Flytta Dropbox-mappen till en ny plats

Det går att flytta Dropbox-mappen till valfri plats på hårddisken eller en extern hårddisk med Dropbox-klienten.

Använder du inte Dropbox än? Se hur Dropbox hjälper dig att enkelt dela mappar.

Tänk på följande innan du sätter igång

 • Använd samma hårddisk: Om du vill flytta mappen rekommenderar vi att du väljer en plats på samma hårddisk som operativsystemet. Dropbox fungerar inte på rätt sätt om Dropbox-mappen inte är tillgänglig, vilket kan inträffa om den ligger på en extern hårddisk som tappar anslutningen.
 • Använd ett filsystem som stöds: Flyttas Dropbox-mappen till en enhet med ett filsystem som inte stöds för operativsystemet visas ett felmeddelande. Läs systemkraven om vilka filsystem som stöds för ditt operativsystem.
 • Undvik nätverksfilsystem: Dropbox är inte kompatibelt med nätverksfilsystem, eftersom de inte skickar meddelanden när filer ändras. När Dropbox startar gör programmet en djup filsökning, upptäcker ändringar och synkar dem. Dropbox väntar normalt på filuppdateringshändelser och det är enbart fysiskt anslutna enheter som skickar sådana händelser.
 • Problem med externa diskar: Flyttar du Dropbox-mappen till en extern enhet måste mappen vara tillgänglig när datorn startar och innan Dropbox-klienten startar. Startar Dropbox-klienten innan en sådan enhet monterats och känns igen av datorn får du ett felmeddelande. Dropbox ger dig då möjlighet att logga in på Dropbox-kontot igen eller avsluta om det inte går att hitta din Dropbox-mapp.
  • Om den externa enheten inte är kopplad till datorn medan Dropbox körs finns det en viss risk att appen börjar ta bort filer innan den inser att hela enheten har tagits bort.
 • Flyttbara media: SD-kort eller andra enheter som operativsystemet anser vara flyttbara media är inte platser som stöds för Dropbox-mappen. Dropbox fungerar bäst när mappen lagras på datorns huvudsakliga interna enhet eller på en fysiskt ansluten extern hårddisk. Dropbox kan enbart ge direktsupport när mappen finns på datorns huvudsakliga interna enhet.

Tänk på dessa potentiella problem när du väljer en ny plats för Dropbox. Forska kring operativsystemets resurser om du har ytterligare frågor.

Flytta din Dropbox-mapp

 1. Öppna dina inställningar för Dropbox-klienten.
 2. Klicka på fliken Synka.
 3. Klicka på Flytta … (Linux och Windows) eller Dropbox-plats (macOS).
 4. Välj den nya platsen för din Dropbox-mapp.
 5. Låt Dropbox flytta mappen och innehållet till den nya platsen.

Om du har kopplat dina Dropbox-konton, visas båda Dropbox-kontona. Välj rätt flik innan du byter plats för Dropbox-mappen.

Dropbox-mappen behåller samma namn som tidigare och kan inte ändras under flyttningen. Dropbox synkar inte mappen om namnet byts manuellt eller om den flyttas av operativsystemet. Tappar Dropbox bort mappen försöker den synka om mappen i sin helhet med dess senast kända plats.

macOS: Flytta tillbaka Dropbox-mappen manuellt till dess standardplats

 1. Öppna dina inställningar för Dropbox-klienten.
 2. Klicka på fliken Synka.
 3. Klicka på rullgardinsmenyn intill Dropbox-plats.
 4. Välj Annat…
 5. Öppna listan Program.
 6. Klicka på rullgardinsmenyn Program och välj din hårddisk.
 7. Öppna mappen Användare.
 8. Välj datorns användarnamn (den har troligen en ”startsymbol” intill sig).
 9. Klicka på Välj.
 10. Bekräfta flyttningen genom att klicka på Flytta.

Windows: Flytta tillbaka Dropbox-mappen manuellt till dess standardplats

 1. Öppna dina inställningar för Dropbox-klienten.
 2. Klicka på fliken Synka.
 3. Klicka på Flytta under Dropbox-mappens plats.
 4. Skriv $Home i textrutan intill Mapp:.
 5. Klicka på OK.
 6. Du blir ombedd att bekräfta om du vill flytta Dropbox-mappens plats. Klicka på OK.

Det går inte att flytta Dropbox-mappen till en ny plats. Vad ska jag göra?

Om du flyttar Dropbox-mappen till en ny plats får du felmeddelanden om följande är sant:

Den nya platsen ligger på flyttbart medium

Om du flyttar Dropbox-mappen och det valda målet finns på flyttbart media (som t.ex. ett USB-minne eller minneskort) är det möjligt att Dropbox inte kan skapa Dropbox-mappen.

Vi rekommenderar starkt att du väljer en plats på en intern hårddisk. Om Dropbox-mappen ligger på ett flyttbart medium och detta medium inte är tillgängligt kan problem uppstå, bland annat:

 • Oönskade borttagningar
 • Dåliga synkningsprestanda
 • Problem med utökade attribut
 • Inkompabilitet med filsystemet

Det finns filer eller mappar som används

Dropbox kan inte flytta vissa filer till den nya platsen om de används i andra program samtidigt. Åtgärda problemet genom att stänga programmen som använder filer i Dropbox-mappen innan du skapar Dropbox-mappen på en ny plats.

Problem med konfigurationsinställningarna

Det går att skapa konfigurationsinställningarna på nytt genom att logga ut och sedan in igen till Dropbox-kontot i Dropbox-klienten. Detta återställer alla inställningar som kan ha ändrats utan att detta påverkar eller tar bort filer. 

