Nåla fast filer och mappar

Det går att nåla fast en fil eller mapp så att den alltid visas längst upp i en mapp för enkel åtkomst. Fastnålade filer och mappar visas på dropbox.com, i Dropbox-klienten och Dropbox för mobila enheter. 

När du nålar fast en fil eller mapp nålas den fast för alla som har åtkomst till mappen. Alla som har åtkomst får nåla fast och ta bort nålen på den filen eller mappen.

Så här nålar du fast en fil eller mapp på dropbox.com:

  1. Logga in på dropbox.com.
  2. Klicka på Alla filer i den vänstra sidomenyn.
  3. Håll markören över namnet på filen eller mappen och klicka på ikonen med tre punkter ”...”. 
  4. Klicka på Nåla fast på [mappens namn] för att nåla fast den på dess nuvarande mapp. Eller klicka på Nåla fast på… om du vill nåla fast den på en mapp på högre mappnivå.

Vill du ta bort nålen klickar du på ”” intill en fastnålad fil eller mapp och klickar på Ta bort nål.

Så här nålar du fast en fil eller mapp i Dropbox-klienten:

  1. Öppna klienten.
  2. Klicka på den fil eller mapp du vill nåla fast.
  3. Klicka på ikonen med tre punkter ”(…)” längst upp till höger.
  4. Klicka på Nåla fast för att nåla fast den på dess nuvarande mapp. Eller klicka på Nåla fast på och därefter på [mappens namn] om du vill nåla fast den på en mapp på högre mappnivå.

Obs! Det går inte att nåla fast en fil eller mapp i Dropbox för mobila enheter, men du kan öppna och visa fastnålade filer och mappar.

Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!