Kortkommandon

Kortkommandon hjälper dig att använda Dropbox snabbare. Kortkommandon är tillgängliga på dropbox.com och Dropbox-klienten.

Kortkommandon på dropbox.com

På dropbox.com: Klicka på Filer och tryck sedan på tangenten ? (frågetecken) för att öppna hela menyn med kortkommandon. Kortkommandon på dropbox.com inkluderar:

 • eller (piltangenterna upp och ned): Flytta mellan filer eller mappar
 • Enter (enter- eller returtangent): Öppna en fil eller mapp
 • / (snedstreckstangent): Sök i filer och mappar

Obs! Kortkommandon fungerar bara när du är på flikenFiler på dropbox.com.

Markera flera filer

Kortkommandon gör det möjligt att markera flera filer på dropbox.com.

Markera flera på varandra följande filer eller mappar så här:

 1. Markera det första objektet.
 2. Tryck på och håll ner Skift.
 3. Klicka på det sista objektet.

Markera flera inte på varandra följande filer eller mappar så här:

 1. Håll Ctrl nertryckt (i Windows) eller (command på Mac).
 2. Markera alla filer och mappar du behöver.

Kortkommandon i Dropbox-klienten

I Dropbox-klienten kan du använda kortkommandon i själva appen eller i en fils förhandsvisningsfönster. 

I klienten

Kortkommandon i Dropbox-klienten inkluderar:

 • Cmd (Mac)/Ctrl (Windows)-B: Fet
 • Cmd (Mac)/Ctrl (Windows)-I: Kursiv
 • Cmd (Mac)/Ctrl (Windows)-option (Mac)/Alt (Windows)-S: Genomstruken
 • Cmd (Mac)/Ctrl (Windows)-K: Skapa länk
 • [-]-mellanslag: Skapa en att-göra-uppgift
 • --mellanslag: Punktlista
 • 1.-mellanslag: Numrerad lista
 • @-[namn]: @omnämn någon

I förhandsvisning

Öppna den expanderade förhandsvisningen så här:

 1. Öppna klienten.
 2. Klicka på en fil.
 3. Klicka på ikonen för expanderad förhandsvisning (pilsymbolen i övre högra hörnet).

Kortkommandon i förhandsvisning inkluderar följande:

 • eller (vänster eller höger piltangenter): Flytta mellan filer och mappar, bläddra till vänster/höger i filen
 • eller (piltangenterna upp och ned): Flytta till nästa eller föregående sida i en PDF- eller PPT-fil eller bläddra upp eller ned i en PDF-fil
 • Tangenterna Page Up och Page Down: Flytta till nästa eller föregående sida i en PDF- eller PPT-fil
 • Tangenterna Home och End: Flytta till första eller sista sidan i en PDF- eller PPT-fil
 • Cmd (Mac)/Ctrl (Windows) +/-: Zooma in och ut
 • Cmd (Mac)/Ctrl (Windows) 0: Zooma till 100 %
Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!