Vad är konflikt vid selektiv synkning?

En selektiv synkningskonflikt inträffar när du skapar en mapp med samma namn på samma plats som en osynkad mapp.

Om du försöker synka båda mapparna läggs orden ”konflikt vid selektiv synkning” till namnet på den nyare mappen.

Exempel på konflikt vid selektiv synkning

Tänk dig att du skapar en mapp som heter Skatter. Om du sedan tar bort markeringen för Skatter i inställningarna för selektiv synkning så synkas inte Skatter till Dropbox-mappen på datorn. Om du senare skapar en ny mapp som heter Skatter på samma plats på datorn synkas inte mappen i Dropbox. Om du sedan synkar både den ursprungliga mappen Skatter i ditt konto och den nya mappen Skatter på datorn, kommer namnet på den nya mappen att få tillägget ”Konflikt vid selektiv synkning”.

Vad gör jag nu?

Alla dina filer är fortfarande säkra i båda mapparna. Här är några olika steg du kan vidta:

  • Låta båda filerna eller mapparna vara och låta en fortsätta ha namnet med tillägget ”Konflikt vid selektiv synkning”
  • Ändra namnet på konfliktmappen
  • Samla de filer du behöver från båda mapparna i en av mapparna

Hur förhindrar jag att en selektiv synkningskonflikt uppstår igen?

Om du vill undvika selektiva synkningskonflikter i framtiden, kontrollera ditt Dropbox-konto online för att säkerställa att mappen du tänker skapa inte redan existerar på samma plats.

Upplever du en annan typ av konflikt?

Du kan få ett felmeddelande om andra typer av filkonflikter. Läs om hur du åtgärdar varje typ:

Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!