Åtgärda vanliga problem med selektiv synkning

Om du ser ett problem med selektiv synkning ska du välja det alternativ nedan som bäst beskriver problemet du ser.

Avsnitt i den här artiklen:

Det står Konflikt med selektiv synkning i mappnamnet

Läs om vad en selektiv synkningskonflikt är och hur du åtgärdar den.

”Utför inledande synkning med server. Vänta ...”

Selektiv synkning är inte tillgänglig medan Dropbox pausar eller indexerar filer. Detta innebär att om du kör Dropbox-klienten för första gången kan du behöva vänta tills Dropbox har slutfört indexeringen av filer i din Dropbox-mapp innan du kan få åtkomst till inställningarna för selektiv synkning.

Om du ser meddelandet ”Utför inledande synkning med server. Vänta …” innebär det att Dropbox-klienten håller på att indexera filerna i Dropbox-mappen eller att du har pausat synkningen från Dropbox-menyn. Om endera av dessa stämmer kan du vänta tills indexeringen slutförts innan du går till inställningarna för selektiv synkning. Välj annars Avbryt för att ignorera meddelandet och gå tillbaka till preferensfönstret. Har du pausat synkningen kan du återuppta den när som helst.

Dropbox kommer att fortsätta med indexeringen (vilket anges av ikonen med roterande pilar över Dropbox-ikonen), men du kan ändå titta i och ändra andra preferenser medan Dropbox slutför.

Inställningarna för selektiv synkning uppdateras inte

Dropbox kanske inte uppdaterar inställningarna för selektiv synkning om någon av följande stämmer:

 • Hårddisken har för lite ledigt lagringsutrymme
 • Filer och mappar används
 • Du använder symlänkar eller refererade filer
 • Du har felaktiga filbehörigheter

Kontrollera tillgängligt hårddiskutrymme

Det kanske saknas utrymme att spara data som behövs för att uppdatera inställningarna för selektiv synkning. Kontrollera tillgängligt hårddiskutrymme för att se om detta är fallet. Om hårddisken har alltför lite ledigt lagringsutrymme behöver du kanske först frigöra utrymme utanför Dropbox-mappen.

Filer och mappar används

Dropbox kan inte välja synkroniseringsmappar om de (eller filerna de innehåller) används i andra program. Lös det här problemet genom att stänga programmen med åtkomst till filer i Dropbox-mappen innan du uppdaterar inställningarna för Selektiv synkning.

Du använder symlänkar eller refererade filer

Vi rekommenderar inte metoder som lägger till refererade filer (systemlänkar, knutpunkter eller nätverksmappar) i Dropbox-mappen. Förutom att störa uppdatering av inställningarna för Selektiv synkning, kan refererade filer orsaka hög CPU-användning, dåliga synkroniseringsprestanda, behörighetsproblem och skillnader i användning av lagringsutrymme.

Felaktiga filbehörigheter

Om filer i din Dropbox inte har rätt behörigheter kan det hända att Dropbox inte synkar dem. Välj ditt operativsystem nedan för att felsöka filbehörigheter.

 1. Klicka på Dropbox-ikonen i systemfältet.
 2. Klicka på din profilbild eller dina initialer och välj Avsluta Dropbox.
 3. Tryck på Windows-tangenten + R (samtidigt).
 4. Skriv cmd och tryck på Retur för att öppna kommandotolken.
 5. Kopiera och klistra in följande rader en åt gången i kommandotolken. Tryck på Retur efter varje rad.
  • Ligger din Dropbox-mapp inte i C:\Users\DinAnvändare\Dropbox ändrar du det första kommandot till att peka på den verkliga platsen. Om din Dropbox till exempel finns i D:\Dropbox ändrar du kommandot till:
     icacls "D:\Dropbox" /grant "%USERNAME%":(F) /T
   
  • Oavsett var Dropbox-mappen ligger ändras inte de övriga kommandona.
  • Beroende på storleken på din Dropbox kan den här åtgärden ta lång tid att slutföra. Vänta tills prompten C:\ visas innan du går vidare till nästa steg.
     icacls "%HOMEPATH%\Dropbox" /grant "%USERNAME%":(F) /T
   icacls "%APPDATA%\Dropbox" /grant "%USERNAME%":(F) /T
   
 6. Öppna menyn Start och välj Program.
 7. Välj Dropbox.
 1. Klicka på Dropbox-ikonen i menyfältet.
 2. Klicka på din profilbild eller dina initialer och välj Avsluta Dropbox.
 3. Öppna programmet Terminal (på /Applications/Utilities/Terminal).
 4. Kopiera och klistra in följande rader en åt gången i Terminal. Tryck på Enter efter varje rad.
  • Du ombeds att ange datorns lösenord (inte Dropbox-lösenordet) när du anger det första kommandot. Lösenordsfältet i Terminal förblir tomt när du skriver lösenordet. Tryck på Retur när du har skrivit det.
  • Viktigt! Vi antar att Dropbox-mappen ligger på standardsökvägen. Placerade du Dropbox-mappen på en annan plats ska du ersätta alla ~/Dropbox med den fullständiga sökvägen till Dropbox-mappen inom citattecken. Om Dropbox-mappen till exempel ligger på sökvägen /Volumes/AnnanPlats/Dropbox måste du byta ut ~/Dropbox i följande anvisningar mot /Volumes/AnnanPlats/Dropbox.
  • När Terminal-prompten visas på nytt slutförde kommandot den begärda åtgärden och är redo för nästa kommando. Försök med att starta om datorn och upprepa dessa steg om något av kommandona returnerar ett fel eller inte svarar efter en timme.
     sudo chflags -R nouchg ~/Dropbox ~/.dropbox ~/.dropbox-master
   sudo chown "$USER" "$HOME"
   sudo chown -R "$USER" ~/Dropbox ~/.dropbox
   sudo chmod -RN ~/.dropbox ~/Dropbox
   chmod -R u+rw ~/Dropbox ~/.dropbox
   
 5. Starta om Dropbox genom att dubbelklicka på Dropbox-ikonen i mappen Program .
 1. Högerklicka på Dropbox-menyn i menyfältet och välj Avsluta.
 2. Öppna ett Terminal-fönster och kopiera och klistra in följande kommandon i Terminal:
  • Viktigt! I kommandona nedan antar vi att Dropbox-mappen ligger på standardsökvägen. Placerade du Dropbox-mappen på en annan plats ska du ersätta alla förekomster av ~/Dropbox med den fullständiga sökvägen till Dropbox-mappen inom citattecken. Om Dropbox-mappen till exempel ligger på sökvägen /Volymer/AnnanPlats/Dropbox måste du byta ut ~/Dropbox på följande kommandorader mot https://www.dropbox.com/Volymer/AnnanPlats/Dropbox.
  • När Terminal-prompten visas på nytt slutförde kommandot den begärda åtgärden och är redo för nästa kommando. Försök med att starta om datorn och upprepa dessa steg om något av kommandona returnerar ett fel eller inte svarar efter en timme.
     sudo chown "$USER" "$HOME"
   sudo chown -R "$USER" ~/Dropbox ~/.dropbox
   sudo chattr -R -i ~/Dropbox
   sudo chmod -R u+rw ~/Dropbox ~/.dropbox
   
 3. Starta om Dropbox genom att gå till menyn Internet i Applikationer.
Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!