Dropbox synkningsikoner och vad du kan göra om de saknas

Dropbox-klienten ser till att Dropbox-mappen på datorn synkas med Dropbox-kontot online. Appen visar speciella symboler (eller ”ikoner”) så att du vet vad som händer. Du får se de här ikonerna på några ställen:

I den här artikeln får du lära dig vad varje ikon betyder och vad du ska göra om de fastnar eller försvinner.

Använder du inte Dropbox än? Se hur Dropbox gör det enkelt att synka filer.

Avsnitt i den här artiklen:

Obs! Om du inte är säker på vad "synka" betyder kan du läsa mer om Dropbox-synkning och hur det fungerar.

Synkningsikonerna som visas på filer och mappar

Grön ikon med bock

Synkad

En grön cirkel med en bockmarkering innebär att en fil eller mapp har synkat klart de senaste ändringarna. Dessa kan vara ändringar du eller någon annan gjort och som du delat filen eller mappen med.

Blå ikon med roterande pilar

Synkning pågår

Den blå cirkeln med roterande pilar innebär att individuella filer eller mappar håller på att synkas till Dropbox.

Grå ikon med minustecken

Inte synkat till dropbox.com


Den grå cirkeln med minustecknet visas på en fil eller mapp som du har valt att inte synka till dropbox.com. Den filen eller mappen förblir på datorns hårddisk.
Röd ikon med x

Synkning sker inte

Den röda cirkeln med x innebär att något är fel och att Dropbox inte synkar filen eller mappen. Det finns några vanliga orsaker till detta:

 • Ogiltiga filnamn (filer kan inte synkas om deras namn har vissa tecken eller symboler)
 • Behörighetsfel (vilket innebär att du inte har åtkomst till delat innehåll eller att behörighet till ett datorsystem saknas)
 • Filen ändras mycket snabbt (vilket innebär flera redigeringar i snabb påföljd)
 • Lagringsutrymmet är slut på Dropbox-kontot (vilket innebär att du inte kan ladda upp till det)
Delad mapp med lås

Skrivskyddad åtkomst i en delad mapp

Om du ser ett lås på en delad mapp betyder det att du endast kan läsa filerna i den. Det innebär att du kan visa filerna men inte redigera dem eller dela dem med andra. Begär redigeringsåtkomst till mappen genom att kontakta mappens ägare.

Smart synkning

Om du är kund med Dropbox Plus, Family, Professional eller Business kan du också få se ikoner som är unika för smart synkning:

Ikon för endast online-innehåll

Endast online-innehåll

Filer och mappar med molnikonen finns bara online. Det innebär att de visas i Dropbox-mappen på datorn, men de har inte laddats ner helt. Dessa platshållarikoner visar bara att objektet är tillgängligt på Dropbox-kontot online. Du kan sedan välja att ladda ner den helt om du vill.

Ikon för lokalt innehåll

Lokalt innehåll

Lokalt innehåll finns på Dropbox-kontot online, och laddas också ner till datorns hårddisk. Du kan redigera filerna direkt från program på datorn.

Ikon för Mappar med Blandad status

Mappar med Blandad status

Mappar med blandad status innehåller både lokala filer och filer som finns enbart online.

Statusikonerna i datorns aktivitetsfält eller menyfält

Det finns flera Dropbox-ikoner som visas i aktivitetsfältet (Windows) eller menyfältet (Mac). Beroende på operativsystem kan ikonerna ha olika färg.

Dropbox-fält synkat

Synkad

Om Dropbox-appen är helt synkad är ikonen helfärgad, antingen svart eller vit beroende på operativsystem.

Dropbox-fält synkar

Synkning pågår

Om Dropbox håller på att synkas visas ikonen med en synkningssymbol längst ner till höger.

Dropbox-fält pausat

Pausad

Om Dropbox-appen har pausats är ikonen gråtonad med en paus-symbol längst ner till höger.

Dropbox-fält inte anslutet

Ej ansluten

Om Dropbox-appen på datorn inte kan ansluta till Dropbox-servrarna är ikonen gråtonad.

Dropbox-fält meddelanden

Meddelanden

Om du har olästa meddelanden har ikonen en röd prick längst ner till vänster med en siffra som anger antalet meddelanden. Om du har fler än 99 meddelanden har ikonen en röd prick med 99+ längst ner till vänster.
Dropbox-fält kamerauppladdning

Kameraimport

Om du laddar upp från en kamera har ikonen en kamera längst ner till höger medan uppladdningen pågår.

