Promocja dotycząca miejsca w Dropbox dla użytkowników komputerów ASUS

Niektóre komputery ASUS obejmują promocję zapewniającą dodatkowe miejsce w Dropbox. Ta promocja jest zazwyczaj dostępna w przypadku nowych komputerów ASUS kupionych w wybranych krajach w maju 2015 r. lub później.

Ilość miejsca i czas trwania promocji zależą od sposobu pobierania aplikacji Dropbox na nowy komputer:

 • 25 GB na 6 miesięcy: jeśli zobaczysz ikonę Dropbox na pulpicie komputera po jego pierwszym włączeniu, kwalifikujesz się do otrzymania 25 GB miejsca na 6 miesięcy
 • 25 GB na 12 miesięcy: jeśli zobaczysz ikonę Dropbox w aplikacji Giftbox na komputerze, kwalifikujesz się do otrzymania 25 GB miejsca na 12 miesięcy

Jeśli nie widzisz fabrycznie umieszczonej ikony Dropbox ani na pulpicie komputera, ani w aplikacji Giftbox, nie kwalifikujesz się do udziału w tej promocji. W dalszej części znajdziesz dodatkowe warunki i zasady kwalifikowalności.

Sekcje tego artykułu:

Warunki promocji i zasady kwalifikowalności

Promocja dotycząca miejsca w Dropbox dla użytkowników komputerów ASUS podlega następującym warunkom kwalifikowalności:

 • Jest dostępna tylko dla nowych użytkowników Dropbox.
 • Musisz połączyć swoje urządzenie ASUS z nowym kontem Dropbox.
 • Tej oferty nie można łączyć z innymi ofertami.
 • Nie możesz skorzystać z tej oferty, jeśli na tym samym komputerze już skorzystałeś(aś) z innej oferty Dropbox, nawet jeśli dotyczyła ona innego konta Dropbox.

Jak długo obowiązuje promocyjna przestrzeń?

 • 25 GB na 6 miesięcy: jeśli zobaczysz ikonę Dropbox na pulpicie komputera po jego pierwszym włączeniu, kwalifikujesz się do otrzymania 25 GB miejsca na 6 miesięcy
 • 25 GB na 12 miesięcy: jeśli zobaczysz ikonę Dropbox w aplikacji Giftbox na komputerze, kwalifikujesz się do otrzymania 25 GB miejsca na 12 miesięcy

Jak mogę sprawdzić, czy moje urządzenie się kwalifikuje?

Twoje urządzenie ASUS prawdopodobnie kwalifikuje się do promocji, jeśli jest spełniony jeden z następujących warunków:

 • Instalator Dropbox został fabrycznie umieszczony na pulpicie urządzenia ASUS.
 • Możesz uzyskać dostęp do Dropbox za pośrednictwem aplikacji Giftbox na swoim urządzeniu ASUS.

Czy jeśli kupiłem(am) kilka urządzeń kwalifikujących się do promocji, czy mogę skorzystać z promocji wielokrotnie?

Nie. Każde konto Dropbox może brać udział w jednym typie promocji ASUS tylko raz.

Czy mogę przenieść moje promocyjne miejsce na inne konto Dropbox?

Nie, przestrzeń promocyjna jest niezbywalna, gdy już zostanie nadana.

Czy mogę skorzystać z promocji na odnowionym lub używanym urządzeniu?

Nie. Przestrzeń promocyjna jest dostępna tylko dla pierwotnego nabywcy nowego, kwalifikującego się urządzenia.

Realizacja promocji

Jeśli Twój komputer się kwalifikuje, promocyjne miejsce możesz uzyskać na trzy sposoby:

 • za pomocą instalatora Dropbox fabrycznie umieszczonego na pulpicie Twojego urządzenia ASUS
 • za pomocą polecanych aplikacji ASUS
 • za pomocą aplikacji ASUS Giftbox

Uzyskiwanie promocyjnego miejsca, jeśli na pulpicie Twojego urządzenia ASUS został fabrycznie umieszczony instalator Dropbox

W przypadku komputerów, na których Dropbox został umieszczony fabrycznie, po pierwszym uruchomieniu komputera na jego pulpicie pojawi się ikona instalatora Dropbox. W takim przypadku kliknij tę ikonę dwukrotnie i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zainstalować aplikację Dropbox i utworzyć konto. Następnie wykonaj co najmniej pieć z siedmiu kroków przewodnika Wprowadzenie.

Uzyskiwanie promocyjnego miejsca za pośrednictwem polecanych aplikacji

Po pierwszym włączeniu komputera ASUS widżet polecanych aplikacji (Recommended Apps) pokazuje wybór aplikacji do zainstalowania. Dropbox powinien już być zaznaczony. Kliknij przycisk Zainstaluj, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby dokończyć instalację i utworzyć konto Dropbox.

Polecane aplikacje ASUS

Uzyskiwanie promocyjnego miejsca za pomocą aplikacji ASUS Giftbox

Twoje urządzenie powinno zawierać aplikację ASUS Giftbox, przy czym Dropbox powinien się znajdować w sekcji Exclusives. Będzie tak, jeśli na Twoim komputerze ASUS nie jest jeszcze zainstalowana aplikacja Dropbox.

