Tillägget för Dropbox-datastyrning

Funktionerna i den här artikeln är tillgängliga för Dropbox Business-team som har köpt tillägget för Dropbox-datastyrning. Om du vill köpa datastyrningstillägget ska du kontakta din Dropbox-säljrepresentant eller fylla i kontaktformuläret för Dropbox Business.

Tillägget för Dropbox-datastyrning gör det lättare för Dropbox Business-administratörer att skydda och ha kontroll över teamdata så att de är förberedda inför eventuella behov av efterlevnad eller revision.

Arkiveringsskyldighet

Om det finns en arkiveringsskyldighet kan administratörer skapa arkiveringsskyldighet för team samt visa och exportera allt material som har skapats eller modifierats av dessa medlemmar.

Läs mer om arkiveringsskyldighet.

Datalagring

Administratörer kan skapa datalagrings- och dispositionspolicyer för att uppfylla efterlevnads- och lagstiftningskrav.

Läs mer om datalagring.

Utökad versionshistorik

Dropbox-tillägget Datastyrning utökar filernas versionshistorik till 10 år, så team får mer tid att återställa filer.

Läs mer om utökad versionshistorik.

Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!