Så här ändrar du behörigheter för delade länkar

Den här artikeln handlar om en funktion som finns för Dropbox Professional och Dropbox Business-kunder.

Om du delar en länk till en fil eller mapp med någon kan du bestämma vem som kan se innehållet i länken och vad de kan göra med länken. Behörigheter för delade länkar finns för användare av Dropbox Professional och Business. 

Obs!Alla Dropbox-användare kan ta bort en länk till en fil som de äger.

Om du lagt till medlemmar i en fil eller mapp i stället för att dela en länk, läs om hur du ändrar dess behörigheter..

Avsnitt i den här artiklen:

Lägg till lösenord till delade länkar

Dropbox Professional- och Business-kunder kan lägga till ett lösenord till en delad länk. När andra öppnar länken behöver de lösenordet för att se dess innehåll.

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på knappen Dela intill filnamnet. 
 3. Klicka på Länkinställningar.
 4. Klicka på Endast personer med lösenordet.
  • Obs! Om du växlar mellan alternativen för Vem får visa det här? tas befintliga lösenord bort.
 5. Ställ in ett lösenord.
 6. Klicka på Spara inställningar.

När du har sparat inställningarna kan du kopiera och klistra in länken i ett mejl eller skicka den direkt genom Dropbox.

Om någon försöker visa en delad länk med lösenord kommer de att se den här sidan:

Lösenordsskyddad delad länk

När de anger lösenordet kommer de att se den normala sidan för delad länk.

Vad händer om jag glömmer mitt lösenord för länken eller vill ändra det?

Du kan återställa lösenordet för valfri länk du har delat på samma sätt som du ställer in lösenordet. Om du har glömt lösenordet kan du skapa ett nytt lösenord eller så kan du alltid inaktivera länken. Av säkerhetsskäl visar vi aldrig dina befintliga lösenord.

Läs mer om att inaktivera en länk.

Jag är teammedlem i Dropbox Business. Har min teamadministratör någon kontroll över vilka lösenord jag skapar?

Administratörer kan inte upprätthålla lösenordspolicyer för teammedlemmars delade länkar. Däremot kan administratörer begränsa alla delade länkar till teamskyddade.

Administratörer: Läs mer om att göra länkar teamskyddade.

Ange utgångsdatum för delade länkar

Dropbox Professional- och Business-kunder kan skapa, modifiera eller ta bort ett utgångsdatum för en delad länk. Andra kommer bara att kunna öppna den delade länken fram till utgångsdatumet. Efter utgångsdatumet inaktiveras länken.

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Håll markören över fil- eller mappnamnet och klicka på knappen Dela som visas.
 3. I popup-fönstret klickar du på Länkinställningar.
 4. I nästa fönster klickar du på Ställ in lösenord/utgångsdatum (eller Ange synlighet/utgångsdatum).
 5. Välj Ja och välj när du vill att länken ska upphöra att gälla. Den delade länken upphör klockan 23.59 den dag du väljer, baserat på din tidszon.
 6. Klicka på Spara inställningar för att tillämpa utgångsdatum på länken.

När du har sparat inställningarna kan du kopiera och klistra in länken i ett mejl eller skicka den direkt via Dropbox. När länken har upphört att gälla måste du skapa en helt ny länk om du vill dela filen eller mappen igen.

Mottagarna kommer att kunna se sidan med den delade länken som vanligt. De kommer inte att kunna se utgångsdatumet.

Om du behöver ändra utgångsdatumet kan du använda samma steg för att ändra det.

Vad händer om någon som jag delar länken med försöker nå den efter utgångsdatumet?

Om någon besöker en länk efter utgångsdatumet visas ett felmeddelande som säger ”Länken du försöker komma åt har gått ut”.

Jag är teammedlem i Dropbox Business. Har min administratör någon kontroll över de utgångsdatum jag ställer in?

Administratörer kan inte upprätthålla policyer om utgångsdatum för teammedlemmars delade länkar. Däremot kan administratörer begränsa alla delade länkar genom att göra dem teamskyddade.

Dropbox Business-administratörer: Läs mer om hur du gör länkar teamskyddade.

Inaktivera nerladdningar för en delad länk

Dropbox Professional- och Business-kunder kan inaktivera nerladdningar för en delad länk. 

Viktigt: När nerladdningar inaktiveras för en delad länk går det inte att ladda ner innehållet av en länk via Dropbox. Detta förhindrar inte att personer sparar innehållet med hjälp av andra metoder

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Håll markören över filen eller mappen och klicka på Dela.
 3. Klicka på Länkinställningar.
 4. Klicka på Ja intill Inaktivera nerladdningar för den här länken.
 5. Klicka på Spara.

Du kan dela den här länken via Dropbox eller genom att klistra in länken i ett mejl eller en chatt. 

Mottagare kan förhandsvisa filen på dropbox.com, men knappen Ladda ner kommer att visas i grått och vara oklickbar. Om en mottagare för markören över knappen Ladda ner ser hen ”Nerladdningar inaktiverade”.

Om förhandsvisningar inte stöds för den typ av fil du delar visas felet ”[file type]-filer kan inte förhandsvisas. Nerladdningar måste aktiveras om du ska kunna dela.” Nerladdningar kan inte inaktiveras för den filen. 

Dropbox Business-användare: Begränsa åtkomsten till delade länkar till enbart teammedlemmar

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Håll markören över fil- eller mappnamnet och klicka på knappen Dela som visas.
 3. Klicka på Länkinställningari popupfönstret.
 4. Klicka på Endast personer i [teamnamn].
 5. Klicka på Spara inställningar.

När du har sparat inställningarna kan du kopiera och klistra in länken i ett mejl eller skicka den direkt genom Dropbox.

Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!

Svar från community