Vad är Dropbox-klienten?

Den nya Dropbox-klientupplevelsen

Hösten 2019 lanserade Dropbox en ny klientupplevelse som består av en ny klient, förbättringar av Dropbox i aktivitetsfältet (Windows) eller menyfältet (Mac) och Dropbox-mappen i Utforskaren/Finder.

Med den nya klientupplevelsen kan du göra följande:

Klicka här om du vill läsa vanliga frågor om den nya Dropbox-klienten.

Systemkrav för klienten

Dropbox-klienten är tillgänglig för Dropbox-användare på Windows- och Mac-datorer. 

Läs mer om systemkrav för klienten.

Vad ingår i Dropbox-klientupplevelsen?

När du laddar ner och installerar Dropbox-klienten läggs tre saker till på datorn:

Så här börjar du använda den nya Dropbox-klienten 

När du har installerat Dropbox-klienten går det att öppna den som vilket annat program som helst på datorn – via startfönstret i macOS eller Windows Start-menyn.

Öppna klienten när du startar datorn

Vill du ställa in att Dropbox-klientupplevelsen ska öppnas automatiskt när du startar datorn gör du så här:

 1. Öppna dina inställningar för Dropbox-klienten.
 2. På fliken Allmänt markerar du Starta Dropbox vid systemstart för att öppna Dropbox i aktivitetsfältet (Windows) eller menyfältet (Mac) och synkronisera filer och mappar i din Dropbox-mapp till ditt konto online när du startar din dator.
 3. Markera Öppna klienten när Dropbox startas så att även klienten öppnas vid start.

Öppna mappar i klienten

Du kan välja att mappar öppnas automatiskt i Dropbox-mappen i Finder/Utforskaren eller klienten. Ändra den inställningen så här:

 1. Öppna dina inställningar för Dropbox-klienten.
 2. Klicka på rullgardinsmenyn bredvid Öppna mappar i: och välj Finder/Utforskaren eller Dropbox-klienten.

Ställ in Drobox-klienten som standardfilläsare för ditt team

Du kan välja om teamets standardfilläsare ska vara den inbyggda filläsaren – Finder eller Utforskaren – eller Dropbox-klienten. Så här ställer du in Drobox-klienten som teamets standardfilläsare:

 1. Logga in på dropbox.com med inloggningsuppgifterna som administratör.
 2. Klicka på Adminkonsolen.
 3. Klicka på Inställningar.
 4. Klicka på Dropbox-klienten under avsnittet Enheter.
 5. Klicka på rullgardinsmenyn bredvid Standardinställningar för Dropbox-klienten och välj Dropbox-klienten.
 6. Klicka på Spara.

Obs! Ändring av denna inställning åsidosätter inte några inställningar som teammedlemmar valt på sina egna enheter.

Vilket är det enklaste sättet att öppna programmet från datorn?

För enkel åtkomst till Dropbox-klienten från datorn rekommenderar vi följande:

Stänga Dropbox-klienten och sluta synka

Klicka på x i klientens hörn om du vill stänga klienten. Detta gör dock inte att Dropbox avslutas helt och hållet. Filerna slutar inte heller att synkas med Dropbox-kontot. Gör så här om du vill avsluta helt och hållet:

 1. Klicka på Dropbox-ikonen i aktivitetsfältet (Windows) eller menyfältet (Mac).
 2. Klicka på din avatar (profilbild eller initialer).
 3. Klicka på Avsluta Dropbox.

Obs! Använder du en Mac-dator och högerklickar på Dropbox-ikonen i Dock samt klickar på Avsluta stängs bara klienten, men Dropbox avslutas inte helt och hållet. Filerna slutar inte heller att synkas med Dropbox-kontot.

Vanliga frågor om den nya Dropbox-klienten

Kommer den nya klienten att ändra hur mina filer synkas?

Nej. Den nya Dropbox-klienten förändrar inte på något sätt hur dina filer synkas till datorn. Du kan fortsätta att använda Dropbox-mappen i Finder (Mac) eller Utforskaren (Windows) precis som förut. Du kan också ändra dina preferenser för att fortsätta att öppna Dropbox-mappen som standard i stället för den nya klienten.

Krävs det mer datorresurser för den nya Dropbox-klienten?

Nej. Systemkraven för Dropbox-klienten har inte förändrats. Vill du minska förbrukningen av minne och processor kan du välja att öppna mapparna automatiskt i Dropbox-mappen istället för i klienten.

Kan jag backa och börja använda Dropbox-mappen i Finder/Utforskaren igen?

Ja. Den nya klienten förändrar inte Dropbox-mappen i Finder/Utforskaren. Du kan fortsätta använda den på precis samma sätt som förut. Du kan också välja att öppna mapparna i Dropbox-mappen istället för i klienten. 

Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!