Zatwierdzanie urządzeń

W tym artykule opisano funkcję, która jest dostępna tylko dla zespołów Dropbox Business korzystających z taryfy Advanced lub Enterprise.
Dzięki zatwierdzaniu urządzeń administratorzy zespołu mogą zarządzać urządzeniami, za pomocą których członkowie zespołu uzyskują dostęp do kont Dropbox Business. Możesz ograniczyć liczbę połączonych urządzeń członków zespołu.

Sekcje tego artykułu:

Konfigurowanie funkcji zatwierdzania urządzeń w zespole

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com przy użyciu swoich poświadczeń administratora.
 2. Kliknij Konsola administratora na pasku bocznym po lewej stronie.
 3. Wybierz Ustawienia.
 4. Zaznacz Zatwierdzanie urządzeń.
  • Wybierz limit połączonych komputerów oraz urządzeń mobilnych
  • Wybierz, co się stanie po przekroczeniu tych limitów przez członków
Uwaga: Zatwierdzanie urządzeń dotyczy tylko aplikacji mobilnej Dropbox. Ograniczenie nie ma wpływu na liczbę urządzeń łączonych z innymi aplikacjami mobilnymi oferowanymi przez Dropbox.

Kto może usuwać zatwierdzone urządzenia?

Możesz określić, co się stanie, gdy członek zespołu odłączy zatwierdzone urządzenia:

 • Usunięcie urządzenia: Gdy członek zespołu odłączy własne urządzenie, ta czynność liczy się jako usunięcie urządzenia i zezwala mu na połączenie nowego urządzenia.
 • Pozostawienie urządzenia jako zatwierdzonego: Członek zespołu może odłączyć swoje urządzenie, lecz to urządzenie zalicza się do limitu jego urządzeń, chyba że administrator je usunie.

Co się stanie, gdy członek zespołu przekroczy dozwolony limit zatwierdzonych urządzeń?

Jeśli członkowie zespołu spróbują połączyć zbyt wiele urządzeń, zobaczą zwykle komunikat o błędzie „Logowanie nie powiodło się”. Możesz zdecydować, co stanie się później, gdy wybierzesz ustawienia zatwierdzania urządzeń:

 • Usuń wszystkie urządzenia: Jeśli członek zespołu przekroczy limit po włączeniu zatwierdzania urządzeń, wszystkie jego urządzenia zostaną odłączone.
 • Usuń najstarsze urządzenia: Ostatnio używane urządzenia członka zespołu pozostają połączone. Starsze urządzenia są usuwane, pozostawiając członkowi zespołu zatwierdzoną liczbę urządzeń.
 • Dodaj do listy wyjątków: Członkowie zespołu zostaną dodani do listy wyjątków. Członkowie znajdujący się na liście wyjątków mogą nadal korzystać z dowolnej liczby urządzeń.

Czy ustawienia zatwierdzania urządzeń zespołu dotyczą wszystkich członków zespołu?

Członkowie zespołu znajdujący się na liście wyjątków mogą łączyć dowolną liczbę urządzeń. Dodawanie członków zespołu do listy wyjątków:

 1. Wybierz Bez wyjątków.
 2. Wpisz imię i nazwisko lub adres e-mail członka zespołu, którego chcesz dodać do listy. Imię i nazwisko lub adres e-mail są automatycznie wypełniane podczas pisania.
 3. Gdy wszyscy odpowiedni członkowie znajdą się na liście, wybierz Gotowe .
 4. Wybierz Zastosuj zmiany.

Wprowadzanie u członków zespołu ograniczenia do jednego konta Dropbox na komputer

Jeśli jesteś administratorem zespołu Dropbox Business i nie chcesz, aby członkowie zespołu mieli na swoich komputerach dostęp zarówno do osobistego, jak i do służbowego konta Dropbox, możesz podjąć decyzję o zezwoleniu na obecność tylko jednego konta na każdym komputerze.

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com przy użyciu swoich poświadczeń administratora.
 2. Kliknij Konsolę administratora na pasku bocznym po lewej stronie.
 3. Kliknij Ustawienia.
 4. W sekcji Urządzenia kliknij Wiele kont.
 5. Ustaw przełącznik przy Wiele kont na Wył.

Jeśli członek zespołu już zalogował się na obu kontach Dropbox — osobistym i służbowym — a następnie Ty zezwolisz tylko na jedno konto Dropbox, wówczas członek zespołu zostanie wylogowany z konta, na które zalogował się w drugiej kolejności. Na koncie, na którym członek zespołu zalogował się najpierw, pozostanie zalogowany. Członkowie zespołu nadal będą mieli dostęp do obu kont Dropbox za pośrednictwem witryny internetowej i aplikacji mobilnej.

Jak przydatny był ten artykuł?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, co możemy poprawić:

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł:

Dziękujemy za przesłanie opinii.