, które spowodowały przekształcenie folderu w przestrzeń Space.

Jak przestrzenie Space działają u osób, które nie mają Dropbox?

Przestrzeń Space ma dokładnie takie same uprawnienia dotyczące wyświetlania i edycji, jakie miał folder, z którego powstała. Jeśli udostępnisz przestrzeń Space komuś, kto nie korzysta z nowego środowiska Dropbox, odbiorca wciąż będzie mógł wyświetlić tę przestrzeń w witrynie dropbox.com, ale nie będzie mógł jej edytować do czasu, aż zacznie korzystać z nowego środowiska Dropbox.

Czy można cofnąć zmiany wprowadzone w przestrzeni Dropbox Space?

Obecnie nie ma sposobu na samodzielne przywrócenie przestrzeni Space do starszej wersji ani odzyskanie usuniętych elementów takiej przestrzeni. Jednak można zlecić taką operację po skontaktowaniu się z pomocą techniczną.

Czy przestrzenie Dropbox Space są wyświetlane w Finderze?

Przestrzenie Dropbox Space są widoczne wyłącznie w aplikacji komputerowej Dropbox i witrynie dropbox.com. Nie są wyświetlane w Finderze. 

Czy można wyłączyć komentarze w przestrzeni Dropbox Space?

Podobnie jak w przypadku folderu wszelkie komentarze dodane w przestrzeni Dropbox Space mogą być wyświetlane w aplikacji komputerowej i witrynie dropbox.com. Obecnie nie ma sposobu na wyłączenie komentarzy.

3. Zintegruj wszystkie swoje narzędzia z nowym obszarem roboczym

Nowe środowisko Dropbox płynnie integruje się ze wszystkimi narzędziami, których Twój zespół używa na co dzień, takimi jak Slack, Zoom, Dokumenty/Arkusze/Prezentacje Google i Microsoft Office. Te nowe integracje ułatwiają realizowanie projektów oraz zachowanie odpowiedniej koncentracji w pracy. 

klucz Przyspiesz pracę dzięki sprawnemu dostępowi do aplikacji

W nowej aplikacji komputerowej i witrynie dropbox.com możesz wyświetlić podgląd wybranego pliku przed jego otwarciem w dowolnej aplikacji. Następnie kliknij przycisk Otwórz, aby otworzyć plik w dowolnej dostępnej aplikacji (czy to online, czy na komputerze). Kliknij przycisk Utwórz w dowolnym folderze lub przestrzeni Space, aby tworzyć dokumenty/arkusze/prezentacje Google i pliki Microsoft Office Word/Excel/Powerpoint bezpośrednio w Dropbox, skracając czas poświęcany na przełączanie między aplikacjami i wyszukiwanie plików. 

Strzałka w prawo Dowiedz się więcej o otwieraniu i edytowaniu plików w innych aplikacjach.

Strzałka w prawo Dowiedz się więcej o tworzeniu dokumentów/arkuszy/prezentacji Google z poziomu Dropbox.

klucz Zbierz spotkania, kalendarze i pliki w jednym miejscu

Kiedy połączysz swój kalendarz Google lub Outlooka, nowe funkcje dostępne na pasku zadań lub pasku menu inteligentnie sugerują pliki na nadchodzące spotkania. Możesz także dołączać stąd do spotkań i załączać do nich pliki.

Strzałka w prawo Dowiedz się więcej o korzystaniu z kalendarzy i spotkań w Dropbox.

klucz Zachowaj koncentrację dzięki wygodnym integracjom

Kiedy połączysz Slack i Zoom, z poziomu witryny dropbox.com możesz wysyłać wiadomości przez Slack oraz przeglądać aktywność Slack dotyczącą dowolnego pliku bezpośrednio na jego podglądzie. Witryna dropbox.com umożliwia prezentowanie plików w Zoom, wysyłanie wiadomości przez Zoom, przeglądanie aktywności na spotkaniach Zoom oraz tworzenie spotkań Zoom i dołączanie do nich z poziomu dowolnego podglądu pliku. 

Strzałka w prawo Dowiedz się więcej o nowej integracji Dropbox–Slack.

Strzałka w prawo Dowiedz się więcej o nowej integracji Dropbox–Zoom.

Kliknij ikonę Dropbox na pasku zadań/pasku menu, aby dołączyć do spotkania i wyświetlić sugerowane pliki.

żarówkaCzęsto zadawane pytania dotyczące integracji narzędzi

Czy można wyłączyć integracje?

