Ange att en Dropbox-fil ska ignoreras

Du kan ange att en fil eller mapp ska ignoreras av Dropbox. På så sätt kan du ordna filer och mappar i Dropbox-mappen på datorn utan att spara dem på dropbox.com eller på Dropbox-servern. 

När filen eller mappen ignorerats ligger den kvar på den nuvarande platsen i Dropbox-mappen och synkas till datorns hårddisk, men raderas från Dropbox-servern och andra enheter. Den kan inte nås på dropbox.com och synkas inte till Dropbox-kontot. 

Notera

 • När en mapp ignorerats ignoreras också alla filer och mappar i den.
 • Flyttar du en ignorerad mapp fortsätter den att vara ignorerad tills du flyttar den till en mapp som inte ignoreras.

Ange att en fil eller mapp ska ignoreras av Dropbox

Följ anvisningarna för aktuellt operativsystem nedan om du vill att en fil eller mapp ska ignoreras.

Mac

 1. Öppna programmet Terminal på datorn.
 2. Skriv in koden nedan och byt ut platshållaren för filens/mappens sökväg mot den fil-/mappsökväg du vill ska ignoreras.
xattr -w com.dropbox.ignored 1 /Users/yourname/Dropbox\ \(Personal\)/YourFileName.pdf
 1. Tryck på retur på tangentbordet. 

Ikonen bredvid filen eller mappen ändras till ett grått minustecken, vilket betyder att den har ignorerats.

Windows

 1. Öppna PowerShell-programmet på datorn.
 2. Skriv in koden nedan och byt ut platshållaren för filens/mappens sökväg mot den fil-/mappsökväg du vill ska ignoreras.
Set-Content -Path 'C:\Users\yourname\Dropbox\ (Personal)/YourFileName.pdf' -Stream com.dropbox.ignored -Value 1
 1. Tryck på Retur på tangentbordet.

Ikonen bredvid filen eller mappen ändras till ett grått minustecken, vilket betyder att den har ignorerats.

Linux

 1. Öppna programmet Terminal på datorn.
 2. Skriv in koden nedan och byt ut platshållaren för filens/mappens sökväg mot den fil-/mappsökväg du vill ska ignoreras.
attr -s com.dropbox.ignored -V 1 /Users/yourname/Dropbox\ \(Personal\)/YourFileName.pdf
 1. Tryck på Enter på tangentbordet. 

Ikonen bredvid filen eller mappen ändras till ett grått minustecken, vilket betyder att den har ignorerats.

Ange att en fil eller mapp inte längre ska ignoreras av Dropbox

Följ anvisningarna för aktuellt operativsystem nedan om du inte längre vill att en fil eller mapp ska ignoreras.

Mac

 1. Öppna programmet Terminal på datorn.
 2. Skriv in koden nedan och byt ut platshållaren för filens/mappens sökväg mot den fil-/mappsökväg du inte längre vill ska ignoreras.
xattr -d com.dropbox.ignored /Users/yourname/Dropbox\ \(Personal\)/YourFileName.pdf
 1. Tryck på retur på tangentbordet. 

Ikonen bredvid filen eller mappen ändras till en grön bock, vilket betyder att den inte längre ignoreras. 

Obs! Använder du smart synkning kan ikonen ändras till en enbart online-ikon eller blandad status-ikon beroende på dina inställningar. Läs mer om synkningsikoner och vad de betyder.

Windows

 1. Öppna PowerShell-programmet på datorn.
 2. Skriv in koden nedan och byt ut platshållaren för filens/mappens sökväg mot den fil-/mappsökväg du inte längre vill ska ignoreras.
Clear-Content -Path 'C:\Users\yourname\Dropbox\ (Personal)/YourFileName.pdf' -Stream com.dropbox.ignored
 1. Tryck på Retur på tangentbordet.

Ikonen bredvid filen eller mappen ändras till en grön bock, vilket betyder att den inte längre ignoreras. 

Obs! Använder du smart synkning kan ikonen ändras till en enbart online-ikon eller blandad status-ikon beroende på dina inställningar. Läs mer om synkningsikoner och vad de betyder.

Linux

 1. Öppna programmet Terminal på datorn.
 2. Skriv in koden nedan och byt ut platshållaren för filens/mappens sökväg mot den fil-/mappsökväg du inte längre vill ska ignoreras.
attr -r com.dropbox.ignored /Users/yourname/Dropbox\ \(Personal\)/YourFileName.pdf
 1. Tryck på Enter på tangentbordet. 

Ikonen bredvid filen eller mappen ändras till en grön bock, vilket betyder att den inte längre ignoreras. 

Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!