Så här använder du Dropbox snabbare med kortkommandon

Kortkommandon hjälper dig att använda Dropbox snabbare. Kortkommandon är tillgängliga på dropbox.com och Dropbox-klienten.

Kortkommandon på dropbox.com

På dropbox.com: Klicka på Filer och tryck sedan på tangenten ? (frågetecken) för att öppna hela menyn med kortkommandon. Du kan utföra följande åtgärder med hjälp av kortkommandon.

 • Flytta mellan filer eller mappar: eller (piltangenterna upp och ner)
 • Öppna en fil eller mapp: Enter (tangenten Enter eller Retur)
 • Sök i filer och mappar: / (tangenten snedstreck)

Obs! Kortkommandon fungerar bara när du är på fliken Filer på dropbox.com.

Markera flera filer

Kortkommandon gör det möjligt att markera flera filer på dropbox.com.

Markera flera på varandra följande filer eller mappar så här:

 1. Markera det första objektet.
 2. Tryck på och håll ner Skift.
 3. Klicka på det sista objektet.

Markera flera inte på varandra följande filer eller mappar så här:

 1. Håll Ctrl nertryckt (i Windows) eller (command på Mac).
 2. Markera alla filer och mappar du behöver.

Kortkommandon i Dropbox-klienten

I Dropbox-klienten kan du använda kortkommandon i själva appen eller i en fils förhandsvisningsfönster. 

I Dropbox-klienten

Du kan utföra följande åtgärder i klienten med hjälp av kortkommandon.

 • Fetstil: Cmd-B (Mac)/Ctrl-B (Windows)
 • Kursiv: Cmd-B'I (Mac)/Ctrl-I (Windows)
 • Genomstrykning: Cmd-alternativ-S(Mac)/Ctrl-Alt-S (Windows)
 • Skapa länk: Cmd-K(Mac)/Ctrl-K (Windows)
 • Skapa en att-göra-uppgift: [-]-mellanslag
 • Punktlista: --mellanslag
 • Numrerad lista: 1.-mellanslag
 • @nämn någon: @-[namn]
 • Flytta en markerad kolumn till vänster/höger: Skift-Alternativ- eller (vänster och höger piltangenter) (Mac)/Ctrl- eller (vänster och höger piltangenter) (Windows)
 • Öka/minska en markerad kolumns bredd: Alternativ- eller (vänster- och högerpiltangenter) (Mac)/Alt- eller (vänster- och högerpiltangenter) (Windows )

I en expanderad förhandsvisning

Du kan utföra följande åtgärder i en expanderad förhandsvisning med hjälp av kortkommandon.

 • Flytta mellan filer eller mappar, bläddra till vänster/höger i en fil: eller (vänster och höger piltangenter)
 • Gå till nästa eller föregående sida i en PDF-/PPT-fil eller bläddra uppåt och nedåt i en PDF-fil: eller (piltangenterna upp och ned)
 • Gå till nästa eller föregående sida i en PDF-/PPT-fil: tangenterna Page Up och Page Down
 • Gå till första eller sista sidan av en PDF-/PPT-fil: tangenterna Home och End
 • Zooma in och ut: Cmd-+/- (Mac)/Ctrl-+/- (Windows)
 • Zooma till 100 %: Cmd-0 (Mac)/Ctrl-0 (Windows)

Öppna den expanderade förhandsvisningen av en fil så här:

 1. Öppna klienten.
 2. Klicka på en fil.
 3. Klicka på ikonen för expanderad förhandsvisning (pilsymbolen i övre högra hörnet).
Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!