Använda säkerhetskopiering av datorn

Säkerhetskopiering av datorn gör det möjligt att säkerhetskopiera viktiga mappar på datorn, som Skrivbord, Dokument och Hämtade filer, till Dropbox.

Efter säkerhetskopieringen är mapparna och filerna i dem fortfarande tillgängliga från samma plats på din dator, samtidigt som de också lagras i Dropbox. Alla ändringar eller raderingar du gör i dessa mappar på datorn eller i Dropbox görs på båda ställena. Du kan nå dessa mappar, som säkerhetskopieras under "Mac" eller "PC", var du än använder Dropbox, till exempel på dropbox.com, i Dropbox för mobila enheter eller i Dropbox-klienten på andra datorer. För Dropbox Business-teammedlemmar som använder teammappstrukturen kommer deras mappar att säkerhetskopieras i den teammappen.

Som alla filer som lagras i Dropbox kan du visa versionshistoriken för dessa filer och återskapa tidigare versioner.

Konfigurera säkerhetskopiering av datorn

Utför följande innan du ställer in säkerhetskopiering av datorn:

 • Stäng alla öppna filer och program på datorn.
 • Installera Dropbox-klienten, om du inte redan har gjort det.
 • Anslut till internet.
 • Om någon av mapparna redan har säkerhetskopierats till någon annan molnlagring (till exempel iCloud, OneDrive eller Google Backup and Sync) måste du inaktivera dessa säkerhetskopieringar och se till att filerna är tillbaka i deras ursprungliga mappar på din dator. (Kontakta det företagets hjälpcenter om du är osäker på hur man gör.)

Konfigurera säkerhetskopiering av datorn:

 1. Öppna dina preferenser för Dropbox-klienten.
 2. Klicka på fliken Säkerhetskopior.
 3. Klicka på Konfiguration.
  • Obs! Om du är medlem i ett Dropbox Business-team och inte ser detta alternativ är det möjligt att administratören har valt att inte tillåta dig att aktivera det.
 4. Markera eller mapparna du vill säkerhetskopiera.
  • Välj vilket Dropbox-konto du vill säkerhetskopiera till om både ditt jobbrelaterade och personliga konto är kopplade.
 5. Klicka på Konfigurera och följ stegen. 
  • Mac-användare: Klicka på OK när du uppmanas att ge Dropbox åtkomst till mapparna.

Om det inte går att säkerhetskopiera några filer skapas en genväg i Dropbox med namnet ”Filer på min dator” som tar dig till deras plats på datorn.  

Felsöka säkerhetskopiering av datorn

Fel uppstår under konfigureringen

Uppstår det ett fel när du konfigurerar säkerhetskopiering av datorn kan du prova följande felsökningssteg innan du försöker konfigurera igen:

 • Stäng filer eller program som använder data i mapparna du vill säkerhetskopiera.
 • Inaktivera mappar för andra molnlagringsleverantörer (till exempel iCloud, OneDrive eller Google Backup and Sync) från mapparna du vill säkerhetskopiera och se till att filerna är tillbaka i deras ursprungliga mappar på datorn.
 • Tillåt redigeringsbehörigheter för alla filer och mappar som du vill säkerhetskopiera.
 • Om mapparna du vill säkerhetskopiera inte är på deras ursprungliga standardplatser ska du flytta dem tillbaka.
 • Finns inte Dropbox-mappen och mapparna du vill säkerhetskopiera på samma hårddisk måste du flytta den/dem till samma hårddisk. Om dina mappar till exempel finns på en extern hårddisk och Dropbox-mappen finns på datorns hårddisk ska du flytta dem till samma hårddisk.
 • Om du får ett felmeddelande som hänvisar till Adobe Creative Cloud följer du anvisningarna i den här Adobe Help Center-artikeln för att radera biblioteksmappen på din enhet.

Om du inte ser filerna efter aktiverad säkerhetskopiering av datorn

Alla filer som inte säkerhetskopierats i Dropbox finns i en mapp med namnet ”Filer på min dator” i stället.

Mac-användare: Om du inte ser filerna i Finder efter säkerhetskopieringen måste du  tvångsavsluta Finder och starta om programmet.

