Säkerhetskopiera en extern enhet till Dropbox

Funktionen för säkerhetskopiering av externa enheter är tillgänglig för Dropbox-användare med planerna Basic, Plus, Professional, Family och Dropbox Backup.

Så här fungerar säkerhetskopiering av enheter

Säkerhetskopian av den externa enheten lagras i ditt Dropbox-konto tillsammans med dina andra filer och mappar, och delar samma namn som din externa enhet.

Du kan öppna en fil från den externa enheten (om den är ansluten) eller från säkerhetskopian på dropbox.com. Du kan även öppna säkerhetskopian från Dropbox-mappen i Utforskaren (Windows) eller Finder (Mac). Ett webbläsarfönster öppnas med din säkerhetskopia på dropbox.com.

Ändringar (som redigering, tillägg eller flytt) kan inte göras på säkerhetskopieringsfiler i Dropbox. Om du vill göra ändringar i dessa filer gör du det på den externa enheten och synkar dem på nytt med Dropbox. Synkning sker automatiskt varje timme.

Anmärkningar:

 • Den här funktionen stöder endast externa enheter med filsystemstyp NTFS (Windows) och APFS eller HFS+ (Mac).
 • Skrivskyddade enheter och CDROM stöds för närvarande inte.
 • Säkerhetskopieringen av din enhet tar inte upp hårddiskutrymme på din dator.

Så här säkerhetskopierar du din externa enhet

Säkerhetskopiera en extern hårddisk till ditt Dropbox-konto:

 1. Öppna Dropbox-klienten på din dator.
 2. Anslut en extern hårddisk till din dator. Ett Dropbox-fönster visas och uppmanar att säkerhetskopiera din externa hårddisk (det kan ta ett par sekunder innan det här fönstret visas).
  • Obs! Om du använder Windows kan du starta säkerhetskopiering genom att högerklicka på enheten i Utforskaren och klicka på Säkerhetskopiera till Dropbox.
 3. Klicka på Starta säkerhetskopiering för att bekräfta och påbörja psäkerhetskopieringen.
  • Obs! Säkerhetskopieringen stoppas om du kopplar från enheten. Säkerhetskopieringen återupptas när enheten kopplas in igen.
 4. Klicka på Stäng för att stänga fönstret.

Pausa säkerhetskopiering av en extern enhet

Du kan pausa säkerhetskopieringen av filer på en extern enhet utan att helt stoppa Dropbox-synkningen. Gör det genom att högerklicka på säkerhetskopian och klicka på Pausa säkerhetskopiering.

Återuppta säkerhetskopiering genom att högerklicka på säkerhetskopian och klicka på Återuppta säkerhetskopiering.

Radera säkerhetskopia av en extern enhet

Du kan radera säkerhetskopian av en extern enhet på samma sätt som du skulle ta bort en mapp från ditt Dropbox-konto. Om du raderar säkerhetskopian av din externa enhet så raderas den från Dropbox, inte från din externa hårddisk.

FAQ:

Varför synkas inte filer till min säkerhetskopia?

Om du upplever problem med synkning av din säkerhetskopia besöker du den här artikeln om felsökning av synkning. Du kan kontrollera synkningsstatus av dina filer i synkningskön.

Finns det en lagringsgräns för säkerhetskopiering av en extern enhet?

Ja. Säkerhetskopian begränsas av det tillgängliga lagringsutrymmet på ditt Dropbox-konto.

Jag ser filen ".dbxignore" i min säkerhetskopia. Vad är detta?

En del externa enheter behöver skapa loggfiler för att fungera. Dropbox ignorerar dessa för att spara lagringsutrymme i din säkerhetskopia. För att göra det skapas platshållarfilen .dbxignore som tar upp mindre lagringsutrymme.

Kan jag lagra min Dropbox-mapp på den externa enheten som jag säkerhetskopierar?

Nej, du kan inte lagra Dropbox-mappen på den externa enhet som du vill säkerhetskopiera. Flytta tillbaka den till hårddisken på din dator innan du säkerhetskopierar till din externa enhet om den finns på enheten.

Jag ser felmeddelandet "Det uppstod ett problem med din säkerhetskopia." Vad hände?

Om du får det här felmeddelandet är dina filer skyddade men ett tekniskt problem uppstod som stoppade säkerhetskopieringen och skapade en ny kopia.

Den nya säkerhetskopian fungerar på samma sätt som originalet och lagrar alla ändringar som görs på enheten. På den nya säkerhetskopian kommer det att stå (new) i slutet. 

Om du vill frigöra lagringsutrymme i Dropbox kan du radera den gamla säkerhetskopian. Filerna på din enhet tas inte bort när du raderar den gamla säkerhetskopian.

Mapparna med namnen ToolKit och FileHistory säkerhetskopierades inte. Varför?

Som standard säkerhetskopieras inte dessa mappar eftersom mappnamnen kan skapa ett tekniskt problem.

Om du vill säkerhetskopiera dessa mappar måste du byta namn på dem.

Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!