Czy moje urządzenie Acer kwalifikuje się do promocji na przestrzeń w Dropbox?

Sekcje tego artykułu:

Na czym polega promocja Dropbox dla urządzeń Acer?

Korzystanie z Dropbox na kwalifikującym się do promocji urządzeniu marki Acer ułatwi Ci udostępnianie Twoich najważniejszych dokumentów, zdjęć i filmów z dowolnego miejsca oraz dzielenie się materiałami z innymi.

Wybrane modele komputerów Acer kupione w wybranych krajach po lipcu 2018 r. mogą się kwalifikować do otrzymania dodatkowych 25 GB miejsca w Dropbox na 12 miesiący od daty zakupu. Dotyczy to użytkowników, którzy utworzą nowe konto Dropbox za pomocą procedury konfiguracji Acer Jumpstart.

Warunki promocji i zasady kwalifikowalności

Jak długo obowiązuje promocyjna przestrzeń?

25 GB promocyjnego miejsca dla wybranych modeli urządzeń Acer obowiązuje przez 12 miesięcy od daty skorzystania z promocji.

Które urządzenia Acer kwalifikują się do promocji?

Obecnie promocja jest dostępna w przypadku wybranych modeli komputerów Acer.

Jak mogę sprawdzić, czy moje urządzenie się kwalifikuje?

Twoje urządzenie może się kwalifikować do promocji, jeśli podczas procedury Acer Jumpstart widzisz monit o zainstalowanie aplikacji Dropbox i utworzenie nowego konta Dropbox.

Aby skorzystać z promocji, musisz kliknąć ten monit i wykonać kroki wymagane do zainstalowania aplikacji Dropbox i założenia nowego konta. Następnie musisz wykonać następujące 2 kroki przewodnika Wprowadzenie:

 • Dodać pliki do folderu Dropbox
 • Zainstalować Dropbox na innym urządzeniu lub dowolnym innym komputerze, którego używasz

Jak ukończyć przewodnik Wprowadzenie, aby otrzymać promocyjną przestrzeń?

Czy jeśli kupiłem(am) kilka urządzeń kwalifikujących się do promocji, czy mogę skorzystać z promocji wielokrotnie?

Nie. Każde konto Dropbox może tylko raz wziąć udział w danym typie promocji. Na przykład nie możesz więcej niż raz skorzystać z promocji Acer „25 GB na 12 miesięcy”.

Czy mogę przenieść moje promocyjne miejsce na inne konto Dropbox?

Nie, przestrzeń promocyjna jest niezbywalna, gdy już zostanie nadana.

Czy mogę skorzystać z promocji na odnowionym lub używanym urządzeniu?

Nie. Przestrzeń promocyjna jest dostępna tylko dla pierwotnego nabywcy nowego, kwalifikującego się urządzenia.

Czemu nie kwalifikuję się do uzyskania promocyjnego miejsca?

Istnieje kilka powodów, dla których możesz nie kwalifikować się do otrzymania promocyjnego miejsca:

 • Już skorzystałeś(aś) z promocji na urządzeniu Acer. W danym typie promocji możesz wziąć udział tylko raz. Na przykład nie możesz skorzystać z promocji Acer „25 GB na 12 miesięcy” więcej niż jeden raz, nawet jeśli kupisz kilka urządzeń Acer.
 • Zalogowałeś(aś) się na istniejące konto Dropbox. Ta promocja dotyczy tylko nowych kont Dropbox utworzonych podczas konfiguracji Acer Jumpstart.
 • Podczas procedury Acer Jumpstart nie pojawił się monit o utworzenie nowego konta Dropbox.
 • Kupiłeś(aś) urządzenie od poprzedniego właściciela lub urządzenie zregenerowane, a poprzedni jego właściciel skorzystał z promocji przypisanej do tego urządzenia. Każdemu urządzeniu promocja przyznawana jest tylko jeden raz.
 • Twoje urządzenie nie kwalifikuje się do promocji w wyniku ograniczeń kraju zakupu lub warunków sprzedawcy.

Realizacja promocji

Jak mogę uzyskać promocyjne miejsce na moim komputerze Acer?

Jeśli Twoje urządzenie kwalifikuje się do promocji, w celu uzyskania miejsca musisz wykonać następujące czynności:

 1. Kliknij monit o zainstalowanie aplikacji Dropbox i utworzenie nowego konta Dropbox, który pojawi się podczas procedury Acer Jumpstart, i wykonaj ten proces.
 2. Wykonaj następujące 2 kroki przewodnika Wprowadzenie:
  • Dodać pliki do folderu Dropbox
  • Zainstalować Dropbox na innym urządzeniu lub dowolnym innym komputerze, którego używasz

Ważna uwaga: Aby móc uzyskać promocyjne miejsce na swoim komputerze, musisz kliknąć monit wyświetlony podczas procedury Acer Jumpstart. Jeśli pominiesz ten krok, a później samodzielnie zainstalujesz Dropbox, nie będziesz się kwalifikować do uzyskania promocyjnego miejsca.

