Så här kontrollerar du om dina Dropbox-filer synkas

Dropbox-klienten behöver uppdateras (eller "synkas") varje gång som du lägger till eller uppdaterar filer i Dropbox. Den här artikeln förklarar hur du kan kontrollera om dina filer synkas, vad deras synkningsstatus är och i vilken ordning de synkas. Du kan även lära dig att pausa och återuppta synkning.

Använder du inte Dropbox än? Se hur Dropbox gör det enkelt att synka filer.

Kontrollera synkningsstatusen för filer i Dropbox-klienten

Så här kontrollerar du synkningsstatus för alla filer och mappar:

 1. Klicka på Dropbox-ikonen i aktivitetsfältet (Windows) eller menyfältet (Mac).
 2. Längst ned i fönstret som visas finns ett fält med en text som anger Dina filer är uppdaterade, Synkar [filnamn], Synkar [x] filer eller Synkning pausad till [x].

Så här kontrollerar du synkningsstatus för en viss fil eller mapp:

 1. Öppna Dropbox-mappen i Utforskaren (Windows) eller Finder (Mac).
 2. Leta reda på filen eller mappen som du vill kontrollera.
  • Obs! Du kan använda sökfältet längst upp till höger för att hitta filen eller mappen.
 3. Titta på synkningsikonen bredvid filen eller mappen. Läs om de olika synkningsikonerna och vad de betyder.

Kontrollera i vilken ordning dina filer synkas

 1. Klicka på Dropbox-ikonen i aktivitetsfältet (Windows) eller menyfältet (Mac).
 2. Klicka på fliken Synkningshistorik nära överkanten.
 3. Om filer synkas visas de i den ordning som de kommer att synkas i härnäst.

Prioritera en fil som du vill synka härnäst

 1. Följ stegen ovan för att öppna fliken Synkningshistorik
 2. Håll pekaren över filen som du vill synka härnäst.
 3. Klicka på Synka nästa.
Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!