Vad ska jag göra om det blir problem med smart synkning?

Om du får ett meddelande om att Smart synkning har problem beror det förmodligen på att vissa av processerna som behövs för Smart synkning inte har installerats eller inte körs på korrekt sätt.

Använder du inte Dropbox än? Se hur Dropbox gör det enkelt att synka filer.

För att åtgärda dessa problem kan du prova dessa steg i följande ordning:

  1. Använder du antivirus- eller säkerhetsprogramvara ska du lägga till Dropbox i listan över betrodda program (eller den så kallade vitlistan) i den programvaran.
  2. Avsluta Dropbox-programmet på din dator och öppna det sedan på nytt.
  3. Starta om datorn.
  4. Installera Dropbox igen med adminbehörighet för att åtgärda problemet.
  5. Kontrollera att du har de senaste buggfixarna och systemuppdateringarna. Windows 7 kräver en säkerhetsuppdatering som heter KB3033929.
  6. Kontrollera om du använder programmet HIBUN på samma dator (det finns en känd konflikt mellan detta program och smart synkning). Använder du HIBUN ska du avinstallera det programmet och starta om datorn för att fortsätta att använda smart synkning eller kontakta Hitachi Solutions support.
  7. Kontakta Dropbox support.

Obs! Du behöver inte slutföra alla steg om något av dem löser problemet.

Den här artikeln gäller en funktion som är tillgänglig för kunder med Dropbox Plus, Dropbox FamilyDropbox Professional och Dropbox Business.

Läs mer om Smart synkning för teammedlemmar.

Läs mer om problem med Smart synkning.

Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!