Vad är ålderskravet för att använda Dropbox?

Du måste vara minst 13 år om du bor i USA och 16 år om du bor någon annanstans för att använda Dropbox. Beroende på var du bor kan det finnas lagar eller förordningar som kräver att du är äldre för att Dropbox lagligt ska kunna tillhandahålla tjänster till dig utan föräldrarnas samtycke. I dessa fall måste du vara över den åldern. Enskilda personer kan skapa ett nytt Dropbox-konto när de når ålderskravet för sitt område.

Nya och befintliga användare kan behöva ange sitt födelsedatum för att fortsätta få åtkomst till kontot. Du kommer inte att kunna komma åt ditt konto eller dess material tills du anger din information.

Vad händer om jag inte uppfyller ålderskravet?

Om ditt angivna födelsedatum inte uppfyller ålderskravet för att använda Dropbox får du ett meddelande via ett popup-fönster och e-postmeddelande om att kontot inaktiveras efter 48 timmar. Du har tid att ladda ner material från ditt konto via dropbox.com eller via Dropbox-klienten

Efter 48 timmar loggas du ut från alla Dropbox-appar som du är inloggad på och du kommer inte kunna logga in igen. Ditt konto kommer raderas i enlighet med vår lagringspolicy.

Vad händer om jag är en Family-planansvarig?

Om du är Dropbox Family-planansvarig som inte uppfyller ålderskravet kommer planen inaktiveras efter 48 timmar och alla som uppfyller ålderskravet kommer nedgraderas till ett kostnadsfritt Dropbox Basic-konto.

Efter 48 timmar loggas du ut från alla Dropbox-appar som du är inloggad på och du kommer inte kunna logga in igen. Ditt konto kommer raderas i enlighet med vår lagringspolicy.

Vad händer om jag redan har betalat för en prenumeration?

Om du har betalat för din prenumeration kommer du återbetalas för den återstående prenumerationsperioden till din ursprungliga betalningsmetod. Om du har köpt din prenumeration från Apple App Store behöver du avbryta din Apple-prenumeration för att undvika debitering. Du kan även begära återbetalning direkt från Apple.

Vad händer om jag angav ett felaktigt födelsedatum?

Om du har angett fel födelsedatum behöver du kontakta Dropbox support inom 30 dagar för att få ditt konto återaktiverat. Supportteamet kommer att be dig tillhandahålla bevis på ditt födelsedatum. När informationen har verifierats kommer du att meddelas via e-post när ditt konto har återaktiverats.

Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!