Så här ser du mapphistorik

Mapphistorik är en Dropbox-funktion som visar alla åtgärder som utförts i en viss mapp eller dess undermappar. I mapphistorikfältet kan du se varje gång någon

 • flyttat en fil i mappen
 • redigerat en fil i mappen
 • bytt namn på en fil i mappen
 • lagt till en fil i mappen
 • tagit bort något från mappen

Du kan se mapphistorik från de senaste 180 dagarna, såvida du inte har tillägget utökad versionshistorik (EVH) eller obegränsad versionshistorik (UVH). Om du har EVH eller UVH är mapphistoriken lika lång som din versionshistorik.

Obs! Du kan återskapa filer och mappar endast inom din versionshistorik

Så här ser du historiken för en specifik mapp och dess undermappar:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på Alla filer i den vänstra sidomenyn.
 3. Öppna mappen vars historik du vill se.
 4. Klicka på "" (ellips) ovanför fillistan.
 5. Klicka på Mapphistorik.

Så här ser du historiken för alla mappar i ditt konto:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på Alla filer i den vänstra sidomenyn.
 3. Klicka på "" (ellips) ovanför fillistan.
 4. Klicka på Mapphistorik.
Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!