Säga upp Dropbox Business – återbetalningar och övrig information

Prenumerationer på Dropbox Business återbetalas inte förutom där det krävs enligt lag.

Vad händer om jag betalat med autogiro?

Kontakta din bank angående återbetalning av betalningar som gjorts med autogiro. Obs! Dropbox raderar inte dina filer när prenumerationen nergraderas. Om kontot överskrider lagringsutrymmet när du nergraderat upphör synkningen mellan kopplade enheter.

Får jag återbetalning för licenser?

Fullständig eller proportionell återbetalning görs inte för licenser som tas bort under en pågående prenumerationsperiod med Dropbox Business.

Relaterade ämnen:

Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!

Svar från community