Zmiany na stronie Zdjęcia w witrynie Dropbox

17 lipca 2017 r. na stronie zdjęć w witrynie dropbox.com zostały wprowadzone zmiany.

Wszystkie Twoje zdjęcia są nadal bezpieczne na koncie Dropbox i wszystkie zdjęcia ze swojego konta możesz wyświetlać na stronie Zdjęcia. Jednak nie możesz tworzyć ani udostępniać albumów przez Internet, a oś czasu na stronie Zdjęcia zyskała nowy wygląd i sposób działania. 

Pamiętaj, że albumy fotograficzne na stronie Zdjęcia to tylko jeden ze sposobów udostępniania i porządkowania zdjęć w Dropbox. Dropbox nadal obsługuje udostępnianie i porządkowanie zdjęć przy użyciu folderów, folderów udostępnionych oraz łączy udostępnionych. Te funkcje się nie zmieniły i również po 17 lipca masz możliwość udostępniania i porządkowania zdjęć za ich pomocą. 

Po zmianach na stronie Zdjęcia:

  • Zamiast przeglądać, tworzyć i udostępniać albumy z poziomu tej strony, możesz używać folderów do porządkowania zdjęć oraz folderów udostępnionych i łączy udostępnionych do ich wysyłania innym osobom.
  • Strona Zdjęcia została zastąpiona nowym, udoskonalonym środowiskiem zdjęć, które z wyglądu bardziej przypomina unowocześnioną witrynę Dropbox i jest dostępne pod adresem dropbox.com/photos.
  • Dostęp do wszystkich Twoich zdjęć nadal jest możliwy w folderze lub lokalizacji na koncie Dropbox, w których je pierwotnie zapisałeś(aś).

Nieustannie pracujemy nad nowymi funkcjami korzystania ze zdjęć i plików w witrynie dropbox.com. W miarę dalszego poznawania preferencji naszych użytkowników dotyczących pracy ze zdjęciami będziemy wprowadzać kolejne ulepszenia na stronie Zdjęcia.

Zmiany na stronie Zdjęcia nie wpływają na przesyłanie z aparatu. Nadal masz możliwość automatycznego przesyłania zdjęć na swoje konto Dropbox przy użyciu funkcji przesyłania z aparatu.

Uwaga: strona Zdjęcia jest dostępna tylko na osobistych kontach Dropbox. 

Wyświetlanie istniejących albumów udostępnionych

Jeśli udostępniasz istniejący album, możesz go wyświetlić przez przejście na stronę dropbox.com/share/links. Możesz wyświetlać albumy, ale nie je modyfikować.

Używanie folderów Dropbox jako alternatywy dla albumów

Jeśli chcesz, aby Twoje zdjęcia były zorganizowane tak samo jak w istniejącym albumie, musisz odtworzyć obecną strukturę w zwykłym folderze Dropbox.

Uwaga:  Dropbox nie ma możliwości automatycznego przekształcenia istniejących albumów w foldery.

Aby przesłać album do Dropbox jako folder:

  1. Przejdź do witryny dropbox.com.
  2. Kliknij Nowy folder.
  3. Wpisz nazwę nowego folderu i naciśnij Enter.
  4. Prześlij album do tego nowego folderu.
  5. Aby udostępnić zdjęcia innym osobom, ustaw nowy folder jako folder udostępniony lub udostępnij łącze.

Używanie widoku galerii do przeglądania zdjęć

Inny sposób przeglądania zdjęć to skorzystanie z widoku galerii. Widok ten jest elementem zaktualizowanego środowiska przeglądarkowego i umożliwia wyświetlanie podglądu zdjęć oraz innych typów plików w postaci dużych miniatur.

Możesz łatwo przeglądać swoje zdjęcia (pliki typu PNG, JPEG i RAW), a także filmy, pliki PDF, pliki pakietu Microsoft Office oraz pliki kreatywne w formacie Adobe. Wyświetl pełną listę typów plików obsługiwanych w witrynie dropbox.com.

Aby skorzystać z widoku galerii w witrynie dropbox.com, kliknij ikonę siatki w prawym górnym rogu ekranu.

Często zadawane pytania

Czy nadal mogę udostępnić kolekcję zdjęć?

Tak. Za pomocą łącza udostępnionego możesz dać jednej lub kilku osobom dostęp do folderu zawierającego kolekcję zdjęć.

Umieść w folderze zdjęcia, które chcesz udostępnić, a następnie użyj łączy udostępnionych, aby umożliwić innym osobom dostęp do tych zdjęć.

Czy zachowam możliwość udostępniania zdjęć na Facebooku lub Twitterze bezpośrednio z konta Dropbox?

Nie jest już możliwe udostępnianie zdjęć bezpośrednio z konta Dropbox w serwisach społecznościowych. Zamiast tego w celu udostępniania plików lub folderów w tych serwisach możesz używać łączy udostępnionych.

Czy zachowam możliwość szybkiego przewijania swoich zdjęć, tak jak dotychczas?

Nowa strona Zdjęcia sortuje zdjęcia chronologicznie i umożliwia ich przewijanie. Nie jest już dostępna szybka przewijarka, czyli oś czasu w prawej części strony, która umożliwiała szybkie wyświetlenie zdjęć z określonego dnia.

Jak usunięcie zdjęć z albumu wpłynie na mój limit miejsca?

Pamiętaj, że jeśli dodałeś(aś) zdjęcie do albumu, pozostawało ono zapisane w innym miejscu na Twoim koncie Dropbox. Jeśli usunąłeś/usunęłaś zdjęcie z albumu, nie usuwając go z miejsca, w którym było zapisane, nie wpłynęło to na Twój limit miejsca.

Aby sprawdzić lokalizację zapisu danego zdjęcia z albumu, kliknij znacznik wyboru w celu zaznaczenia zdjęcia, a następnie wybierz Pokaż w folderze.

Jak przydatny był ten artykuł?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, co możemy poprawić:

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł:

Dziękujemy za przesłanie opinii.

Odpowiedzi społeczności