Ta reda på vem som är ägare till en delad mapp

Skaparen av en delad mapp utses automatiskt till ägare, såvida inte mappen skapades i någon annans delade mapp.Ägare har några extra administrativa funktioner, som till exempel möjligheten att överföra ägarskap, ta bort medlemmar och fastställa om andra kan bjuda in personer till mappen. Du kan ta reda på vem som är mappens ägare genom att gå till mappens alternativ.

Använder du inte Dropbox än? Se hur Dropbox hjälper dig att enkelt dela filer och mappar.

Visa en mappägare

Visa en mappägare:

I dropbox.com:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Håll musen över mappen vars ägare du vill fastställa och klicka på ikonen med tre punkter (…).
 3. Klicka på Delning.
 4. Klicka på Dela med Dropbox
 5. Klicka på [x] personer har åtkomst

I Dropbox-klienten:

 1. Öppna Dropbox-mappen i Utforskaren (Windows) eller Finder (Mac).
 2. Högerklicka eller Ctrl-klicka på mappen vars ägare du vill fastställa och välj Dela ….

I Dropbox för mobila enheter:

 1. Öppna Dropbox mobilapp.
 2. Tryck på "" (vertikal ellips på Android) eller "" (ellips på iPhone/iPad) bredvid mappen vars ägare du vill fastställa.
 3. Tryck på Mappinställningar.
 4. Tryck på området under [x] medlemmar.

Detta visar alla medlemmar i den delade mappen och anger vem som är ägare.

Obs! Om du är medlem i ett Dropbox Business-team och inte ser en angiven ägare, kan mappen ägas av en administratör i ditt team eller av någon utanför ditt team. Kontakta administratören för att ta reda på om mappen ägs av en administratör.

Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!