Vilken är den aktuella Dropbox-kampanjen för Lenovo-enheter?

Om du är ny på Dropbox och köpt en vald modell av Lenovo-dator under eller efter januari 2017 kan du vara berättigad till ytterligare 30 GB Dropbox-utrymme i 12 månader efter ditt köp. Detta kampanjutrymme är utöver det 2 GB lagringsutrymme som ingår i en kostnadsfri Dropbox Basic-plan.

Hur utnyttjar jag kampanjerbjudandet om lagringsutrymme med min Lenovo-dator?

Om din enhet är kvalificerad måste du utföra följande för att kunna lösa in ditt lagringsutrymme:

 1. Starta Lenovo välkomstprogram på din Lenovo-dator.
 2. Skapa ett nytt Dropbox-konto (den här kampanjen är tillgänglig endast för nya användare på utvalda Lenovo-datorer).
 3. Slutför 5 av 7 Dropbox Kom igång-steg.

Avsnitt i den här artiklen:

Hur länge gäller kampanjens lagringsutrymme?

Kampanjlagringsutrymmet på 30 GB på vissa modeller av Lenovo-enheter gäller i 12 månader från det datum då erbjudandet löses in.

Hur lång tid har jag på mig att lösa in erbjudandet om lagringsutrymme?

Erbjudandet måste lösas in inom 12 månader från enhetens inköpsdatum.

Vilka Lenovo-enheter är kvalificerade för kampanjen?

Din enhet är kvalificerad om du ser en prompt om att installera Dropbox och skapa ett nytt Dropbox-konto i Lenovo välkomstprogram.

Kan jag lösa in samma erbjudande flera gånger om jag köpt flera enheter som är kvalificerade för kampanjen?

Nej. Varje Dropbox-konto kan lösa in samma typ av kampanj endast en gång. Till exempel: du kan inte lösa in erbjudandet för Lenovo 30 GB under 12 månader mer än en gång.

Kan jag överföra mitt kampanjlagringsutrymme till ett annat Dropbox-konto?

Nej, det går inte att överföra kampanjlagringsutrymmet när kampanjen har lösts in.

Kan jag ta del av kampanjen på en renoverad eller begagnad enhet?

Nej. Kampanjlagringsutrymmet finns endast tillgängligt för den ursprungliga köparen av den nya, kvalificerade enheten.

Varför är jag inte kvalificerad för kampanjlagringsutrymme?

Det finns en rad olika orsaker till att du kanske inte är kvalificerad att lösa in kampanjlagringsutrymme:

 • Du har redan utnyttjat en kampanj på en Lenovo-enhet. Du är kvalificerad att utnyttja samma typ av kampanj endast en gång.
  • Du kan exempelvis inte lösa in kampanjen Lenovo 30 GB under 12 månader mer än en gång, även om du köper flera kvalificerade Lenovo-enheter.
 • Du såg inte någon prompt att logga in på ditt Dropbox-konto eller skapa ett nytt Dropbox-konto i Lenovo välkomstprogram.
 • Du har köpt en begagnad eller renoverad enhet och den tidigare ägaren har redan löst in den kampanj som följde med enheten.
 • Din enhet kanske inte är kvalificerad för kampanjen på grund av vissa undantag avseende länder och återförsäljare.
 • Du har loggat in på ett befintligt Dropbox-konto.
  • För valda Lenovo-datorer gäller den här kampanjen endast nya Dropbox-konton som skapats i Lenovo välkomstprogram.

Jag använder en kvalificerad enhet. Varför kan jag inte lösa in kampanjerbjudandet?

Här är några möjliga anledningar till varför du inte kan utnyttja kampanjerbjudandet om lagringsutrymme på din kvalificerade enhet:

 • Du har inte slutfört Kom igång-stegen.
 • Du har redan löst in ett annat Lenovo-kampanjerbjudande. En användare kan lösa in samma typ av kampanjerbjudande endast en gång.
 • Din enhet var renoverad eller har ägts av någon annan före dig. Kampanjlagringsutrymmet är tillgängligt endast för den ursprungliga köparen av den nya, kvalificerade enheten.
 • Du installerade Dropbox utan att använda prompten i Lenovo välkomstprogram.
  • Du måste installera Dropbox genom att följa prompten i Lenovo välkomstprogram för att vara kvalificerad.

Hur kan jag se om jag har löst in kampanjen på rätt sätt?

Du kan se ditt kampanjlagringsutrymme genom att gå till din kontosida och klicka på Visa allt intjänat lagringsutrymme.

Hur kan jag se när mitt kampanjlagringsutrymme går ut?

Du kan kontrollera vilket datum det extra lagringsutrymmet tilldelades genom att gå till kontosidan och klicka på Visa allt tilldelat lagringsutrymme. Det extra lagringsutrymmet förfaller 12 månader efter detta datum.