Om du har problem med ett program efter att du aktiverat säkerhetskopiering av datorn

Starta om programmet. Vi rekommenderar särskilt att du startar om dessa program:

 • Firefox
 • Google Chrome
 • Microsoft Money
 • Microsoft Outlook
 • Safari 
 • Obs! Har du Windows och använder Microsoft Edge synkar den här funktionen inte Microsoft Edge-nerladdningar till mappen Nerladdningar i Dropbox. Synka Microsoft Edge-nedladdningar till Dropbox ändå genom att manuellt ändra var i Dropbox Microsoft Edge-filerna ska laddas ner.

Om filerna inte synkas som förväntat

Kontrollera att Dropbox-klienten är installerad på datorn och läs om hur du:

Om du inte kan flytta, radera, byta namn på eller dela dina mappar efter säkerhetskopiering

Efter säkerhetskopiering går det inte att flytta, radera eller byta namn på överordnade mappar som du har säkerhetskopierat (till exempel "Skrivbord", "Dokument" och "Hämtade filer" eller "Mac" och "PC"). Det går dock att flytta, radera och byta namn på filerna i dem. Du kommer inte att kunna dela dessa mappar i Dropbox genom att bjuda in personer till dem via mejl, men du kan fortfarande dela dessa mappar med en länk samt dela filer eller mappar i dem.

Stänga av säkerhetskopiering av datorn

Anmärkningar:

 • Dropbox-klienten måste vara installerad för att du ska kunna stänga av säkerhetskopiering av datorn. Om du redan avinstallerat klienten måste du installera den på nytt för att inaktivera säkerhetskopiering av datorn.
 • Om du tar bort filerna eller mapparna från "PC" eller "Mac" raderas filerna på både Dropbox och datorn. 
 • Om du inte längre har tillgång till enheten kan du stänga av datorns säkerhetskopiering genom att koppla bort enheten från Dropbox-kontot.

Stänga av säkerhetskopiering av datorn:

 1. Öppna dina preferenser för Dropbox-klienten.
 2. Klicka på fliken Säkerhetskopior.
 3. Klicka på Hantera säkerhetskopiering
 4. Avmarkera mapparna du vill sluta säkerhetskopiera till Dropbox eller avmarkera Mac/PC för att stänga av säkerhetskopiering för alla mappar samtidigt. 
 5. Klicka på Spara.
 6. Välj Spara innehåll i mappar på denna PC/Mac eller Lämna innehåll i Dropbox.
  • Om du väljer Spara innehåll i mappar på denna PC/Mac återfinns de filer och mappar du slutat att säkerhetskopiera i de ursprungliga mapparna på din dator.
  • Om du väljer Lämna innehåll i Dropbox kommer nya filer du lägger till i dessa mappar att sparas i de ursprungliga mapparna på datorn, men filerna och mapparna du redan har säkerhetskopierat till Dropbox genom säkerhetskopiering av datorn kommer att finnas kvar i ditt Dropbox-konto. På din dator är de tillgängliga via genvägar, i de ursprungliga mapparna under namnet ”Mina filer i Dropbox”.
   • Obs! Om du ser Konfigurera istället betyder det att säkerhetskopiering av datorn redan är avstängd.
 7. Klicka på Stoppa säkerhetskopiering.
 8. Klicka på Stäng.

Administratörer: Välj om ditt team får använda säkerhetskopiering av datorn

Administratörer kan välja huruvida teammedlemmar får aktivera säkerhetskopiering av datorn.

Om en administratör väljer att inte tillåta teammedlemmar att aktivera säkerhetskopiering av datorn ser teammedlemmarna inte alternativet att aktivera det i sitt konto. Säkerhetskopiering av datorn inaktiveras inte för teammedlemmar som redan använder det, eller för teammedlemmar som redan aktiverat det på sina konton innan de gick med i teamet. Administratörer kan se vilka teammedlemmar som redan aktiverat det genom att kontrollera insiktspanelen under Aktiverat/inaktiverat säkerhetskopiering av datorn.

Så här väljer du om teamet ska kunna använda säkerhetskopiering av datorn:

 1. Logga in på dropbox.com med autentiseringsuppgifterna som administratör.
 2. Klicka på Adminkonsolen.
 3. Klicka på Inställningar.
 4. Klicka på Säkerhetskopior.
 5. Under Tillåt teamet att aktivera säkerhetskopiering av datornväxlar du till eller Av.
  • Obs! Det kan ta upp till en timme för ändringarna att träda i kraft.
Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!