Alerty bezpieczeństwa w Dropbox Business

Alerty bezpieczeństwa to funkcja dostępna w zespołach Dropbox Business korzystających z taryfy Enterprise. Dzięki alertom bezpieczeństwa administratorzy otrzymują powiadomienia o wykryciu podejrzanych zachowań, ryzykownych działań oraz potencjalnych wycieków danych.

Wyświetlanie szczegółów alertu

Możesz wyświetlić szczegóły dotyczące danego alertu, obejmujące informacje o tym, kto jest odpowiedzialny, co się stało, kiedy to się stało oraz na jakie pliki, foldery lub osoby miało to wpływ. 

Aby wyświetlić szczegóły dotyczące alertu z wiadomości e-mail, kliknij Otwórz alert bezpośrednio w tej wiadomości. 

Aby wyświetlić szczegóły alertu w witrynie dropbox.com:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com przy użyciu poświadczeń administratora.
 2. Kliknij Konsola administratora.
 3. Kliknij Bezpieczeństwo.
 4. Kliknij Alerty.
 5. Kliknij „” (wielokropek) obok alertu, który chcesz wyświetlić.
 6. Kliknij Otwórz szczegóły alertu.

Podejmowanie działania po otrzymaniu alertu

Na stronie szczegółów alertu możesz podjąć następujące działania:

 • Przywróć na stronie aktywności - w przypadku otrzymania alertu Masowe usuwanie, spowoduje to przejście do strony aktywności, na której możesz przywrócić usunięte pliki.
 • Wyślij e-mail do członka zespołu - umożliwia wysłanie wiadomości e-mail do członka zespołu, którego działania wywołały alert.
 • Zawieś członka zespołu - spowoduje zawieszenie członka zespołu odpowiedzialnego za alert.
 • Potwierdź - oznaczy alert jako potwierdzony i usunie go z głównej listy alertów.
 • W toku — oznaczy to alert jako w toku i usunie go z głównej listy alertów.
 • Zamknięty — oznaczy to alert jako zamknięty i usunie go z głównej listy alertów.
 • Zignorowany — oznaczy to alert jako zignorowany i usunie go z głównej listy alertów.

Jakie rodzaje zdarzeń wywołują alert?

 • Masowe usuwanie - członek zespołu usunął niezwykle dużą ilość danych w krótkim czasie.
 • Masowe przenoszenie danych - członek zespołu przeniósł niezwykle dużą ilość danych w krótkim czasie.
 • Poufna zawartość udostępniona na zewnątrz – członek zespołu udostępnił poza zespołem plik oznaczony jako dane prywatne.
 • Udostępnienie złośliwego oprogramowania spoza Twojego zespołu - ktoś spoza Twojego zespołu udostępnił jego członkom plik ze złośliwym oprogramowaniem.
 • Złośliwe oprogramowanie udostępnione w zespole - członek zespołu udostępnił plik zawierający złośliwe oprogramowanie.
 • Zbyt wiele prób logowania - członek zespołu próbował się bezskutecznie zalogować zbyt wiele razy.
 • Logowanie z kraju o wysokim ryzyku - członek zespołu zalogował się z miejsca stanowiącego potencjalnie lokalizację wysokiego ryzyka. Obejmuje to logowanie z następujących krajów: Afganistan, Chiny, Islamska Republika Iranu, Jemen, Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna, Kuba, Libia, Nigeria, Sudan oraz Syryjska Republika Arabska.

Konfigurowanie czułości alertów

Jeśli otrzymujesz zbyt wiele alertów, możesz zmienić ustawienia informowania o masowym usuwaniu i masowym przenoszeniu danych. Aby ustawić czułość alertów:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com przy użyciu poświadczeń administratora.
 2. Kliknij Konsola administratora.
 3. Kliknij Bezpieczeństwo.
 4. Kliknij Zasady alertów.
 5. Kliknij „ (wielokropek) obok alertu, który chcesz zmienić.
 6. Wybierz preferowany poziom obok pozycji Czułość alertów.
 7. Kliknij Zapisz.

Zarządzanie powiadomieniami alertów

Aby określić, kto będzie otrzymywać powiadomienia o typie alertu:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com przy użyciu poświadczeń administratora.
 2. Kliknij Konsola administratora.
 3. Kliknij Bezpieczeństwo.
 4. Kliknij Zasady alertów.
 5. Kliknij „ (wielokropek) obok alertu, który chcesz zmienić.
 6. Obok pozycji Powiadomienia wybierz Wszyscy administratorzy zespołu lub Określony administrator zespołu / określone grupy
 7. Kliknij Zapisz.

Wyłączanie lub włączanie alertów

Domyślnie włączone są wszystkie typy alertów. Aby wyłączyć lub włączyć alerty:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com przy użyciu poświadczeń administratora.
 2. Kliknij Konsola administratora.
 3. Kliknij Bezpieczeństwo.
 4. Kliknij Zasady alertów.
 5. Kliknij „ (wielokropek) obok typu alertu, który chcesz włączyć lub wyłączyć.
 6. Obok pozycji Informacje ogólne włącz lub wyłącz alert. 
 7. Kliknij Zapisz.
Jak przydatny był ten artykuł?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, co możemy poprawić:

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł:

Dziękujemy za przesłanie opinii.