Połącz swój komputer Acer z Dropbox

Do kiedy muszę się zgłosić po promocyjne miejsce?

Promocja musi zostać wykorzystana w ciągu 12 miesięcy od daty zakupu urządzenia.

Nie mogę uzyskać promocyjnego miejsca na kwalifikującym się urządzeniu. Czy możecie mi pomóc?

Jeśli nie możesz uzyskać promocyjnego miejsca na urządzeniu, które się do niego kwalifikuje, sprawdź następujące kwestie:

 • Czy wykonałeś(aś) 2 kroki przewodnika Wprowadzenie?
 • Czy skorzystałeś(aś) z innej promocji firmy Acer? Każdy użytkownik kwalifikuje się do uzyskania promocyjnego miejsca danego typu tylko raz. Na przykład nie możesz więcej niż raz skorzystać z promocji Acer „25 GB na 12 miesięcy”.
 • Czy Twoje urządzenie nie zostało zregenerowane lub miało poprzedniego właściciela? Przestrzeń promocyjna jest dostępna tylko dla pierwotnego nabywcy nowego, kwalifikującego się urządzenia.
 • Czy zainstalowałeś(aś) aplikację Dropbox przy użyciu monitu wyświetlonego podczas procedury Acer Jumpstart? Aby móc skorzystać z promocji, musisz zainstalować Dropbox przez skorzystanie z monitu w procedurze Acer Jumpstart.

Jak mogę sprawdzić, czy udało mi się skorzystać z promocji?

Możesz zweryfikować posiadanie promocyjnego miejsca, przechodząc do Twojej strony konta i klikając Wyświetl łączną ilość uzyskanego miejsca.

Kiedy promocja się skończy

Jak sprawdzić, kiedy wygasa moja przestrzeń promocyjna?

Datę uzyskania swojego miejsca premiowego możesz sprawdzić, przechodząc na stronę konta i klikając Wyświetl łączną ilość uzyskanego miejsca. Miejsce premiowe wygaśnie po 12 miesiącach od tej daty.

Co się stanie, kiedy moja promocyjna przestrzeń wygaśnie?

Po wygaśnięciu promocji Twój limit miejsca w Dropbox automatycznie powróci do wielkości obowiązującej bez przestrzeni promocyjnej. Jeśli na przykład masz konto Dropbox Basic, Twój limit wróci do 2 GB plus przestrzeń zdobyta przez polecanie usługi lub inne bonusy.

Jeśli po dacie wygaśnięcia będziesz mieć przekroczony limit, dalsze zapisywanie nowych zdjęć, filmów i dokumentów w Dropbox nie będzie możliwe. Będziesz w stanie uzyskać więcej miejsca, zmieniając taryfę na Dropbox Plus.

Poprzednie promocje dotyczące urządzeń Acer i ich warunki

Wcześniej Dropbox współorganizował kilka innych promocji dotyczących urządzeń Acer. Jeśli kupiłeś(aś) urządzenie Acer po lipcu 2018 r., omówiona w tym artykule promocja na 25 GB miejsca może Cię dotyczyć. Jeśli kupiłeś(aś) urządzenie Acer przed grudniem 2015 r., możesz zobaczyć starszą promocję:

 • Wybrane modele komputerów Acer klasy konsumenckiej kupione w wybranych krajach między styczniem 2014 r. i grudniem 2015 r. mogły się kwalifikować do otrzymania dodatkowych 15 GB miejsca w Dropbox na 3 miesiące.
 • Nowe tablety Acer Iconia B1-810 kupione w wybranych krajach między styczniem 2014 r. i grudniem 2015 r. mogły się kwalifikować do otrzymania dodatkowych 10 GB miejsca w Dropbox na 3 miesiące.
 • Niektórym tabletom kupionym przed jesienią 2014 r. mogła zostać przyznana inna promocja.

Poniżej szczegółowo przedstawiono warunki zarówno obecnej, jak i wcześniejszych promocji.

Warunki rocznej promocji Dropbox dotyczącej komputerów Acer (obecna promocja)

W przypadku komputerów Acer, które zostały kupione po lipcu 2018 r. i na których podczas procedury Acer Jumpstart został wyświetlony monit dotyczący Dropbox, promocja jest dostępna dla pierwszego użytkownika, który: (a) zarejestruje się w Dropbox oraz (b) wykona dwa kroki przewodnika Dropbox „Wprowadzenie” (doda pliki do swojego folderu Dropbox i zainstaluje aplikację Dropbox na innym urządzeniu lub dowolnym innym komputerze, z którego korzysta). Promocja przysługuje pojedynczemu kontu z taryfą osobistą Dropbox na 12 miesięcy od daty skorzystania, w postaci dodatkowych 25 GB miejsca stanowiących dodatek do przestrzeni, którą Dropbox oferuje użytkownikom konta bezpłatnego. Każdy użytkownik może tylko raz skorzystać z tego typu promocji w ramach jednego konta. Po zakończeniu 12-miesięcznego okresu promocji 25 GB miejsca promocyjnego dodane do usługi Dropbox użytkownika zostanie automatycznie usunięte. Korzystanie z Dropbox podlega Warunkom korzystania z usługi Dropbox, Polityce prywatności i innym warunkom. Promocja nie jest dostępna w Chinach, na Kubie, w Iranie, Korei Północnej, Sudanie i Syrii.