Aby zainstalować Dropbox, kliknij przycisk Zainstaluj, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby utworzyć konto Dropbox.

Nie jestem w stanie uzyskać promocyjnego miejsca na urządzeniu, które się do niego kwalifikuje. Czy możecie mi pomóc?

Jeśli nie możesz uzyskać promocyjnego miejsca na urządzeniu, które się do tego kwalifikuje, sprawdź poniższe kwestie:

 • Czy połączyłeś(aś) komputer ASUS z istniejącym kontem Dropbox?
  • Ta promocja jest przeznaczona tylko dla nowych użytkowników Dropbox.
 • Czy ukończyłeś(aś) co najmniej pięć kroków z naszego przewodnika Wprowadzenie?
 • Czy nie zalogowałeś(aś) się do Dropbox za pomocą innego konta Dropbox?
  • Z promocji możesz skorzystać wyłącznie na koncie Dropbox utworzonym na kwalifikującym się urządzeniu. Ponadto musisz się zalogować do Dropbox przy użyciu tego nowego konta na danym urządzeniu. Promocja nie może być przenoszona między kontami. Z promocji nie możesz skorzystać w przypadku utraty dostępu do pierwszego adresu e-mail użytego do utworzenia konta Dropbox.
 • Czy korzystałeś(aś) z innej promocji firmy ASUS?
  • Każdy użytkownik kwalifikuje się do uzyskania promocyjnego miejsca danego typu tylko raz.
 • Czy Twoje urządzenie nie zostało zregenerowane lub miało poprzedniego właściciela?
  • Miejsce promocyjne jest dostępne tylko dla pierwotnego nabywcy nowego, kwalifikującego się urządzenia.
 • Czy zainstalowałeś(aś) Dropbox za pomocą skrótu instalatora na pulpicie, czy za pomocą łącza Dropbox w aplikacji Giftbox ASUS?
  • Jeśli uprzednio zainstalowałeś(aś) inną wersję Dropbox, odinstaluj ją, a następnie zainstaluj Dropbox przy użyciu skrótu na pulpicie lub aplikacji Giftbox.

Jak mogę sprawdzić, czy udało mi się skorzystać z promocji?

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Kliknij swojego awatara.
 3. Kliknij Ustawienia.
 4. Kliknij Taryfa.
 5. W sekcji Uzyskaj więcej miejsca poszukaj promocji Asus.

Kiedy promocja się skończy

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Kliknij swojego awatara.
 3. Kliknij Ustawienia.
 4. Kliknij Taryfa.
 5. W sekcji Uzyskaj więcej miejsca zobaczysz promocję Asus i datę jej wygaśnięcia.

Co się stanie, kiedy moja promocyjna przestrzeń wygaśnie?

Po wygaśnięciu promocji Twój limit miejsca w Dropbox automatycznie powróci do wielkości obowiązującej przed uzyskaniem przestrzeni promocyjnej. Przykładowo konto Basic po upływie tej promocji powróci do 2 GB (powiększonych o ewentualne miejsce zdobyte przez polecanie usługi lub dzięki innym premiom). Jeśli po wygaśnięciu promocji przekroczysz limit, dalsze zapisywanie nowych plików w Dropbox nie będzie możliwe. Zawsze możesz uzyskać więcej miejsca, zmieniając taryfę na Dropbox Plus.

Warunki 12-miesięcznej promocji Dropbox dla urządzeń ASUS

W przypadku komputerów firmy ASUS, które mają fabrycznie zainstalowaną aplikację Dropbox, promocja jest dostępna dla pierwszego użytkownika, który: (a) zarejestruje się w usłudze Dropbox oraz (b) ukończy poradnik Dropbox „Wprowadzenie”. Promocja przysługuje pojedynczemu kontu z taryfą osobistą Dropbox na 6 lub 12 miesięcy (w zależności od kupionego urządzenia ASUS), w postaci dodatkowych 25 GB miejsca stanowiących dodatek do przestrzeni, którą Dropbox oferuje użytkownikom konta bezpłatnego. Każdy użytkownik jest uprawniony tylko do jednorazowego udziału w promocji tego typu w obrębie jednego konta. Promocja może nie być dostępna dla użytkowników, którzy wcześniej skorzystali z promocji Dropbox przez zakup urządzenia innego niż marki ASUS. Po zakończeniu 6-miesięcznego lub 12-miesięcznego okresu promocji 25 GB miejsca promocyjnego dodanych do konta użytkownika w usłudze Dropbox zostanie automatycznie usuniętych. Korzystanie z Dropbox jest przedmiotem Warunków korzystania z usługi Dropbox, Polityki prywatności i pozostałych warunków, których postanowienia znajdują się pod adresem http://www.dropbox.com/terms. Promocja nie jest dostępna w Chinach, na Kubie, w Iranie, Korei Północnej, Sudanie, Syrii ani na Krymie.

Jak przydatny był ten artykuł?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, co możemy poprawić:

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł:

Dziękujemy za przesłanie opinii.

Odpowiedzi społeczności