Kompatibilitet mellan Dropbox och macOS

Om du nyligen har uppgraderat till den senaste versionen av macOS och du har Dropbox-klienten installerad på datorn ska du uppdatera till den senaste versionen av Dropbox. Även om du uppdaterar till den senaste versionen av Dropbox kan det dock hända att du får se oväntade beteenden. Närmare bestämt följande:

 • Apple-felmeddelanden eller andra dialogrutor som visas när filer flyttas till Dropbox
 • Förvirrande synkningssymboler som visas på Dropbox-mappen eller på filer i mappen

Om Dropbox finns på sin standardplats ser du felmeddelanden när du flyttar filer från mappar som synkas av iCloud (till exempel Dator eller Dokument) och till Dropbox.

Har Dropbox flyttats till mappen Dator eller Dokument och dessa synkas av iCloud kan det hända att förvirrande synkningssymboler syns i Dropbox.

Dessa meddelanden och symboler beror på det sätt på vilket Apple har implementerat iCloud (deras lösning för lagring och säkerhetskopiering). I denna artikel finns mer information om hur du bäst använder Dropbox i senaste versionen av macOS.

Vad kan jag göra om jag ser dessa symboler och meddelanden?

 1. Uppdatera till den senaste versionen av Dropbox.
  • Genom att uppdatera till denna version får du de senaste förbättringarna i Dropbox och det smidigaste sättet att använda Dropbox i den senaste versionen av macOS.
 2. Flytta tillbaka Dropbox till standardplatsen.
  • Genom att låta Dropbox vara på sin standardplats kan filsynkningskonflikter mellan iCloud och Dropbox undvikas.
 3. Inaktivera meddelanden när filer tas bort från iCloud Drive:
  1. Öppna Finder.
  2. Öppna Finder Inställningar.
  3. Klicka på Avancerat.
  4. Avmarkera Visa varning innan något tas bort från iCloud Drive.
 • Obs! Synkningssymbolerna som står i konflikt med varandra försvinner inte när du inaktiverar iCloud-meddelanden.

När synkas filerna till Dropbox?

Det kan hända att du ser synkningssymbolerna på filerna växla fram och tillbaka mellan iCloud- och Dropbox-meddelanden. Detta kan hända i följande fall:

 • Du har iCloud aktiverat på datorn
 • Du har synkat mappen Dator eller Dokument till iCloud
 • Du har flyttat Dropbox-mappen till mappen Dator eller Dokument

I detta fall visas inte Dropbox synkningssymbol (den gröna cirkeln med en bock) förrän en fil är färdigsynkad med både Dropbox och iCloud.

Läs mer om Dropbox synkningssymboler.

Varför ser jag dessa meddelanden eller symboler?

Felmeddelanden visas i senaste versionen av macOS Sierra när båda av följande två kriterier är uppfyllda:

 • Du har iCloud aktiverat på datorn
 • Du har synkat mappen Dator eller Dokument till iCloud

Synkningssymboler som står i konflikt med varandra visas när vart och ett av följande tre kriterier är uppfyllda:

 • Du har iCloud aktiverat på datorn
 • Du har synkat mappen Dator eller Dokument till iCloud
 • Du har flyttat Dropbox-mappen till mappen Dator eller Dokument

Obs! I den senaste versionen av macOS Sierra aktiveras iCloud-synkning som standard för dessa mappar under installationen.

Fungerar Dropbox fortfarande om jag ser dessa meddelanden eller symboler?

Ja. Även om du ser dessa symboler eller meddelanden sparas filerna fortfarande i Dropbox. Det kan dock hända att du ser filsynkningssymbolerna växla fram och tillbaka mellan Dropbox- och iCloud-symboler medan de sparas.

Vad är det för felmeddelanden och vad betyder de?

Synkar du mappen Dator eller Dokument till iCloud kan det hända att du ser någon av följande dialogrutor när du flyttar filer till Dropbox:

Ta bort från iCloud
Radera från iCloud

Dessa meddelanden visas om du försöker flytta filer från mappen Dator eller Dokument. iCloud synkar som standard mapparna  Dator och Dokument . När du flyttar en fil från dessa mappar till Dropbox-mappen, tolkar iCloud förflyttningen av en fil från Dator eller Dokument som ett försök att radera filen från iCloud.

Kan jag använda både Dropbox och iCloud?

Ja, men om du använder både Dropbox och iCloud kan det leda till några av de problem som beskrivs i den här artikeln. För närvarande har vi inte stöd för en konfiguration där både iCloud och Dropbox synkar samma filer.

