Använda Dropbox Paper med Dropbox Business

Om du använder Dropbox Paper i ett Dropbox Business-team har du den extra fördelen av admin- och säkerhetskontroller som skyddar dina affärsdokument. Men vissa säkerhetsalternativ omfattar ännu inte Dropbox Paper. Läs vidare för att ta reda på vilka alternativ som inte är tillgängliga för team som använder Dropbox Paper.

För att vara säker på att ditt team följer standarderna och föreskrifterna nedan, eller att du har alla tillgängliga administrativa kontroller, kan du inaktivera Dropbox Paper för teamet.

Anmärkningar

  • Dropbox Paper är tillgängligt för Dropbox Business-team utan extra kostnad. Den inkluderas i den vanliga månads- eller årskostnaden för prenumerationen.
  • Dropbox Paper använder inte teamets lagringsutrymme.

Standarder och föreskrifter är inte tillgängliga för Dropbox Paper

Dropbox Paper är inte inkluderat i följande standarder och föreskrifter:

  • Tyskland BSI C5

Läs mer om Dropbox efterlevnad av dessa standarder.

Administrativa kontroller är inte tillgängliga för Dropbox Paper

Dropbox Paper omfattas inte av dessa administrativa kontroller:

  • Godkännande av enheter
  • Enterprise Mobility Management
  • Nätverkskontroll

Godkännande av enheter

Enhetsgodkännanden är en säkerhets- och åtkomstfunktion för Dropbox Business-team med planerna Advanced eller Enterprise. Med enhetsgodkännanden kan administratörer hantera de enheter teammedlemmarna använder för att få åtkomst till sina Dropbox Business-konton. Dropbox Paper mobilapp omfattas inte av enhetsgodkännanden.

Enterprise Mobility Management

Enterprise Mobility Management (EMM) hjälper Dropbox Business-team med Enterprise-planen att hantera användningen av mobila enheter i företagstillämpningar, nätverk och enheter. Dropbox Paper mobilapp kan inte hanteras av EMM.

Nätverkskontroll

Nätverkskontroll är en säkerhets- och åtkomstfunktion för Dropbox Business-team med Enterprise-planen. Med den här funktionen kan IT-administratörer hantera vilka Dropbox-konton som kan användas i företagsnätverket. Dropbox Paper hanteras för närvarande inte genom nätverkskontroll.

Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!