Administratorzy zespołu Dropbox mogą włączać i wyłączać integracje w całym zespole

Ponadto poszczególni członkowie zespołu mogą włączać i wyłączać integracje u siebie, korzystając z karty Połączone aplikacje w ustawieniach. 

Uwaga: Jeśli jakiś członek zespołu jest już w swoich ustawieniach połączony z aplikacją lub rozszerzeniem, wyłączenie opisywanej opcji nie spowoduje ich odłączenia. Czynność ta uniemożliwi tylko połączenie członkom zespołu, którzy nigdy go nie ustanawiali. Podobnie włączenie opisywanej opcji nie spowoduje automatycznie połączenia członków zespołu, ale da im taką możliwość na przyszłość.

Jakie są wymagania związane z integracją kalendarza Outlooka?

Aby w Dropbox były widoczne integracje – ze Slack, Zoom i kalendarzem/spotkaniami – musisz mieć połączenie z odpowiednią aplikacją w ustawieniach. 

Integracja z kalendarzem Outlooka wymaga aktywnej subskrypcji Office 365 z włączonym logowaniem OAuth 2.0. 

Czy nowa aplikacja komputerowa umożliwia otwieranie plików Office Online?

Obecnie nie jest możliwe otwieranie plików Office Online z poziomu nowej aplikacji komputerowej, ale pliki te możesz otwierać w programach Microsoft Word, Excel i Powerpoint na komputerze.

Czy mój zespół potrzebuje licencji na integracje?

Członkowie zespołu potrzebują licencji O365, aby tworzyć pliki Microsoft, oraz licencji GSuite, aby tworzyć dokumenty, arkusze i prezentacje Google przy użyciu nowej aplikacji komputerowej.

Jakie typy plików można wyświetlić na podglądzie w nowej aplikacji komputerowej?

Nie dla wszystkich typów plików, których pełny podgląd można wyświetlić w witrynie dropbox.com, jest dostępny podgląd w nowej aplikacji komputerowej. Oto pełna lista typów plików, w przypadku których można wyświetlić podgląd. (Pliki oznaczone na liście symbolami ** można wyświetlić na podglądzie tylko w witrynie dropbox.com, a nie w aplikacji komputerowej). Aby wyświetlić plik, którego podgląd jest niedostępny w aplikacji komputerowej, otwórz go w odpowiedniej aplikacji lub witrynie dropbox.com.

Czy z poziomu nowej aplikacji komputerowej można tworzyć dokumenty Paper?

Nowe środowisko Dropbox, w tym aplikacja, umożliwia tworzenie plików Dropbox Paper. Możliwe, że Twój zespół korzysta z wersji 2020 aplikacji Dropbox Paper, która umożliwia przechowywanie dokumentów Paper w folderach Dropbox w witrynie dropbox.com, razem z innymi plikami i folderami. W przeciwnym razie dokumenty Paper są przechowywane oddzielnie na stronie paper.dropbox.com.

Czy komentarze Slack są widoczne na podglądach plików?

Obecnie na podglądach plików nie są wyświetlane komentarze ze Slack.

Bonus: zostań ekspertem od nowego środowiska Dropbox

Dropbox ułatwia koncentrowanie się na najważniejszych zadaniach dzięki bezpłatnym zasobom szkoleniowym. Oferujemy szkolenia na żywo, kursy samoobsługowe, przewodniki wideo i przewodniki szybkiego startu – na pewno znajdziesz coś odpowiedniego dla siebie.

 pole wyboru ze znacznikiem Sprawdź nasze przewodniki szybkiego startu 

Rozpocznij korzystanie z Dropbox w niespełna 5 minut. Do wyboru są Przewodnik administratora zespołu i Przewodnik członka zespołu

pole wyboru ze znacznikiem Obejrzyj przewodnik wideo

Nasze przewodniki wideo uczą korzystania z funkcji Dropbox i rozwiązywania ewentualnych problemów.

pole wyboru ze znacznikiem Zarejestruj się na szkolenie 

Potrzebujesz odpowiedzi na pytania? Zarejestruj się na bezpłatną sesję szkoleniową online z prawdziwym instruktorem.

pole wyboru ze znacznikiem Skorzystaj z kursu samoobsługowego

Opanuj Dropbox w dogodnym dla siebie czasie dzięki krótkim kursom wideo.

pole wyboru ze znacznikiem Dołącz do Społeczności

Zadawaj pytania i kontaktuj się z innymi użytkownikami w ramach Społeczności Dropbox

Jak przydatny był ten artykuł?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, co możemy poprawić:

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł:

Dziękujemy za przesłanie opinii.