Så här ändrar du Dropbox faktureringscykel

Du kan välja om du vill ha en årlig eller månatlig faktureringscykel för Dropbox. Alla ändringar av ditt faktureringsdatum träder i kraft i slutet av din nuvarande faktureringscykel.

Vill du till exempel gå över till en årlig prenumeration har du kvar din månatliga prenumeration till slutet av månaden. Därefter blir det en årlig. 

Dropbox Plus, Family eller Professional.

Ändra faktureringscykeln för ett Dropbox Plus-, Family- eller Professional-konto:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på din avatar (profilbild eller initialer) längst upp till höger. 
 3. Klicka på Inställningar.
 4. Klicka på fliken Fakturering .
 5. Under Faktureringsperiod, klickar du på Ändra.
 6. Välj din nya faktureringscykel. Information om hur mycket du debiteras och förnyelsedatum visas under varje alternativ.
 7. Klicka på Byt plan.

Du kanske måste starta om Dropbox-appen för att ändringarna ska träda i kraft.

Obs! Endast den som ansvarar för Family-kontot i en Dropbox Family-plan kan ändra faktureringscykeln.

Dropbox Business

Vissa typer av administratörer kan ändra faktureringscykeln för ett Dropbox Business-konto. Gör så här:

 1. Logga in på dropbox.com med autentiseringsuppgifterna som administratör.
 2. Klicka på Adminkonsolen till vänster.
 3. Klicka på Fakturering.
 4. Klicka på fliken Hantera plan.
 5. Under Månatlig fakturering klickar du på Ändra faktureringsperiod.
 6. Välj din nya faktureringscykel. Information om hur mycket du debiteras och förnyelsedatum visas under varje alternativ.
 7. Klicka på Byt plan.

Du kanske måste starta om Dropbox-appen för att ändringarna ska träda i kraft.

Dropbox-konton som köptes på en Android

Om du köpte en prenumeration från Google Play faktureras du månatligen och faktureringscykeln kan inte ändras. 

Dropbox-konton som köpts på en iPhone eller iPad

Ändra faktureringsperiod från iOS-appen:

 1. Tryck på Konto.
 2. Tryck på Hantera plan.
 3. Tryck på Faktureringsperiod. 
 4. Tryck på Faktureras varje månad eller Faktureras årligen.
 5. Tryck på Fortsätt.
 6. Tryck på Bekräfta.

Du kanske måste starta om Dropbox-appen för att ändringarna ska träda i kraft.  

Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!