Så här anger du att en fil eller mapp i Dropbox ska ignoreras

Du kan ange att en fil eller mapp ska ignoreras av Dropbox. På så sätt kan du ordna filer och mappar i Dropbox-mappen på datorn utan att spara dem på dropbox.com eller på Dropbox-servern. Om du ignorerar en fil eller mapp räknas den inte som en del av ditt lagringsutrymme.

När filen eller mappen ignorerats ligger den kvar i din Dropbox-mapp på datorns hårddisk, men raderas från Dropbox-servern och dina andra enheter. Den kan inte öppnas på dropbox.com och synkas inte till ditt Dropbox-konto. Du kan välja att synka filen eller mappen tillbaka till dropbox.com när som helst.

Notera

 • När en mapp ignorerats ignoreras också alla filer och mappar i den.
 • Flyttar du en ignorerad mapp fortsätter den att vara ignorerad tills du flyttar den till en mapp som inte ignoreras.
 • Om du ignorerar en delad fil eller en mapp som innehåller en delad fil kommer den delade filen att raderas för andra personer den delats med. Om du väljer att sluta ignorera filen eller mappen kommer den att delas igen.

Ange att en fil eller mapp ska ignoreras genom Dropbox-klienten

Så här anger du att en fil eller mapp ska ignoreras genom Dropbox-klienten:

 1. Öppna Dropbox-klienten.
 2. Högerklicka på filen eller mappen du vill ignorera.
 3. Klicka på Synka inte till dropbox.com.

Ikonen bredvid filen eller mappen ändras till ett grått minustecken, vilket betyder att den har ignorerats.

Obs! Denna funktion är inte tillgänglig för användare med Dropbox Business. Är du Dropbox Business-användare måste du följa anvisningarna för kommandoraden nedan.

Ange att en fil eller mapp ska ignoreras genom att använda kommandoraden

Följ anvisningarna för aktuellt operativsystem nedan om du vill att en fil eller mapp ska ignoreras.

Mac

 1. Öppna programmet Terminal på datorn.
 2. Skriv in koden nedan och byt ut platshållaren för filens/mappens sökväg mot den fil-/mappsökväg du vill ska ignoreras.
      xattr -w com.dropbox.ignored 1 /Users/yourname/Dropbox\ \(Personal\)/YourFileName.pdf
    
 1. Tryck på retur på tangentbordet. 

Ikonen bredvid filen eller mappen ändras till ett grått minustecken, vilket betyder att den har ignorerats.

Windows

 1. Öppna PowerShell-programmet på datorn.
 2. Skriv in koden nedan och byt ut platshållaren för filens/mappens sökväg mot den fil-/mappsökväg du vill ska ignoreras.
      Set-Content -Path 'C:\Users\yourname\Dropbox(Personal)\YourFileName.pdf' -Stream com.dropbox.ignored -Value 1
    
 1. Tryck på Retur på tangentbordet.

Ikonen bredvid filen eller mappen ändras till ett grått minustecken, vilket betyder att den har ignorerats.

Linux

 1. Öppna programmet Terminal på datorn.
 2. Skriv in koden nedan och byt ut platshållaren för filens/mappens sökväg mot den fil-/mappsökväg du vill ska ignoreras.
      attr -s com.dropbox.ignored -V 1 /Users/yourname/Dropbox\ \(Personal\)/YourFileName.pdf
    
 1. Tryck på Enter på tangentbordet. 

Ikonen bredvid filen eller mappen ändras till ett grått minustecken, vilket betyder att den har ignorerats.

Ange att en fil eller mapp ska sluta ignoreras genom att använda Dropbox-klienten

Så här anger du att en fil eller mapp ska sluta ignoreras genom Dropbox-klienten:

 1. Öppna Dropbox-klienten.
 2. Högerklicka på mappen du vill ignorera.
 3. Klicka på Synka till dropbox.com.

Obs! Denna funktion är inte tillgänglig för användare med Dropbox Business. Är du Dropbox Business-användare måste du följa anvisningarna för kommandoraden nedan.

Ange att en fil eller mapp ska sluta ignoreras genom att använda kommandoraden

Följ anvisningarna för aktuellt operativsystem nedan om du inte längre vill att en fil eller mapp ska ignoreras.

Mac

 1. Öppna programmet Terminal på datorn.
 2. Skriv in koden nedan och byt ut platshållaren för filens/mappens sökväg mot den fil-/mappsökväg du inte längre vill ska ignoreras.
      xattr -d com.dropbox.ignored /Users/yourname/Dropbox\ \(Personal\)/YourFileName.pdf
    
 1. Tryck på retur på tangentbordet. 

Ikonen bredvid filen eller mappen ändras till en grön bock, vilket betyder att den inte längre ignoreras. 

Obs! Använder du smart synkning kan ikonen ändras till en enbart online-ikon eller blandad status-ikon beroende på dina inställningar. Läs mer om synkningsikoner och vad de betyder.

Windows

 1. Öppna PowerShell-programmet på datorn.
 2. Skriv in koden nedan och byt ut platshållaren för filens/mappens sökväg mot den fil-/mappsökväg du inte längre vill ska ignoreras.
      Clear-Content -Path 'C:\Users\yourname\Dropbox(Personal)\YourFileName.pdf' -Stream com.dropbox.ignored
    
 1. Tryck på Retur på tangentbordet.

Ikonen bredvid filen eller mappen ändras till en grön bock, vilket betyder att den inte längre ignoreras. 

Obs! Använder du smart synkning kan ikonen ändras till en enbart online-ikon eller blandad status-ikon beroende på dina inställningar. Läs mer om synkningsikoner och vad de betyder.

Linux

 1. Öppna programmet Terminal på datorn.
 2. Skriv in koden nedan och byt ut platshållaren för filens/mappens sökväg mot den fil-/mappsökväg du inte längre vill ska ignoreras.
      attr -r com.dropbox.ignored /Users/yourname/Dropbox\ \(Personal\)/YourFileName.pdf
    
 1. Tryck på Enter på tangentbordet. 

Ikonen bredvid filen eller mappen ändras till en grön bock, vilket betyder att den inte längre ignoreras. 

Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!