Dropbox-säkerhet

Dropbox är utformad med säkerhet i åtanke. Vi ser till att dina data är säkra genom att tillhandahålla flera lager av säkerhet samt kontroller som du kan aktivera för att tillgodose dina säkerhetsbehov.

sidan Säkerhet kan du ändra inställningarna för hela teamet. Till exempel kan du ställa in på vilka sätt användarna verifierar sig till Dropbox, kontrollera och begränsa var dina data kan lagras, kräva 2FA vid inloggning, ändra standardinställningar för delning samt lägga till eller ta bort teammedlemmar. Du kan också granska aktivitetsloggar för att säkerställa att teamets Dropbox-konton används på rätt sätt eller dra fördel av automatiserade logganalyser med branschledande SIEM-appar.

Verkar något inte stå rätt till? Du kan koppla bort vilken app som helst, eller logga ut på distans och radera en enhet med ett klick. 

Mer information

Ta reda på alla sätt som vi hjälper att säkra dina data och PII (personlig identifierbar information), från kryptering, distribuerad infrastruktur i serverdelen och DLP-samarbeten (förhindrande av dataförlust) till anpassningsbara inställningar för både administratörer och slutanvändare.

Ställ in ett starkt lösenord

Vi vidtar omfattande åtgärder för att skydda dina data, men du spelar också en viktig roll. Genom att skapa starka och unika lösenord för varje webbplats, app eller onlinekonto som du använder – och förvara dem säkert – ser du till att ditt Dropbox-konto, såväl som andra konton, förblir säkra.

Lösenordshanterare som 1Password kan hjälpa dig att generera starka lösenord, lagra dem på ett säkert sätt och enkelt logga in på dina konton.

Hur starkt är ditt lösenord?

Du kan använda Dropbox beräkningsverktyg för lösenordsstyrka för att testa ditt lösenord i vårt verktyg för säkerhetskontroll.

Så här skapar du ett starkt lösenord

Ett säkert lösenord är ett lösenord som är svårt för obehöriga att gissa. Använd inte vanliga ord eller något som innehåller personlig information som ditt namn, namnet på en familjemedlem eller ett husdjur, eller telefonnummer, adresser och födelsedatum. Ovanliga ord fungerar bra, men bara om du använder flera tillsammans. Följande tips hjälper dig att skapa unika, säkra lösenord. Försök använda en kombination av några (eller alla) av nedanstående exempel:

  • Stora och små bokstäver, symboler och siffror

  • Bland in stora bokstäver (till exempel sTorabOkstäver)

  • Ovanlig stavning (till exempel staaaaavning)

  • Personlig slang

  • Ovanliga siffror eller symboler (Obs! Att använda $ som s eller 0 som o är ganska vanligt och är inte någon bra säkerhetsåtgärd)

Multifaktorsautentisering

Multifaktorsautentisering (där tvåstegsverifiering och tvåfaktorsautentisering ingår) innebär ett extra säkerhetslager i ditt konto. När den här funktionen är aktiverad behöver teammedlemmarna en sexsiffrig säkerhetskod samt sitt användarnamn och lösenord för att logga in på kontot eller för att koppla en ny dator, telefon eller surfplatta. Användare kan få koderna skickade till telefonen i sms eller genererade av en mobilapp, till exempel Google Authenticator eller Duo Mobile. Dropbox erbjuder också möjlighet att använda en säkerhetsnyckel i stället för sexsiffriga koder för tvåstegsverifiering. Säkerhetsnycklar ger extra skydd mot nätfiskeattacker och är praktiska att använda.

Som administratör kan du kräva att teamet använder tvåstegsverifiering. Med denna extra åtgärd förblir företagets data säkra även om en enhet tappas bort eller blir stulen eller ett lösenord komprometteras.


SSO

Om du är administratör för ett team med en Advanced eller Enterprise-plan kan du aktivera samlad inloggning (SSO) så att teamet får åtkomst till sina Dropbox-konton utan att behöva komma ihåg ännu ett lösenord.

