Hantera delningsbehörigheter för Dropbox

Delar du en mapp med någon kan du bestämma vilka behörigheter hen ska få för mappen. Medlemmar i en delad mapp kan ha en av tre olika roller: redaktör, läsare eller ägare.

 • Redigerare: En medlem du tilldelar denna behörighet får lägga till, redigera eller radera filer i den mappen.
 • Läsare: En medlem du tilldelar denna behörighet får visa och kommentera filerna i en delad mapp, men inte lägga till, redigera eller radera filer.
 • Ägare: Endast en medlem kan äga en mapp. Skaparen av en delad mapp är automatiskt ägare om hen inte tilldelat ägarskap till någon annan.

Läs mer om roller och behörigheter för medlemmar i en delad mapp.

Använder du inte Dropbox än? Se hur Dropbox gör det enkelt att hantera filbehörigheter.

Så här ändrar du en medlems åtkomst till en delad mapp

För att ändra en medlems åtkomstbehörigheter följer du anvisningarna för din enhet nedan.

På dropbox.com

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på Alla filer i den vänstra sidomenyn.
 3. Håll muspekaren över namnet på filen eller mappen och klicka på delningsikonen (person).
 4. Klicka på [x] personer har åtkomst.
 5. Klicka på namnet på den medlem du vill redigera.
 6. Intill namnet på den medlemmen klickar du på rullgardinsmenyn och väljer Kan redigera eller Kan visa.

I Dropbox-klienten

 1. Högerklicka på den delade mappen.
 2. Klicka på Dela ...
 3. Klicka på namnet på den medlem du vill redigera.
 4. Intill namnet på den medlemmen klickar du på rullgardinsmenyn och väljer Kan redigera eller Kan visa.

I appen Dropbox för mobila enheter

 1. Öppna Dropbox mobilapp.
 2. Tryck på "⁝" (vertikal ellips på Android) eller "" (ellips på iPhone/iPad) bredvid filen eller mappen som du vill hantera.
 3. Tryck på Mappinställningar.
 4. Tryck på området under [x] medlemmar.
 5. Tryck på namnet på medlemmen vars åtkomst du vill ändra.
 6. Tryck på Åtkomst.
 7. Tryck på Kan redigera eller Kan visa.

Hindra medlemmar att bjuda in andra till en delad mapp

Är du ägaren till en delad mapp kan du hindra medlemmar från att bjuda in andra till mappen. För att göra detta följer du anvisningarna för din enhet nedan.

På dropbox.com

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på Alla filer i den vänstra sidomenyn.
 3. Håll muspekaren över namnet på mappen och klicka på ikonen dela (person).
 4. Klicka på inställningsikonen (kugghjulsikonen).
 5. Välj dina preferenser genom att använda rullgardinsmenyn intill Hantera åtkomst.
 6. Klicka på Spara.

I Dropbox-klienten

 1. Öppna Dropbox-mappen på datorn.
 2. Högerklicka eller Command-klicka på den delade mappen.
 3. Välj Dela …
 4. Klicka på inställningsikonen (kugghjulsikonen).
 5. Välj dina preferenser genom att använda rullgardinsmenyn intill Hantera åtkomst.
 6. Klicka på Spara.

I appen Dropbox för mobila enheter

 1. Öppna Dropbox mobilapp.
 2. Tryck på "⁝" (vertikal ellips på Android) eller "" (ellips på iPhone/iPad) bredvid filen eller mappen som du vill hantera.
 3. Tryck på Mappinställningar.
 4. Tryck på Hantering.
 5. Tryck på Endast ägaren.

Roller och behörigheter för medlemmar i en delad mapp

Medlemmar i en delad mapp kan ha tre olika roller: läsare, redaktör eller ägare.

Obs! Behörigheterna i tabellen nedan kan skilja sig för användare i ett Dropbox Business-team eftersom administratörer har möjligheten att hantera delningsinställningar för teamet.

 

Ägare

Redaktör

Läsare

Filåtgärder

 

 

 

Visa mappinnehåll

Visa medlemmarna i den delade mappen och deras roller

Kommentera filer i mappen

*

Redigera mappinnehåll

Medlemsåtgärder

 

 

 

Bjuda in och ta bort medlemmar

*†

Ändra roller för andra medlemmar

*

Avbryta inbjudningar och bjuda in medlemmar på nytt

*

Skicka e-post till medlemmar

Göra en annan medlem till ägare

Lämna mappen

Avgöra vem som kan bjudas in till mappen

Avgöra vem som kan hantera medlemskap för mappen

Flytta delade mappar till teammappar

Mappåtgärder

 

 

 

Ta bort delning av mappen

* Detta är standardinställningen för delade mappar. Ägaren av en delad mapp får ändra inställningen.

†Om en delad mapp skapas i ett Dropbox Business-team kan endast medlemmar i teamet bjuda in och ta bort medlemmar.

Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!