Varför finns det ett grått minustecken bredvid min mapp?

Om du ser ett grått minustecken bredvid en mapp i Dropbox-mappen på datorn betyder det att mappen ignorerades och inte längre synkas till dropbox.com. Om du vill synka mappen till dropbox.com ska du följa anvisningarna i den här artikeln.

Använder du inte Dropbox än? Se hur Dropbox gör det enkelt att synka filer.

Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!