Co to jest bezpłatny zespół Dropbox?

Jeśli anulujesz subskrypcję Dropbox Business, a Twój zespół został utworzony przed lutym 2018 r., na zakończenie okresu rozliczeniowego może się on stać zespołem bezpłatnym.

Administrator Twojego zespołu pozostanie ten sam i nadal będziesz mieć dostęp do wszystkich plików i folderów.

Uwaga: nie możesz utworzyć nowego bezpłatnego zespołu.

Jaka jest różnica między bezpłatnym zespołem a zespołem Dropbox Business?

Bezpłatny zespół ma mniej miejsca na dane i ograniczony dostęp do funkcji Dropbox Business. Ponadto:

 • Administrator zespołu nie ma dostępu do konsoli administratora.
 • Limit miejsca zależy od indywidualnych kont, a nie od zespołu. 
 • Bezpłatny zespół nie może korzystać z synchronizacji inteligentnej. 
 • Wszystkie foldery zespołu staną się folderami udostępnionymi.
 • Bezpłatny zespół nie może dodawać ani usuwać członków.
 • Wszystkie nieudostępnione pliki pozostają prywatne.

Kliknij tutaj, aby zmienić taryfę swojego zespołu z powrotem na Dropbox Business

Jak mogę opuścić bezpłatny zespół?

Gdy opuścisz bezpłatny zespół, utracisz dostęp do folderów udostępnionych i ewentualnych grup. Jeśli masz połączone konto osobiste, Twoje pliki służbowe zostaną przeniesione na to konto.

Aby opuścić bezpłatny zespół:

 1. Zaloguj się przy użyciu poświadczeń zespołu na stronie dropbox.com/team.
 2. Kliknij Opuść zespół.

Jak mogę usunąć bezpłatny zespół?

Gdy usuniesz zespół, wszyscy jego członkowie zostaną usunięci z folderów udostępnionych i grup, a ich konta – przekształcone w osobiste konta Dropbox. 

Aby usunąć zespół, musisz być jego administratorem. W tym celu:

 1. Zaloguj się przy użyciu poświadczeń administratora zespołu.
 2. Przejdź na stronę dropbox.com/team/settings.
 3. Kliknij Usuń zespół.

Co się stanie, jeśli członek bezpłatnego zespołu przekroczy swój limit miejsca?

Przekroczenie limitu u pojedynczej osoby nie ma wpływu na pozostałych członków zespołu.

Jeśli członek zespołu przekroczy swój indywidualny limit dostępnego miejsca, udostępnione foldery lub pliki przestaną być synchronizowane tylko u tej osoby. Żadne pliki nie zostaną usunięte, a gdy członek zespołu znów będzie mieć dostępne miejsce, synchronizacja zostanie wznowiona. 

Jak przydatny był ten artykuł?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, co możemy poprawić:

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł:

Dziękujemy za przesłanie opinii.