Konfigurera multifaktorsautentisering

1. Logga in på dropbox.com.
2. Klicka på din avatar (profilbild eller initialer) längst upp till höger.
3. Klicka på 
Inställningar.
4. Välj fliken
Säkerhet.
5. Växla
Tvåstegsverifiering till .
- Om du ser Hanteras av samlad inloggning under fliken Säkerhet använder ditt team
samlad inloggning (SSO). Det innebär att du kanske inte kan använda tvåstegsverifiering med Dropbox.
6. Klicka på
Kom igång.
7. Ange ditt lösenord igen.
8. Välj om du vill ta emot säkerhetskoden via
sms eller mobilapp. Klicka på antingen Använd textmeddelanden eller Använd en mobilapp och följ stegen.
9. Ange en säkerhetskod för att slutföra konfigurationen (du får den antingen via sms eller verifieringsapp, beroende på vilken metod du har angett).
10. Klicka på
Nästa.

Obs! Om du använder en verifieringsapplikation för att ta emot verifieringskoder bör du lägga till primärt telefonnummer och reservtelefonnummer.

Läs mer om tvåstegsverifiering.

Administratörer för Dropbox Business-team kan kräva att alla eller vissa teammedlemmar använder tvåstegsverifiering. Du kan antingen göra det via adminkonsolen eller via din identitetshanteringsleverantör om du använder samlad inloggning (SSO). Varje teammedlem måste aktivera tvåstegsverifiering på sitt eget konto. Du kan dock begära att medlemmarna aktiverar denna funktion och sedan se till att den förblir aktiverad.

1. Logga in på dropbox.com med dina inloggningsuppgifter för administratörer.
2. Klicka på
Adminkonsolen på vänstra sidomenyn.
3. Klicka på
Inställningar på vänstra sidomenyn.
4. Under
Autentiseringsinställningar markerar du Kräv tvåstegsverifiering.
5. Välj om du vill kräva tvåstegsverifiering för vissa eller alla teammedlemmar.
6. Klicka på
Bekräfta.
7. Om du har valt
Kräv för specifika medlemmar, ska du ange mejladresserna för de teammedlemmar du vill ska använda tvåstegsverifiering och sedan klicka på Fortsätt.

Läs mer om administratörsinställningar för tvåstegsverifiering.

Återskapa och återställa filer

Om du av misstag tagit bort en fil eller sparat en ny version av en fil du inte är nöjd med är det ingen fara. Dropbox lagrar på ett säkert sätt kopior av dina raderade filer och mappar under en viss period, inklusive tidigare versioner av filer. Om du vill återställa en fil omedelbart eller återskapa den till en tidigare version går du till dropbox.com.

Om du är administratör med en Advanced- eller Enterprise-plan kan du logga in som en annan användare på teamet. Du kan göra detta för att felsöka problem som filåterställning, konfigurera ett konto för en ny anställd eller driva ett projekt framåt medan teammedlemmar är borta.

Återskapa och återställa filer

 

1. Logga in på dropbox.com.
2. Klicka på Alla filer på den vänstra sidomenyn.
3.Välj filen vars tidigare versioner du vill öppna.
4. Klicka på
Versionshistorik på den högra sidomenyn.
  Det går även att klicka på
(ellips) intill filnamnet för att visa fler alternativ
5. Välj en version att förhandsvisa.
6. Klicka på
Återskapa på versionen du vill återställa.

Obs! På Windows- och Linux-datorer högerklickar du på filen och väljer Versionshistorik för att förhandsvisa och återskapa en tidigare version. På Mac-datorer trycker du på Control på tangentbordet och klickar samtidigt på filen för att välja Visa tidigare versioner.

Logga in som en annan medlem av Dropbox Business-teamet för att felsöka problem eller återskapa filversioner.

1. Logga in på dropbox.com.
2. Klicka på
Raderade filer på vänstra sidomenyn.
3. Hitta den raderade filen eller mappen du vill återställa och klicka på namnet.
4. Klicka på
Återställ.

Mer information om hur länge Dropbox lagrar versioner av dina filer.

Läs mer om hur du återställer filer och mappar.

Hur påveras andra teammedlemmar av att en delad mapp raderas?

Nästa steg: Lägg till teammedlemmarna

När du har teamutrymmet, delningsreglerna och säkerhetsinställningarna redo är det dags att börja lägga till teammedlemmar. Läs om hur du planerar för en smidig övergång.