Zawieszanie członka zespołu Dropbox Business

Jeśli jesteś administratorem zespołu lub administratorem zarządzającym użytkownikami, możesz zawiesić członka zespołu Dropbox Business. 

Zawieszeni członkowie zespołu tracą dostęp do konta zespołu Dropbox Business, w tym zawartych w nim plików, folderów i dokumentów Paper. Dodatkowo:

 • Można anulować zawieszenie ich konta
 • Ich konto zostaje odłączone od wszystkich urządzeń
 • Ich konto będzie wciąż działać z udostępnionymi folderami i łączami

Jeśli chcesz odzyskać usunięte pliki z zawieszonego konta, musisz to zrobić do końca okresu historii wersji (180 dni dla większości zespołów).

Uwaga: administratorzy zespołów Dropbox Business, którzy zakupili rozszerzoną historię wersji z prawnymi obowiązkami przechowywania, mogą nadal objąć materiały prawnym obowiązkiem przechowywania dla zawieszonych członków.

Anulowanie zawieszenia członka zespołu

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com przy użyciu poświadczeń administratora.
 2. Kliknij Konsola administratora.
 3. Kliknij kartę Członkowie.
 4. Kliknij ikonę koła zębatego obok użytkownika, którego chcesz zawiesić.
 5. Kliknij Zawieś członka.
 6. Wybierz Zawieś i określ, czy chcesz usunąć pliki użytkownika ze wszystkich jego urządzeń połączonych z Dropbox (ta funkcja to zdalne czyszczenie).
 7. Jeszcze raz kliknij opcję Zawieś.

Anulowanie zawieszenia członka zespołu lub usunięcie zawieszonego członka zespołu

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com przy użyciu poświadczeń administratora.
 2. Kliknij Konsola administratora.
 3. Kliknij kartę Członkowie.
 4. Kliknij menu rozwijane Typ członka i wybierz Zawieszono.
 5. Kliknij ikonę koła zębatego obok żądanego użytkownika.
 6. Kliknij Anuluj zawieszenie członka lub Usuń członka.

7. Kliknij Anuluj zawieszenie lub Usuń.

Jeśli anulujesz zawieszenie członka zespołu, natychmiast odzyska on dostęp do swojego konta. Otrzyma on wiadomość e-mail z informacją, że jego konto jest znów aktywne, i może zalogować się przy użyciu swojego obecnego hasła (chyba że Twój zespół używa jednokrotnego logowania).

Co mam zrobić, jeśli moje konto zostało zawieszone?

Jeśli jesteś członkiem zespołu i Twoje konto zostało zawieszone, powinieneś(aś) otrzymać e-mail z powiadomieniem. Jeśli masz osobiste konto Dropbox, zawieszenie konta Business nie wpłynie na nie.

Jeśli potrzebujesz dostępu do swojego konta, musisz skontaktować się z administratorem. Jeśli nie wiesz, kim są administratorzy, spróbuj skontaktować się z działem pomocy technicznej firmy, działem IT lub zespołem zarządzającym w celu uzyskania pomocy.

Co się stanie, jeśli korzystam z usługi Active Directory?

Zmiany stanu użytkownika wprowadzone w Active Directory są przekazywane do Dropbox Business tylko wówczas, gdy korzystasz z Konektora Dropbox AD lub aplikacji innej firmy. W większości przypadków zmiany stanu użytkowników są przekazywane tylko w jednym kierunku (z Active Directory do Dropbox Business), ale zależy to od konkretnej używanej aplikacji.

Czy zawieszony użytkownik jest liczony jako wdrożona licencja na koncie mojego zespołu?

Tak. Zawieszeni użytkownicy są liczeni jako wdrożone licencje na koncie Twojego zespołu. Oznacza to, że dane zawieszonego użytkownika oraz relacje udostępniania pozostaną nienaruszone tak długo, jako konto pozostaje zawieszone i będą dostępne dla administratora konta.

Jeśli chcesz zmniejszyć liczbę licencji w swoim zespole, możesz usunąć konto zawieszonego użytkownika. Po usunięciu konta możesz wybrać  przeniesienie tego konta do kogoś innego w zespole.

Czy ktoś odchodzi z firmy?  Poznaj sprawdzone procedury usuwania członka zespołu Dropbox Business.
Jak przydatny był ten artykuł?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, co możemy poprawić:

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł:

Dziękujemy za przesłanie opinii.