Så här lägger du till, raderar och importerar föreslagna kontakter för delning

När du ska dela en fil eller mapp i Dropbox visas en lista med förslag på kontakter du kan söka efter utifrån mejladress, namn eller grupp. I den här artikeln beskrivs hur du lägger till, importerar och raderar dina föreslagna kontakter.

Avsnitt i den här artiklen:

Så här lägger du till kontakter i listan över föreslagna kontakter

Namn och mejladresser kan läggas till i listan över föreslagna kontakter på flera sätt.

Manuellt tillagda kontakter

 • Du delade en fil eller mapp med den kontakten eller kontakten delade en med dig
 • Du taggade en kontakt i ett Paper-dokument eller kontakten taggade dig
 • Du bjöd in någon till Dropbox eller någon bjöd in dig
Automatiskt tillagda kontakter
 • Någon lades till i en grupp som du tillhör eller du lades till i en grupp
 • Du gick med i ett Dropbox Business-team eller teamadministratören lade till nya medlemmar i ditt team

Så här raderar du manuellt tillagda kontakter

Så här raderar du alla dina kontakter från Dropbox samtidigt:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på din avatar (profilbild).
 3. Klicka på Inställningar.
 4. Bläddra till Inställningar.
 5. Klicka på Rensa.

Om du har kopplat dina jobbrelaterade och personliga konton kommer dina kontakter från båda listor att raderas.

Obs! Det finns flera typer av kontakter som inte kommer att raderas av den här åtgärden:

Är du administratör för ett Dropbox Business-team kommer denna åtgärd att visas i din granskningslogg som Rensade manuellt tillagda kontakter.

Importera en stor volym kontakter från Gmail och Outlook

Du kan importera dina kontakter från Gmail, Yahoo och Outlook. Så här importerar du alla dina kontakter från någon av dessa tredjepartsappar:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på din avatar (profilbild).
 3. Klicka på Inställningar.
 4. Klicka på Anslutna appar.
 5. Klicka på Anslut bredvid den tjänst du vill importera kontakter från.

Obs! Dropbox kan inte dela eller redigera kontakterna på något sätt.

Radera kontakter som importerats från Gmail eller Outlook

Så här kopplar du bort tredjepartsappen och tar bort dessa kontakter från din föreslagna kontaktlista:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på din avatar (profilbild).
 3. Klicka på Inställningar.
 4. Klicka på Anslutna appar.
 5. Under Anslutna tjänster kan du klicka på Koppla bort bredvid de tjänster du vill ta bort.

Obs När du tar bort ditt Outlook-konto från Dropbox har Dropbox inte längre åtkomst till några av dina Microsoft-data. Men om du loggar in på ditt Microsoft-konto kan det fortfarande se ut som om Dropbox är anslutet till kontot. Det här är en Microsoft API-begränsning, och Dropbox har inte längre åtkomst när du tagit bort Outlook från kontot.

Kan jag radera enskilda kontakter från min lista över föreslagna kontakter?

Nej. Det går inte att radera enskilda kontakter från din föreslagna kontaktlista, med följande tre undantag:

 • Om den kontakt du vill radera har importerats från en tredjepartsapp kan du koppla bort tredjepartsappen, ta bort kontakten från appen och sedan importera dina kontakter till Dropbox igen.
 • Om du är medlem i ett Dropbox Business-team kan du kontakta din teamadministratör och be denne att ta bort en medlem från ditt team. Då raderas medlemmens kontaktuppgifter.
 • Om du använder Dropbox API (tillgängligt för Dropbox Business-användare)
Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!