Lägga till/ta bort licenser eller lägga till lagringsutrymme för Dropbox Business-teamet

Alla medlemmar i ett Dropbox Business-team behöver en licens. Vissa typer av administratörer kan lägga till eller ta bort licenser i adminkonsolen.

Läs hur du säger upp en Dropbox-prenumeration som du köpt på datorn.

Lägg till eller ta bort licenser

  1. Logga in på dropbox.com med autentiseringsuppgifterna som administratör.
  2. Klicka på Adminkonsolen.
  3. Välj fliken Fakturering.
  4. Klicka på Hantera plan.
  5. Klicka på Hantera licenser.
  6. Ändra antalet licenser i rutan som öppnas. När du lägger till licenser visas priset på licenserna.
  7. Klicka på Lägg till licenser. Vill du ta bort onödiga licenser klickar du på Ta bort licenser istället.

Alternativt kan du lägga till licenser från insiktspanelen. Under Återstående licenser klickar du på Lägg till licenser.

Lägga till mer lagringsutrymme i Dropbox Business-kontot

Med Dropbox Business får du och teamet det lagringsutrymme ni behöver. Exakt mängd lagringsutrymme beror på planen:

  • Planen Standard: 5 TB totalt lagringsutrymme, delat mellan teamets medlemmar
  • För planerna Advanced och Enterprise: Om ni ligger nära lagringsgränsen samarbetar vi för att lösa era behov. Administratörer kan kontakta oss via adminkonsolen för att diskutera extra lagringsutrymme. Om du är teammedlem, be administratören kontakta oss åt dig.

Utrymme kontra antal filer

Dropbox prestanda kan sjunka om du har fler än 300 000 filer. Det är en ungefärlig gräns och beror på specifikationerna för datorns hårdvara som kör Dropbox-programmet. En del kunder kan ha fler filer utan problem. Som regel rekommenderar vi att du aldrig har fler än en miljon filer på en och samma dator. Den här gränsen är relaterad till antalet filer, inte deras storlek.

Om detta verkar orsaka synkroniseringsproblem kan du använda selektiv synkning för att välja enbart vissa filer som ska synkroniseras till datorn, men du behåller dem fortfarande på Dropbox webbplats och på andra datorer.

Du kan även anpassa bandbreddsinställningarna för att hjälpa Dropbox att synka snabbare.

Obs! Dropbox-konton med ett stort antal filer kan ta längre tid att synka. En fördröjning i synkningen eller en förlängd synkning är inte nödvändigtvis ett tecken på problem.

Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!