Varför visar bilder ett felmeddelande av typen ”Väntar på att ladda upp”?

Om du ser felet ”Väntar på att ladda upp” när du använder kamerauppladdningar ska du behålla Dropbox-appen öppen under några minuter. Den kanske försöker ansluta till internet. 

Om det inte fungerar är orsaken till problemet troligen något av följande:

  • Din internetanslutning är inte tillräckligt bra
  • Datorn och operativsystemet är inte uppdaterade enligt de senaste Dropbox-kraven

Vi rekommenderar att du följer den här felsökningsguiden för kamerauppladdningar för att åtgärda båda problemen och löser felmeddelandet ”Väntar på att ladda upp”.

Om felmeddelandet inte försvinner efter att du provat de här stegen ska du kontakta Dropbox-support för att få hjälp.

Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!