Så här anger du att en fil eller mapp i Dropbox ska ignoreras

Du kan ange att en fil eller mapp ska ignoreras av Dropbox. På så sätt kan du ordna filer och mappar i Dropbox-mappen på datorn utan att spara dem på dropbox.com eller på Dropbox-servern. Om du ignorerar en fil eller mapp räknas den inte som en del av ditt lagringsutrymme.

När filen eller mappen ignorerats ligger den kvar i din Dropbox-mapp på datorns hårddisk, men raderas från Dropbox-servern och dina andra enheter. Den kan inte öppnas på dropbox.com och synkas inte till ditt Dropbox-konto. Du kan välja att synka filen eller mappen tillbaka till dropbox.com när som helst.

Notera

 • När en mapp ignorerats ignoreras också alla filer och mappar i den.
 • Om du flyttar en fil eller mapp till en ignorerad mapp kommer det att leda till att den filen eller mappen också ignoreras. Om du flyttar filen eller mappen från den ignorerade mappen kommer den inte längre att ignoreras.
 • Om du ignorerar en delad fil eller mapp synkroniseras inte ändringar av den filen eller mappen på din dator (eller till den delade versionen av filen eller mappen online) med varandra. Om du ställer in att den inte ska ignoreras längre slår Dropbox samman den tidigare ignorerade filen eller mappen med den delade filen eller mappen online, om möjligt. Om inte, behåller Dropbox båda versionerna och märker en av dem som konfliktkopia så att inga ändringar går förlorade.

Välj en fil eller mapp som ska ignoreras

Följ anvisningarna för aktuellt operativsystem nedan om du vill att en fil eller mapp ska ignoreras.

Mac

 1. Öppna programmet Terminal på datorn.
 2. Skriv in koden nedan och byt ut platshållaren för filens/mappens sökväg mot den fil-/mappsökväg du vill ska ignoreras.
      xattr -w com.dropbox.ignored 1 /Users/yourname/Dropbox\ \(Personal\)/YourFileName.pdf
    
 1. Tryck på retur på tangentbordet. 

Ikonen bredvid filen eller mappen ändras till ett grått minustecken, vilket betyder att den har ignorerats.

Windows

 1. Öppna PowerShell-programmet på datorn.
 2. Skriv in koden nedan och byt ut platshållaren för filens/mappens sökväg mot den fil-/mappsökväg du vill ska ignoreras.
      Set-Content -Path 'C:\Users\yourname\Dropbox(Personal)\YourFileName.pdf' -Stream com.dropbox.ignored -Value 1
    
 1. Tryck på Retur på tangentbordet.

Ikonen bredvid filen eller mappen ändras till ett grått minustecken, vilket betyder att den har ignorerats.

Linux

 1. Öppna programmet Terminal på datorn.
 2. Skriv in koden nedan och byt ut platshållaren för filens/mappens sökväg mot den fil-/mappsökväg du vill ska ignoreras.
      attr -s com.dropbox.ignored -V 1 /Users/yourname/Dropbox\ \(Personal\)/YourFileName.pdf
    
 1. Tryck på Enter på tangentbordet. 

Ikonen bredvid filen eller mappen ändras till ett grått minustecken, vilket betyder att den har ignorerats.

Välj en fil eller mapp som inte längre ska ignoreras

Följ anvisningarna för aktuellt operativsystem nedan om du inte längre vill att en fil eller mapp ska ignoreras.

Mac

 1. Öppna programmet Terminal på datorn.
 2. Skriv in koden nedan och byt ut platshållaren för filens/mappens sökväg mot den fil-/mappsökväg du inte längre vill ska ignoreras.
      xattr -d com.dropbox.ignored /Users/yourname/Dropbox\ \(Personal\)/YourFileName.pdf
    
 1. Tryck på retur på tangentbordet. 

Ikonen bredvid filen eller mappen ändras till en grön bock, vilket betyder att den inte längre ignoreras. 

Obs! Använder du smart synkning kan ikonen ändras till en enbart online-ikon eller blandad status-ikon beroende på dina inställningar. Läs mer om synkningsikoner och vad de betyder.

Windows

 1. Öppna PowerShell-programmet på datorn.
 2. Skriv in koden nedan och byt ut platshållaren för filens/mappens sökväg mot den fil-/mappsökväg du inte längre vill ska ignoreras.
      Clear-Content -Path 'C:\Users\yourname\Dropbox(Personal)\YourFileName.pdf' -Stream com.dropbox.ignored
    
 1. Tryck på Retur på tangentbordet.

Ikonen bredvid filen eller mappen ändras till en grön bock, vilket betyder att den inte längre ignoreras. 

Obs! Använder du smart synkning kan ikonen ändras till en enbart online-ikon eller blandad status-ikon beroende på dina inställningar. Läs mer om synkningsikoner och vad de betyder.

Linux

 1. Öppna programmet Terminal på datorn.
 2. Skriv in koden nedan och byt ut platshållaren för filens/mappens sökväg mot den fil-/mappsökväg du inte längre vill ska ignoreras.
      attr -r com.dropbox.ignored /Users/yourname/Dropbox\ \(Personal\)/YourFileName.pdf
    
 1. Tryck på Enter på tangentbordet. 

Ikonen bredvid filen eller mappen ändras till en grön bock, vilket betyder att den inte längre ignoreras. 

Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!