Säg upp Dropbox Business-prenumerationen

Information i den här artikeln är föråldrad. För uppdaterad information, se vår senaste artikel om hur du säger upp din Dropbox-prenumeration.

Det är lätt att avbryta din prenumeration på Dropbox Business, och du kan göra det när som helst.

Om du inte vill fortsätta Dropbox Business-prenumerationen eller om du vill säga upp den innan provperioden slutar, går det att säga upp planen i adminkonsolen.

Följ dessa steg om du är teamadministratör i Dropbox Business och vill avbryta provperioden på Dropbox Business-planen:

  1. Logga in på dropbox.com med ditt administratörskonto.
  2. Klicka på Adminkonsolen.
  3. Välj fliken Fakturering.
  4. Klicka på Hantera prenumerationer.
  5. Klicka på Säg upp planen.

Dropbox support hjälper dig om du har problem med att säga upp kontot. Kontakta Dropbox support så här:

  1. Logga in på dropbox.com med ditt administratörskonto.
  2. Klicka på Adminkonsolen.
  3. Välj fliken Hjälp.

Vad händer om jag avbryter provperioden på Dropbox Business?

När du avbryter en provperiod på Dropbox Business nergraderas den och alla konton kopplade till provperioden återställs till den typ av Dropbox-konton man hade före provperioden. Alla konton förblir anslutna till en kostnadsfri Dropbox-teamplan.

Vad händer när jag avbryter Dropbox Business-prenumerationen?

När du avbryter en prenumeration på Dropbox Business nergraderas den och alla konton kopplade till planen återställs till Dropbox Basic-konton. Alla konton förblir anslutna till en kostnadsfri Dropbox-teamplan.

Versionshistorik

När du annullerar din Dropbox Business-prenumeration sparar Dropbox raderade versioner av dina filer i 30 dagar.

Inaktiverade medlemmar

Om du har avstängda medlemmar när du annullerar prenumerationen blir du tillfrågad vad du vill göra med deras konton. Du kan antingen aktivera eller radera dem. 

Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!

Svar från community