Zarządzanie integracjami aplikacji i funkcją Extensions jako administrator zespołu Dropbox Business

Jeśli jesteś administratorem zespołu Dropbox Business, możesz zarządzać integracjami aplikacji (takich jak Slack i Zoom), aplikacjami do edycji plików (takimi jak Dokumenty Google) i funkcją Dropbox Extensions w odniesieniu do całego zespołu. 

Integracje aplikacji są w zespole domyślnie włączone, chyba że zarządzasz zespołem obejmującym ponad 500 licencji.

Włączanie lub wyłączanie integracji aplikacji i funkcji Extensions dla całego zespołu

Aby włączyć lub wyłączyć integracje aplikacji i funkcję Extensions dla całego zespołu:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com na konto administratora.
 2. Kliknij Konsola administratora.
 3. Kliknij Ustawienia.
 4. Kliknij Połączone aplikacje i rozszerzenia w obszarze Integracje.
 5. Ustaw przełącznik na Wł. lub Wył.
  • Uwaga: w przypadku niektórych integracji możesz także kliknąć Ustawienia, aby zarządzać integracją.

Uwagi:

 • Uwaga: jeśli jakiś członek zespołu jest już w swoich ustawieniach połączony z aplikacją lub rozszerzeniem, wyłączenie opisywanej opcji nie spowoduje jego odłączenia. Czynność ta uniemożliwi tylko połączenie członkom zespołu, którzy nigdy go nie ustanawiali. Podobnie włączenie opisywanej opcji nie spowoduje automatycznie połączenia członków zespołu, ale da im taką możliwość na przyszłość. 
 • Jeśli Twój zespół ma dostęp do App Center i wyłączysz integracje aplikacji, członkowie dalej będą mogli wyświetlać aplikacje innych firm w App Center, ale nie będą mogli ich połączyć.

Dowiedz się, jak członkowie zespołu mogą łączyć/odłączać Slack z Dropbox.

Dowiedz się, jak członkowie zespołu mogą łączyć/odłączać Zoom z Dropbox.

Dowiedz się, jak członkowie zespołu mogą łączyć/odłączać Canvas z Dropbox.

Zmiana możliwego sposobu korzystania z aplikacji do edycji plików przez członków zespołu

Możesz włączyć lub wyłączyć aplikacje do edycji plików (takie jak Dokumenty, Arkusze i Prezentacje Google) dla całego zespołu, tak aby jego członkowie mogli lub nie mogli tworzyć plików danego typu z poziomu Dropbox. Aby to zrobić:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com na konto administratora.
 2. Kliknij Konsola administratora.
 3. Kliknij Ustawienia.
 4. Kliknij Aplikacje do edycji plików w obszarze Integracje.
 5. Z menu rozwijanego wybierz ustawienie dla zespołu:
  • Opcja Utwórz i edytuj umożliwia członkom zespołu tworzenie dokumentów/arkuszy/prezentacji Google z poziomu Dropbox.
  • Opcja Tylko do wyświetlania umożliwia członkom zespołu wyświetlanie dokumentów/arkuszy/prezentacji Google utworzonych w Dropbox, ale nie ich edytowanie ani tworzenie.

Dowiedz się, jak członkowie zespołu mogą łączyć/odłączać Dokumenty/Arkusze/Prezentacje Google z Dropbox.

Wyłączanie integracji dla określonych członków zespołu

Aby wyłączyć integracje dla określonego członka zespołu:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com na konto administratora.
 2. Kliknij Konsola administratora.
 3. Kliknij Członkowie
 4. Kliknij nazwisko członka zespołu.
 5. W obszarze Połączone aplikacje kliknij X z prawej strony aplikacji, którą chcesz odłączyć.

Wyświetlanie połączonych aplikacji i rozszerzeń zespołu

Aby wyświetlić połączone aplikacje i rozszerzenia zespołu:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com na konto administratora.
 2. Kliknij Konsola administratora.
 3. Kliknij Aktywność.
 4. Kliknij menu rozwijane Przeglądaj aktywności.
 5. Kliknij Aplikacje.
 6. Kliknij Połączona integracja dla członka zespołu.

Zobaczysz listę członków zespołu, którzy mają połączone aplikacje, oraz informację na temat tego, jakie to są aplikacje.

Aby wyświetlić aplikacje, z którymi jest połączony określony członek zespołu:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com na konto administratora.
 2. Kliknij Konsola administratora.
 3. Kliknij Członkowie
 4. Kliknij nazwisko członka zespołu.

Zobaczysz Połączone aplikacje wybranego członka zespołu i datę połączenia (w obszarze Najnowsza aktywność). 

Jak przydatny był ten artykuł?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, co możemy poprawić:

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł:

Dziękujemy za przesłanie opinii.