Vad händer när mitt kampanjlagringsutrymme går ut?

När din kampanj går ut, återgår gränsen för ditt Dropbox-lagringsutrymme automatiskt till vad det var utan kampanjlagringsutrymmet. Om du exempelvis har ett Basic-konto kommer din gräns att gå tillbaka till 2 GB plus eventuellt lagringsutrymme som du har tjänat genom värvningar och andra bonus.

Om du överskrider gränsen efter utgången kan du inte längre spara nya foton, videor och dokument i Dropbox. Du får mer lagringsutrymme genom att uppgradera till Dropbox Plus.

Tidigare Lenovo-erbjudanden och kampanjvillkor

Dropbox hade tidigare stöd för flera andra erbjudanden för Lenovo-enheter. Om du köpt en Lenovo-enhet i januari 2017 eller senare kan erbjudandet om 30 GB som diskuteras i den här artikeln gälla dig. Om du köpte en Lenovo-enhet före december 2016 kan du se ett äldre erbjudande:

 • Vissa modeller av Lenovo-datorer som köpts i vissa länder i mars 2015 eller senare kan kvalificera för ytterligare 15 GB lagringsutrymme i Dropbox under sex månader.
 • Vissa modeller av Lenovo-datorer som köptes i Japan i januari 2016 eller senare kan kvalificera för ytterligare 25 GB lagringsutrymme i Dropbox under 12 månader.

Villkor för Dropbox kampanjerbjudande på 30 GB för Lenovo-datorer (aktuellt erbjudande)

För Lenovo-datorer som köpts i januari 2017 eller senare där Dropbox-prompten visas i Lenovo välkomstprogram är erbjudandet tillgängligt för den första användaren som (a) registrerar ett Dropbox-konto och (b) utför 5 av 7 steg i Dropbox guide Komma igång. Erbjudandet gäller för ett personligt konto i Dropbox som får ytterligare 30 GB lagringsutrymme under 12 månader efter att erbjudandet löses in, utöver det lagringsutrymme Dropbox erbjuder användare med kostnadsfria konton. Alla användare är berättigade till endast ett erbjudande av den här typen, för ett enda konto. När kampanjperioden på 12 månader går ut kommer detta extra kampanjlagringsutrymme på 30 GB i användarens Dropbox att tas bort automatiskt. Dropbox ska användas enligt Dropbox villkor för tjänsten, sekretesspolicyn och övriga villkor. Erbjudandet gäller inte i Kina, Kuba, Iran, Nordkorea, Sudan eller Syrien.

Villkor för Dropbox 15 GB-kampanj för Lenovo-enheter (tidigare erbjudande)

För Lenovo-datorer som har Dropbox installationsprogram förinstallerat gäller kampanjen för den användare på den enheten som (a) först registrerar sig för ett nytt Dropbox-konto och (b) slutför Dropbox Kom igång-guide. Kampanjen innebär att ett enskilt Dropbox-konto får ett lagringsutrymme på ytterligare 15 GB under sex månader utöver det lagringsutrymme Dropbox erbjuder användare med kostnadsfria konton. Varje användare är kvalificerad för endast en kampanj av den här typen. Kampanjen är kanske inte tillgänglig för användare som tidigare har utnyttjat någon Dropbox-kampanj när de köpt en enhet av ett annat varumärke än Lenovo. När kampanjperioden på sex månader går ut kommer detta extra kampanjlagringsutrymme på 15 GB i användarens Dropbox att tas bort automatiskt. Dropbox ska användas enligt Dropbox villkor för tjänsten, sekretesspolicyn och övriga villkor. Erbjudandet gäller inte i Kina, Kuba, Iran, Nordkorea, Sudan eller Syrien.

Villkor för Dropbox och Lenovo kampanjerbjudande på 25 GB i Japan (tidigare kampanj)

För Lenovo Japan-datorer som har Dropbox installationsprogram förinstallerat gäller kampanjen för den användare på den enheten som (a) först registrerar sig för ett nytt Dropbox-konto och (b) slutför Dropbox Kom igång-guide. Kampanjen innebär att ett enskilt Dropbox-konto får ett lagringsutrymme på ytterligare 25 GB under 1 år, utöver det lagringsutrymme Dropbox erbjuder användare med kostnadsfria konton. Varje användare är kvalificerad för endast en kampanj av den här typen. Kampanjen är kanske inte tillgänglig för användare som tidigare har utnyttjat någon Dropbox-kampanj när de köpt en enhet av ett annat varumärke än Lenovo Japan. När kampanjperioden på ett år upphör tas det extra lagringsutrymmet på 25 GB i användarens Dropbox-tjänst automatiskt bort. Dropbox ska användas enligt Dropbox villkor för tjänsten, sekretesspolicyn och övriga villkor. Erbjudandet gäller inte i Kina, Kuba, Iran, Nordkorea, Sudan eller Syrien.

Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!