Potentiella problem med platshållarfiler för Dropbox och iCloud

iCloud synkar eller raderar inte Dropbox-filer om Dropbox har sin standardkonfiguration. Stämmer dock allt nedan för din datorkonfiguration kan du eventuellt förlora data i Dropbox:

 • Du kallar din Dropbox-mapp för något annat än Dropbox (till exempel Dropbox 1) och
 • Dropbox-mappen ligger på en icke-standardplats (mappen Dator eller Dokument ) och
 • iCloud-synkning är påslagen och
 • iCloud Optimized Storage är aktiverat

Om alla dessa punkter gäller för din konfiguration kan det hända att iCloud tar bort lokala kopior av filer och ersätter dem med platshållarfiler (.icloud). Detta händer om det både nästan är slut på diskutrymmet och om Optimized Storage är aktiverat. Synkar Dropbox samma filer kommer Dropbox att synka borttagningen av den ursprungliga filen och .icloud- platshållarfilen.

I enstaka fall kan flyttning av Dropbox till standardplatsen efter det att Optimized Storage redan hade ersatt riktiga filer med platshållarfiler leda till att data förloras. Dropbox synkar dessa platshållarfiler istället för de faktiska filerna.

Detta problem kan leda till dataförlust om ingen åtgärd vidtas. Gå igenom följande steg för att verifiera att alla filer är säkra:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Skriv .icloud i sökfältet för att se om några av filerna är berörda.
 3. Hittar du .icloud- filer ska du återskapa de riktiga versionerna från iCloud.

När du har återskapat filer från iCloud går du igenom stegen som beskrevs tidigare i den här artikeln för att skydda dig mot ytterligare dataförlust.

Fler fall med platshållarlänkar med .icloud:

Förutom de problem som beskrivs ovan finns även ett potentiellt problem med skärmklipp. I enstaka fall kan skärmklipp som tagits när Dropbox inte är igång ersättas med platshållarlänkar med .icloud. Platshållarfilen synkas sedan till Dropbox.

Följ stegen som beskrevs tidigare för att återskapa berörda skärmklipp och för att förhindra att detta händer igen.

Använda symlinks, iCloud och Dropbox-klienten

Obs! Använder du symlinks kan risken vara större för onormalt beteende eller till och med dataförlust.

Dropbox arbetar med att lösa problem som kan uppstå när man använder Dropbox med vissa versioner av macOS (version 10.12 och högre). Att följa rekommendationerna i den här artikeln är det bästa sättet att få normalt beteende med Dropbox i macOS.

Har du symlinks i Dropbox som pekar på mappen Dokument eller Dator kan du dock råka ut för synkningssymboler som står i konflikt med varandra eller eventuell leder till dataförlust även om du följer rekommendationerna i den här artikeln.

Vi rekommenderar att du tar bort symlinks från Dropbox för att undvika eventuella problem.

Vad ska jag göra om jag blir ombedd att flytta Dropbox-mappen?

Ser din Dropbox-konfiguration ut enligt beskrivningen i föregående avsnitt kommer vi att be dig att flytta tillbaka Dropbox-mappen till standardplatsen. Väljer du alternativet Flytta så slutförs denna åtgärd automatiskt. Väljer du Avbryt så slutar Dropbox att synka filer tills du återupptar synkningen och flyttar tillbaka Dropbox-mappen till sin standardplats.

Det går även att flytta tillbaka Dropbox-mappen manuellt till sin standardplats:

 1. Klicka på Dropbox-ikonen i systemfältet eller på menyraden.
 2. Klicka på kugghjulsikonen.
 3. Klicka på Preferenser ….
 4. Öppna fliken Konto.
 5. Klicka på rullgardinsmenyn intill Dropbox-plats.
 6. Välj Annat…
 7. Öppna listan Program.
 8. Klicka på rullgardinsmenyn Program och välj din hårddisk.
 9. Öppna mappen Användare.
 10. Välj datorns användarnamn (den har troligen en ”startsymbol” intill sig).
 11. Klicka på Välj.
 12. Bekräfta flyttningen genom att klicka på Flytta.

Hur aktiverar jag Dropbox-ikonen i macOS version 10.12 och högre?

När du installerar Dropbox ser du en dialogruta som ber om åtkomst till Hjälpmedel:

Flytta Dropbox-mappen på Mac
 1. Klicka på Ge Dropbox åtkomst så dirigeras du om till avsnittet Säkerhet och sekretess i Systeminställningar.
 2. Klicka på låsikonen. Du blir ombedd att ange datorns användarnamn och lösenord.
 3. När den har låsts upp markerar du rutan bredvid Dropbox-ikonen för att aktivera Hjälpmedel.
 4. Klicka på låsikonen igen för att låsa systeminställningarna igen.

Varför behöver Dropbox åtkomst till Hjälpmedel på min Mac?

Dropbox använder behörigheten till Apple Mac OS X Hjälpmedel för att fungera ordentligt. Specifikt använder vi Hjälpmedels-API:er för Dropbox-ikonen (en del av integrationen med Microsoft Office).

Kan jag inaktivera Hjälpmedel?

Du kan för närvarande inte inaktivera behörigheten till Hjälpmedel för Dropbox Mac OS X-klient. Vi inser att detta inte är den bästa lösningen och vi arbetar aktivt på att förbättra den.

Läs mer om Dropbox och macOS Hjälpmedel.

Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!