Hårddisken eller Dropbox-mappens mål har för lite ledigt lagringsutrymme

Gick det inte att flytta Dropbox-mappen till en ny plats kan det hända att den externa enheten har för lite ledigt lagringsutrymme för alla data som finns i Dropbox-mappen. Kontrollera om det här gäller dig genom att visa tillgängligt lagringsutrymme på hårddisken. Har hårddisken för lite ledigt lagringsutrymme måste du frigöra lagringsutrymme för att kunna flytta innehållet i Dropbox-mappen till den nya platsen.

Du använder symboliska länkar eller refererade filer

Vi rekommenderar inte metoder som lägger till refererade filer (symboliska länkar, knutpunkter eller nätverksmappar) i Dropbox-mappen. Förutom att störa att skapa Dropbox-mappen på en ny plats, kan refererade filer kan orsaka hög CPU-användning, dåliga synkroniseringsprestanda, behörighetsproblem och skillnader i användning av lagringsutrymme.

Det finns felaktiga mappbehörigheter

Om det inte gick att flytta Dropbox-mappen till en ny plats kan det bero på ett behörighetsproblem. Mer specifikt:

 • Mappar i din Dropbox har inte rätt behörigheter
 • Målet dit du försöker flytta Dropbox-mappen har inte rätt behörigheter

Följ de här stegen för att felsöka filbehörigheter om något av detta stämmer för dig. Kontakta tillverkaren av den programvara du använder på datorn eller den externa enheten för att fortsätta felsökningen om de här stegen inte hjälper.

Klicka på ditt operativsystem nedan för att se anvisningar:

 1. Avsluta Dropbox genom att högerklicka på Dropbox-menyn i menyfältet och välja Avsluta.
 2. Öppna ett terminalfönster och kopiera och klistra in följande rad i terminalen (exakt som det skrivits nedan):
 3. sudo chown "$USER" "$HOME"

  sudo chown -R "$USER" ~/Dropbox ~/.dropbox

  sudo chattr -R -i ~/Dropbox

  sudo chmod -R u+rw ~/Dropbox ~/.dropbox

 4. Om Dropbox-mappen inte är ~/Dropbox, måste du ändra alla kommandon ovanför så att det pekar på rätt plats.
 5. Starta om Dropbox genom att gå till menyn Internet i Applikationer.
 1. Avsluta Dropbox genom att klicka på Dropbox-ikonen i menyfältet, klicka på din profilbild eller dina initialer och sedan välja Avsluta.
 2. Öppna Terminal-appen (finns på /Applikationer/Funktioner/Terminal).
 3. Kopiera och klistra in följande rader i Terminal, en åt gången, och tryck på Retur efter varje.
  • Kopiera och klistra dessa kommandon, snarare än att skriva in dem för hand, eftersom felaktigt angivna kommandon kan skada datorn
 4. Du ombeds att ange datoranvändarens lösenord (inte Dropbox-lösenordet) när du anger det första kommandot. Observera att lösenordsfältet i terminalen förblir tomt när du skriver lösenordet. Tryck på Returnär du har skrivit det.
 5. sudo chflags -R nouchg ~/Dropbox ~/.dropbox ~/.dropbox-master 

  sudo chown "$USER" "$HOME" 

  sudo chown -R "$USER" ~/Dropbox ~/.dropbox 

  sudo chmod -RN ~/.dropbox ~/Dropbox 

  chmod -R u+rw ~/Dropbox ~/.dropbox

 6. Om Dropbox-mappens plats inte är ~/Dropboxmåste du ändra alla kommandon ovan så att de pekar på rätt plats.
 7. Starta om Dropbox. Dropbox finns i mappen Applikationer.

Obs! För att ändra kommandon så att de pekar mot rätt plats ska du redigera Dropbox-mappens sökväg så att den matchar mappen för värdinformation.

 • Om mappen inte finns i /Users/USERNAME/Dropbox​ ska du ersätta ~/Dropbox​ med den fullständiga platsen i värdinformationen för den specifika datorn.
 • Till exempel, om Dropbox sökväg är /Volumes/MyDrive/Dropbox (Team)​ bör alla ~/Dropbox​-poster ersättas med /Volumes/MyDrive/Dropbox (Team)
 1. Avsluta Dropbox genom att klicka på Dropbox-ikonen i aktivitetsfältet, klicka på din profilbild eller dina initialer och sedan välja Avsluta Dropbox.
 2. Tryck på Windows-knappen + R (samtidigt) och skriv sedan cmd och tryck på Enter för att öppna kommandotolken.
 3. Kopiera och klistra in följande rader i kommandotolken, en åt gången, och tryck på Enter efter varje.
  • Kopiera och klistra dessa kommandon, snarare än att skriva in dem för hand, eftersom felaktigt angivna kommandon kan skada datorn
  • Klistra in genom att högerklicka och sedan välja Klistra in
 4. icacls "%HOMEPATH%\Dropbox" /grant "%USERNAME%":(F) /T

  icacls "%APPDATA%\Dropbox" /grant "%USERNAME%":(F) /T

 5. Om Dropbox-mappens plats inte har sökvägen C:\Användare\DittAnvändarnamn\Dropbox måste du ändra det första kommandot så att det pekar dit. Om Dropbox till exempel finns i D:\Dropboxser kommandot ut så här:
 6. icacls "D:\Dropbox" /grant "%USERNAME%":(F) /T

 7. De andra kommandona förblir oförändrade. Observera att beroende på storleken på din Dropbox kan den här åtgärden ta en stund att slutföra. Vänta tills prompten C:\ visas igen.
 8. Starta om Dropbox genom att öppna Start-menyn , välja Programoch sedan Dropbox.
Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!