Vad betyder ansvarsbegränsningsklausulen i Dropbox villkor för tjänsten för mig?

Vissa länder begränsar företag som Dropbox från att exkludera eller begränsa sitt ansvar gentemot konsumenter i de fall där företaget inte har följt sina avtalsenliga förpliktelser. Det innebär att den ekonomiska begränsningen för skadestånd som anges i avsnittet "Ansvarsbegränsningar" i våra villkor för tjänsten inte gäller i vissa fall, till exempel i Italien.
Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!