Så här gör du om Dropbox-ikonen saknas i aktivitetsfältet eller menyfältet

Dropbox-ikonen visas bara i ditt aktivitetsfält (Windows) eller menyfält (Mac)  om Dropbox-klienten har laddats ner till din dator och körs. Ibland verkar Dropbox-ikonen försvinna men det innebär bara att klienten inte körs.

Starta appen igen för att åtgärda detta. Om detta inte fungerar kan du ladda ner (eller ladda ner på nytt) Dropbox-klienten och logga in på Dropbox-kontot när du blir ombedd. Starta om appen:

 • Windows: Klicka på Startmenyn och sedan på Program. Leta reda på och starta Dropbox-appen
 • Mac: Öppna mappen Program. Leta reda på och starta Dropbox-appen 
 • Linux: Klicka på menyn Program, öppna sedan mappen Internet . Leta reda på och starta Dropbox-appen

Vad du kan göra om Dropbox-synkningsikonerna inte visas på filerna

Om du inte ser några Dropbox-synkningsikoner på filerna kan det finnas några olika förklaringar. Den mest sannolika är att Dropbox har stängts oväntat och inte längre körs. Kontrollera om Dropbox körs genom att se efter om Dropbox-ikonen visas i aktivitetsfältet (Windows) eller menyfältet (Mac). Om den inte körs kan du se instruktionerna i avsnittet ovan för att starta om eller ladda ner på nytt.

Om du har verifierat att Dropbox körs, men fortfarande har problem med synkningsikonerna finns det några andra möjliga förklaringar här:

Det finns några andra förklaringar till varför synkningsikonerna inte fungerar på ett visst operativystem. Klicka på ditt operativsystem nedan för att läsa mer:

 • När du installerar Dropbox utan administrativt lösenord bryter det alla synkningsikoner. När du ominstallerar med ett administratörslösenord bör det lösa problemet.
 • Ibland visas inte synkningsikonerna korrekt om du nyss uppgraderat till en ny version av Windows eller om du installerat nya applikationer på datorn. I det här fallet synkas filer och mappar fortfarande i Dropbox. Det är bara ikonerna som inte visas.
 • Om din Dropbox-mapp finns i roten (eller översta nivån) i en partition eller hårddisk kan Dropbox ha problem med åtkomst till vissa inställningsfiler. När du flyttar din mapp till en annan plats på din hårddisk bör det lösa detta problem.
 • Windows har en gräns på 15 överläggsikoner som Utforskaren i Windows kan ladda och operativsystemet reserverar fyra för sin egen användning. Du kan titta efter i registret hur många överlägg du har registrerat:
  1. Tryck på Windows -knappen + R och ange regedit.
  2. Navigera till följande registernyckel med den här sökvägen:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellIconOverlayIdentifiers     
   
  3. Bläddra till höger för komplett kommandorad.
  4. Om Dropbox-överläggen finns på de första 15 positionerna visas de; annars måste du göra plats för dem. Observera att detta kräver att du raderar eller nedprioriterar överlägg för andra applikationer, så gå vidare enbart om du är säker på vad du kommer att påverka.
  5. Om du bestämmer dig för att gå vidare kan du välja enskilda nycklar och radera dem genom att högerklicka på önskad nyckel. Om du inte vill radera dem kan du byta namn på dem så att de visas längst ner i listan.
  6. Avsluta explorer.exe och starta igen från Aktivitetshanteraren eller starta om datorn.
  7. Starta Dropbox. Då bör synkikonerna visas igen.
 • Att installera Dropbox utan något administrativt lösenord bryter synkningsikonens funktionalitet. När du installerar om med ett administratörslösenord bör detta lösa problemet.
 • Om du har några andra applikationer eller tjänster som också lägger till filikoner eller kontextmenyobjekt till filerna i Dropbox-mappen kan du försöka att temporärt avsluta dem eller avinstallera dem och sedan starta om Dropbox och Finder.
  • Starta om Dropbox genom att klicka på Dropbox-ikonen i menyfältet, klicka på din profilbild eller initialer och välj sedan Avsluta Dropbox
  • Starta om Finder genom att klicka på Apple-ikonen längst upp på skärmen, sedan på Tvinga avslut, välja Finder och sedan klicka på Starta om
 • När du öppnar din Dropbox-mapp från en symlänk bryter detta både överlägg och Dropbox-menyn som visas när du högerklickar på en fil eller mapp.
 • Dropbox är beroende av tillägget Dropbox Nautilus för kontextmenyn och ikonöverlägg. Om du installerat Dropbox från kommandoraden och inte ser ikonöverlägg i din Dropbox-mapp kan du prova att ladda ner och installera Linux-paketet.
Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!