Flytta filer mellan ett personligt Dropbox konto och ett Dropbox Business-konto

Är du användare av Dropbox Business eller medlem i ett gratisteam kan du ha både ett personligt och ett jobbrelaterat Dropbox-konto.

Så här flyttar du filer mellan de båda kontona:

 1. Koppla dina konton.
 2. Logga in på båda kontona på datorn.
 3. Dra objekten från en Dropbox-mapp till en annan precis som med vilken annan fil eller mapp som helst.

Dropbox Business-administratörer

Några teammedlemmar kanske behöver överföra jobbrelaterade mappar från ett befintligt personligt konto till sitt nya företagskonto.

Du kanske har aktiverat global delningsbehörighet som gör att teammedlemmar inte kan gå med i externt ägda delade mappar. Är det så finns det ett undantag, så att teammedlemmarna kan överföra delade mappar från ett personligt konto till ett jobbrelaterat konto. Teammedlemmen måste vara ägare av en delad mapp för att kunna utnyttja detta undantag.

Obs! Detta undantag gäller inte överföring av delade mappar från ett jobbrelaterat konto till ett personligt konto.

Visa instruktioner för:

Flytta en delad mapp

När det är möjligt sparar vi ditt medlemskap i en delad mapp om du flyttar det från en Dropbox till en annan. Du får ett meddelande om att du har lämnat den delade mappen i din första Dropbox och gått med i den delade mappen i din andra Dropbox. Äger du mappen överförs ägarskapet till ditt andra Dropbox-konto.

Observera dock att om din administratör eller mappens ägare har ställt in delningsbegränsningar lämnar du mappen helt om du flyttar den till din andra Dropbox och får en icke-delad kopia som inte synkas med andra medlemmars ändringar. Det kan till exempel hända om din administratörs delningsbehörigheter inte tillåter att mappar delas utanför teamet och du flyttar en delad mapp från din jobbrelaterade Dropbox till din personliga Dropbox. Av den här anledningen ska du alltid kontrollera med både din administratör och mappens ägare för att se om de har ställt in begränsningar innan du flyttar en delad mapp till din andra Dropbox.

Om du äger den delade mappen i din jobbrelaterade Dropbox och du vill flytta den till din personliga Dropbox ska du kontrollera mappens inställningar:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på Filer.
 3. Navigate to the folder you’re interested in.
 4. Click Share next to the folder.
 5. Klicka på Mappinställningar.
 6. Check the setting Who can be invited? 
  • If it shows Anyone, you can move the shared folder to your personal Dropbox without a problem. 
  • If it shows Only members of the team, moving the folder to your personal Dropbox will break your membership in the folder, and you'll have only a non-shared copy of it in your personal Dropbox.

Om det inte finns några delningsbegränsningar och du flyttar en delad mapp från en Dropbox till en annan registreras det som en händelse i administratörens delningsaktivitetslogg.

Kopiera en delad mapp

Kopierar du en delad mapp från en Dropbox till en annan påverkar det inte ditt medlemskap i mappen. Om du till exempel kopierar en delad mapp från din jobbrelaterade Dropbox till din personliga Dropbox är ditt jobbkonto fortfarande medlem i den delade mappen och en icke-delad kopia av mappen finns i din personliga Dropbox.

Flytta en delad mapp

När det är möjligt sparar vi ditt medlemskap i en delad mapp om du flyttar det från en Dropbox till en annan. Du får ett meddelande om att du har lämnat den delade mappen i din första Dropbox och gått med i den delade mappen i din andra Dropbox. Äger du mappen överförs ägarskapet till ditt andra Dropbox-konto.

Observera dock att om din administratör eller mappens ägare har ställt in delningsbegränsningar lämnar du mappen helt om du flyttar den till din andra Dropbox och får en icke-delad kopia som inte synkas med andra medlemmars ändringar. Det kan till exempel hända om din administratörs delningsbehörigheter inte tillåter att mappar delas utanför teamet och du flyttar en delad mapp från din jobbrelaterade Dropbox till din personliga Dropbox. Av den här anledningen ska du alltid kontrollera med både din administratör och mappens ägare för att se om de har ställt in begränsningar innan du flyttar en delad mapp till din andra Dropbox.

Om du äger den delade mappen i din jobbrelaterade Dropbox och du vill flytta den till din personliga Dropbox ska du kontrollera mappens inställningar:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på Filer.
 3. Navigate to the folder you’re interested in.
 4. Click Share next to the folder.
 5. Klicka på Mappinställningar.
 6. Check the setting Who can be invited? 
  • If it shows Anyone, you can move the shared folder to your personal Dropbox without a problem. 
  • If it shows Only members of the team, moving the folder to your personal Dropbox will break your membership in the folder, and you'll have only a non-shared copy of it in your personal Dropbox.

Om det inte finns några delningsbegränsningar och du flyttar en delad mapp från en Dropbox till en annan registreras det som en händelse i administratörens delningsaktivitetslogg.

Kopiera en delad mapp

Kopierar du en delad mapp från en Dropbox till en annan påverkar det inte ditt medlemskap i mappen. Om du till exempel kopierar en delad mapp från din jobbrelaterade Dropbox till din personliga Dropbox är ditt jobbkonto fortfarande medlem i den delade mappen och en icke-delad kopia av mappen finns i din personliga Dropbox.

Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!