Kontrollera om dina Dropbox-filer synkas

Dropbox-klienten behöver uppdateras eller ”synkas” varje gång som du lägger till filer i Dropbox eller ändrar dina Dropbox-filer. Den här artikeln förklarar hur du kan kontrollera om dina filer synkas, vad deras synkningsstatus är och i vilken ordning de synkas. Läs den här artikeln om att pausa och återuppta synkning.

Använder du inte Dropbox än? Se hur Dropbox gör det enkelt att synka filer.

Kontrollera synkningsstatusen för filer i Dropbox-klienten

När du vill kontrollera synkningsstatusen för en fil eller mapp i Dropbox-klienten öppnar du Dropbox-mappen i Utforskaren (Windows) eller Finder (Mac) och tittar på ikonen bredvid filen. Om du vill kontrollera synkningsstatusen för alla filer och mappar i Dropbox-klienten tittar du på Dropbox-ikonen i aktivitetsfältet (Windows) eller menyfältet (Mac).

Läs om de olika synkningsikonerna och vad de betyder.

Se i vilken ordning som dina filer synkas

Du kan se i vilken ordning som dina filer synkas i Synkningskö. Så här ser du Synkningskö:

  1. Klicka på Dropbox-ikonen i aktivitetsfältet (Windows) eller menyfältet (Mac).
  2. Klicka på pilen längst ned i fönstret. Din synkningskö är längst upp.

Om din synkningskö är tom betyder det alla dina filer och mappar är helt synkade. I annat fall är dina filer i den ordning som de kommer att synkas härnäst.

Prioritera en fil som du vill synka härnäst

Om du har en Dropbox Plus-, Family-, Professional- eller Business-plan kan du prioritera en fil som du vill synka härnäst i Synkningskö i Dropbox-klienten. Gör så här:

  1. Se stegen ovan för att öppna Synkningskö. 
  2. För pekaren över den fil i Synkningskö som du vill synka härnäst.
  3. Klicka på Synka nästa.
Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!