Så här redigerar du PDF i Dropbox

Du kan redigera PDF-filer när du förhandsvisar en fil på dropbox.com. För att redigera en PDF i Dropbox måste PDF-filen vara mindre än 111 MB och den får inte vara lösenordsskyddad.

Redigera PDF

Så här redigerar du en PDF:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på namnet på PDF-filen du vill redigera.
 3. Klicka på Redigera ovanför filförhandsvisningen. Då öppnas redigeringsläget.
 4. Gör dina ändringar.
  • Infoga en sida genom att klicka på Infoga sida och följ anvisningarna för att infoga en PDF från ditt Dropbox-konto.
  • Rotera en sida genom att klicka på sidorna du vill rotera och klicka på Rotera åt höger eller Rotera åt vänster i den vänstra sidomenyn.
  • Ändra om ordningen på sidor genom att klicka på de sidor du vill ändra om i den vänstra sidomenyn och dra dem till en nya plats.
  • Radera en sida genom att klicka på de sidor du vill radera i den vänstra sidomenyn och klicka på Radera sida.
  • Fyll i ett interaktivt formulär genom att klicka på det ifyllbara fältet du vill fylla i och skriv i textrutan som visas.
   • Obs! För att fylla i ett PDF-formulär i Dropbox måste det vara en interaktiv PDF med ifyllbara fält.
 5. Klicka på Klar.
 6. Klicka på Spara en kopia eller Ersätt original.
  • Om du väljer Spara en kopia kommer den redigerade PDF-filen sparas som en ny fil i ditt Dropbox-konto. Alla med åtkomst till den ursprungliga filen kommer inte att se ändringarna.
  • Om du väljer Ersätt original kommer den redigerade PDF-filen ersätta den ursprungliga filen i ditt Dropbox-konto. Alla med åtkomst till den ursprungliga filen kommer att se ändringarna.
   • Obs! Du kan endast ersätta originalet om du är filens ägare eller har redigeringsbehörighet.

Dela feedback

Du kan dela feedback om PDF-redigering med Dropbox-teamet, inklusive vad du tycker om funktionen och vad du vill se i framtiden. Så här delar du feedback:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på namnet på en PDF-fil du vill redigera.
 3. Klicka på Redigera ovanför filförhandsvisningen. Då öppnas redigeringsläget.
 4. Klicka på Dela feedback längst ner till höger på sidan.
 5. Skriv din feedback.
 6. Markera rutan bredvid Jag vill delta i Dropbox användarundersökningar om du är intresserad.
 7. Klicka på Skicka.

Du ser ett meddelande som tackar dig för din feedback längst ner på sidan.

Funktionen PDF-redigering på dropbox.com drivs av PDFTron, Inc. Dropbox delar inte din PDF med PDFTron, Inc.

Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!