Ändra behörighet för delade mappar

Delar du en mapp med någon kan du bestämma vilka behörigheter hen ska få för mappen. 

Avsnitt i den här artiklen:

Ändra behörigheter för delade filer och mappar

Delade mappar

Du kan ge medlemmarna i dina delade mappar olika behörigheter:

 • Redigerare: En medlem du tilldelar denna behörighet får lägga till, redigera eller radera filer i den mappen.
 • Läsare: En medlem du tilldelar denna behörighet får visa och kommentera filerna i en delad mapp, men inte lägga till, redigera eller radera filer.
 • Ägare: Endast en medlem kan äga en mapp. Skaparen av en delad mapp är automatiskt ägare om hen inte tilldelat ägarskap till någon annan.

Delade filer

Medlemmar i delade filer får bara visa filen. Det går inte att ge medlemmar i en delad fil redigeringsbehörighet.

Tilldela behörigheter på dropbox.com

Är du ägare eller redigerare för en delad mapp kan du ändra behörigheter för mappen. Är du ägare till en delad fil kan du lägga till och ta bort personer från filen.

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på Filer.
 3. Gå till filen eller mappen du är intresserad av.
 4. Håll markören över filen eller mappen och klicka på Dela.
 5. Intill namnet på en medlem klickar du på rullgardinsmenyn och väljer Kan redigera, Kan visa eller Ta bort.
  • Om du ändrar behörigheter för en delad fil har du bara alternativet Ta bort en medlem.

Ställ in behörigheter på datorn

 1. Öppna Dropbox-mappen på datorn.
 2. Högerklicka eller Command-klicka på den delade mappen.
 3. Välj Dela …
 4. Intill namnet på en medlem klickar du på rullgardinsmenyn och väljer Kan redigera, Kan visa eller Ta bort.
  • Om du ändrar behörigheter för en delad fil har du bara alternativet Ta bort en medlem.
 5. Klicka på Delning.

Ställa in behörighet på mobilen eller surfplattan

 1. Öppna Dropbox-applikationen.
 2. Leta upp mappen du vill dela.
  • I Android: Tryck på neråtpilen.
  • I iOS: Tryck på ikonen med tre punkter (…) eller på # medlemmar under den delade mappens namn.
 3. Tryck på Dela.
 4. Intill namnet på en medlem klickar du på rullgardinsmenyn och väljer Kan redigera, Kan visa eller Ta bort.
 5. Om du ändrar behörigheter för en delad fil har du bara alternativet Ta bort en medlem.
 6. Tryck på Skicka.

Bestämma vem som får bjuda in personer till en delad mapp

Om du äger en delad mapp kan du förhindra att redigerare i mappen bjuder in andra personer till mappen.

Läs mer om roller inom delade mappar.

På dropbox.com

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på Filer.
 3. Gå till eller sök den delade filen du är intresserad av.
 4. Klicka på Dela.
 5. Klicka på kugghjulsikonen.
 6. Välj inställningar för Hantera åtkomst: välj vilka som får lägga till personer i den här mappen.
 7. Klicka på Spara.

Från datorn

 1. Öppna Dropbox-mappen på datorn.
 2. Högerklicka eller Command-klicka på den delade mappen.
 3. Välj Dela …
 4. Klicka på Mappinställningar …
 5. Välj inställningar för Vem får hantera medlemskap i denna mapp.
 6. Klicka på Spara inställningar.

Ställa in behörighet på mobilen eller surfplattan

 1. Öppna Dropbox-applikationen.
 2. Tryck på "" (tre punkter) intill mappen du vill dela.
 3. Tryck på Hantera åtkomst.
  • Android: Välj inställning under Vem får hantera åtkomst till den här mappen?
  • iOS: Tryck på Hantering, välj sedan inställning under Vem får hantera åtkomst?

Byta namn på en delad mapp

Det går att ändra namn på eller flytta en delad mapp från Dropbox-klienten eller dropbox.com. I klienten går det att ändra namn på eller flytta en delad mapp precis som alla andra mappar på hårddisken. Om du ändrar namn på eller flyttar en delad mapp, förblir den delad.

Namnändringen eller flyttningen visas inte på Dropbox-kontona för den delade mappens övriga medlemmar. Delade mappar fungerar på det här sättet för att undvika förvirring bland den delade mappens medlemmar. Ingen vill att egna mappar ordnas om eller ändrar namn utan att man vet om det. Läs följande anvisningar om du vill ändra namn på en delad mapp för alla medlemmar.

Byta namn på en delad mapp för alla medlemmar

Om du vill byta namn på en delad mapp för alla medlemmar måste du dela den som en ny delad mapp. När du först delar en mapp är dess namn detsamma för alla medlemmar.

Följ dessa steg för att byta namn på en delad mapp:

 1. Ta bort delning av mappen.
 2. Byta namn på mappen.
 3. Dela den namnändrade mappen igen.

Medlemmar i Dropbox Business-team: Begränsa åtkomst till delade länkar till medlemmarna i teamet

Medlemmar i Dropbox Business-team kan välja om teammedlemmar kan dela filer med personer som inte är i teamet. Du kan ändra denna inställning för specifika mappar:

På dropbox.com

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på Filer.
 3. Gå till eller sök den delade filen du är intresserad av.
 4. Klicka på Delning.
 5. Klicka på kugghjulsikonen.
 6. Växla Länkbegränsningar till på eller av.
 7. Klicka på Spara.

Från datorn

 1. Öppna Dropbox-mappen på datorn.
 2. Högerklicka eller Command-klicka på den delade mappen.
 3. Välj Dela …
 4. Klicka på Mappinställningar …
 5. Välj preferenser för inställningen Tillåt att länkar delas med personer utanför mappen?
 6. Klicka på Spara inställningar.

Roller och behörigheter för medlemmar i en delad mapp

Medlemmar i en delad mapp kan ha tre olika roller: läsare, redaktör eller ägare.

 

Ägare

Redaktör

Läsare

Filåtgärder

 

 

 

Visa mappinnehåll

Visa medlemmarna i den delade mappen och deras roller

Kommentera filer i mappen

*

Redigera mappinnehåll

Medlemsåtgärder

 

 

 

Bjuda in och ta bort medlemmar

*

Ändra roller för andra medlemmar

*

Avbryta inbjudningar och bjuda in medlemmar på nytt

*

Skicka e-post till medlemmar

Göra en annan medlem till ägare

Lämna mappen

Avgöra vem som kan bjudas in till mappen

Avgöra vem som kan hantera medlemskap för mappen

Flytta delade mappar till teammappar

Mappåtgärder

 

 

 

Ta bort delning av mappen

Obs! Symbolen * (asterisk) anger att detta är standardinställningen för delade mappar. Ägaren av en delad mapp får ändra denna inställning.

Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!