Warunki 3-miesięcznej promocji Dropbox dotyczącej tabletów Acer (wcześniejsza promocja)

W przypadku tabletów firmy Acer, które mają fabrycznie zainstalowaną aplikację Dropbox, promocja jest dostępna dla pierwszego użytkownika, który: (a) zarejestruje się w usłudze Dropbox lub zaloguje na istniejące konto oraz (b) ukończy przewodnik Dropbox „Wprowadzenie” w ciągu 90 dni od daty nabycia urządzenia. Promocja przysługuje pojedynczemu kontu z taryfą osobistą Dropbox na 3 miesiące, w postaci dodatkowych 10 GB miejsca stanowiących dodatek do przestrzeni, którą Dropbox oferuje użytkownikom konta bezpłatnego. Każdy użytkownik jest uprawniony tylko do jednorazowego udziału w promocji tego typu w obrębie jednego konta. Promocja może nie być dostępna dla użytkowników, którzy wcześniej skorzystali z promocji Dropbox przez zakup urządzenia innego niż marki Acer. Po zakończeniu 3-miesięcznego okresu promocji 10 GB miejsca promocyjnego dodanych do usługi Dropbox zostanie automatycznie usuniętych. Korzystanie z Dropbox jest przedmiotem Warunków korzystania z usługi Dropbox, Polityki prywatności i pozostałych warunków. Promocja nie jest dostępna w Chinach, na Kubie, w Iranie, Korei Północnej, Sudanie i Syrii.

Warunki 3-miesięcznej promocji Dropbox dotyczącej komputerów Acer (wcześniejsza promocja)

W przypadku nowych komputerów firmy Acer, które mają fabrycznie zainstalowaną aplikację Dropbox, promocja jest dostępna dla pierwszego użytkownika, który: (a) zarejestruje się w usłudze Dropbox lub zaloguje na istniejące konto oraz (b) ukończy przewodnik Dropbox „Wprowadzenie” w ciągu 90 dni od daty połączenia kwalifikującego się urządzenia ze swoim kontem Dropbox. Promocja przysługuje pojedynczemu kontu z taryfą osobistą Dropbox na 3 miesiące, w postaci dodatkowych 15 GB miejsca stanowiących dodatek do przestrzeni, którą Dropbox oferuje użytkownikom konta bezpłatnego. Każdy użytkownik jest uprawniony tylko do jednorazowego udziału w promocji tego typu w obrębie jednego konta. Promocja może nie być dostępna dla użytkowników, którzy wcześniej skorzystali z promocji Dropbox przez zakup urządzenia innego niż marki Acer. Po zakończeniu 3-miesięcznego okresu promocji 15 GB miejsca promocyjnego dodanych do usługi Dropbox zostanie automatycznie usuniętych. Korzystanie z Dropbox jest przedmiotem Warunków korzystania z usługi Dropbox, Polityki prywatności i pozostałych warunków. Promocja nie jest dostępna w Chinach, na Kubie, w Iranie, Korei Północnej, Sudanie i Syrii.

Warunki 6-miesięcznej promocji Dropbox dotyczącej urządzeń Acer (wcześniejsza promocja)

W przypadku tabletów Acer, które mają fabrycznie zainstalowaną aplikację Dropbox, promocja jest dostępna dla pierwszego użytkownika, który: (a) zarejestruje się w Dropbox lub zaloguje na istniejące konto oraz (b) ukończy przewodnik Dropbox „Wprowadzenie” w ciągu 90 dni od daty połączenia kwalifikującego się urządzenia z kontem Dropbox. Promocja przysługuje pojedynczemu kontu z taryfą osobistą Dropbox na 6 miesięcy, w postaci dodatkowych 28 GB miejsca stanowiących dodatek do przestrzeni, którą Dropbox oferuje użytkownikom konta bezpłatnego. Każdy użytkownik może tylko raz skorzystać z tego typu promocji w ramach jednego konta. Promocja może nie być dostępna dla użytkowników, którzy wcześniej skorzystali z promocji Dropbox przez zakup urządzenia innej marki niż Acer. Po zakończeniu 6-miesięcznego okresu promocji 28 GB miejsca promocyjnego dodanych do usługi Dropbox użytkownika zostanie automatycznie usuniętych. Korzystanie z Dropbox podlega Warunkom korzystania z usługi Dropbox, Polityce prywatności i innym warunkom. Promocja nie jest dostępna w Chinach, na Kubie, w Iranie, Korei Północnej, Sudanie, Syrii ani na Krymie.

Jak przydatny był ten artykuł?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, co możemy poprawić:

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł:

Dziękujemy za przesłanie opinii.

Odpowiedzi społeczności