Ditt Dropbox-teamutrymme

Med Dropbox Business får du en ny plats där du kan hålla teamet uppdaterat. Vi kallar detta för teamutrymmet. Det är här du kan lagra, nå, dela och redigera filer, mappar och Dropbox Spaces-utrymmen med dina kollegor samt begära feedback med mera.

I det här avsnittet går vi igenom hur ditt teamutrymme ser ut och hur du kommer igång med användbara verktyg som smart synkning och Dropbox Paper.

Ditt Dropbox-teamutrymme

Dropbox-teammappar

När du loggar in ser du kanske blå mappar med en byggnadsikon i ditt teamutrymme.Dessa är teammappar som konfigurerats av din administratör. Har du tidigare använt Dropbox Basic är dessa speciella teammappar ett nytt tillägg när det gäller att bli strukturerad.

Tänk på teammappar som nav för att dela material med dina medarbetare. När du lägger till en fil i en teammapp blir den automatiskt tillgänglig för alla medlemmar i gruppen eller grupperna som har åtkomst till mappen. Administratörer kan även bjuda in andra utanför gruppen att visa eller redigera specifika filer och undermappar eller begränsa åtkomst till materialet. Teammappar konfigureras och hanteras av din administratör, men du kan även skapa dina egna delade mappar.

Läs mer om teammappar.

Teammedlemsmappar

Filer som sparas i en Dropbox Business-teammapp delas automatiskt med alla teammedlemmar som hör till mappen. Om du inte vill dela ännu lägger du till filen i din individuella teammedlemsmapp istället – den här mappen är för dig och dina egna arbetsfiler. Oavsett om en fil ligger i en teammapp eller i en av dina egna mappar, kan du anpassa delning för att begränsa vilka som får visa och redigera ditt material.

Obs! Dina enskilda teammedlemsmappar delas inte automatiskt, men administratörer kan nå dem genom adminkonsolen eller genom att logga in som ditt konto.

Teammedlemsmappar

Få åtkomst till material offline

Dropbox fungerar på ett annat sätt på mobilen än på datorn. Mobilapparna sparar inte filer på dina enheter utan visar dem istället i molnet, precis som på dropbox.com. Även när du öppnar och redigerar en fil på mobilen interagerar du fortfarande med filen i molnet istället för att ladda ner den direkt till enheten.

Om du behöver nå ditt arbete utan wifi eller datatjänst kan du göra filer tillgängliga offline genom att aktivera alternativet Tillgängligt offline. Behöver du gå ett steg längre? Tagga en hel mapp för att få allt material i den tillgängligt offline på mobilen eller surfplattan.

Så här gör du material tillgängligt offline

1. I Dropbox för mobila enheter: leta upp filen du vill göra tillgänglig offline.
2. Tryck på(ikonen med tre punkter) intill filnamnet.
3. Tryck på
Tillgänglig offline.

För att nå dina offlinefiler klickar du på Offline på menyn (Android) eller Dropbox-fliken (iOS) i din Dropbox-mobilapp.

1. I Dropbox för mobila enheter: leta upp mappen du vill göra tillgänglig offline.
2. Tryck på(ikonen med tre punkter) intill objektets namn.
3. Tryck på
Tillgänglig offline.

För att nå dina offlinefiler klickar du på Offline på menyn (Android) eller Dropbox-fliken (iOS) i din Dropbox-mobilapp.

Härnäst: samordna och skapa

Dropbox omvandlar dina mappar till kopplade arbetsutrymmen. Nu ska vi ta reda på hur du kan få ordning med hjälp av mappöversikter och andra samarbetsfunktioner. Dessutom ska vi titta på hur du skapar och hanterar olika typer av material.