Synkningsikoner i klienten

Den här artikeln är en ordlista med ikoner och symboler för synkning som finns i Dropbox-klienten och deras betydelse. Det finns två platser där symbolerna visas – i Dropbox-mappen på din dator och i aktivitetsfältet (Windows) eller menyfältet (Mac). Symbolerna är olika på de olika platserna. Den här artikeln täcker båda.

Om du letar efter en ikon som inte listas här kan du titta i den här artikeln om fil- och mappikoner, symboler och färger.

Använder du inte Dropbox än? Se hur Dropbox gör det enkelt att synka filer.

Synkningsikonerna i Dropbox-mappen

Nedan visas synkningsikonerna som visas på filer och mappar i din Dropbox-mapp i Utforskaren (Windows) eller Finder (Mac).

Grön ikon med bock

Synkad och lokal

En grön, helfärgad cirkel med en vit bock betyder att din fil eller mapp är helt synkad och lokal. "Synkad" betyder att ändringar du gjort till den här filen eller mappen reflekteras överallt där du kommer åt dina Dropbox-filer. "Lokal" betyder att din fil eller mapp är tillgänglig när du inte är ansluten till internet.

Ikon för endast online-innehåll

Enbart online

En grå cirkel med en svart molnikon betyder att din fil eller mapp är helt synkad och enbart online. "Synkad" betyder att ändringar du gjort till den här filen eller mappen reflekteras överallt där du kommer åt dina Dropbox-filer. "Enbart online" betyder att du använt funktionen Smart synkning för att göra din fil endast tillgänglig online. Läs mer om Smart synkning och vad enbart online betyder.

Blå ikon med roterande pilar

Synkning pågår

En blå, helfärgad cirkel med två vita pilar i en cirkel betyder att din fil eller mapp håller på att uppdateras. Om du väljer att lägga till den på din hårddisk med funktionen selektiv synkning betyder denna ikon att den fortfarande håller på att synkas till din hårddisk. Om du använder funktionen Smart synkning betyder den här ikonen att din fil håller på att ändra synkningsstatus mellan enbart online och lokal.

Ikon för Mappar med Blandad status

Innehåller både lokala filer och filer som finns enbart online

En vit cirkel med grön kontur och en grön bock kan endast visas på en mapp. Det betyder att mappen innehåller en blandning av filer och mappar som är tillgängliga offline, eller "lokala", samt tillgängliga när du är ansluten till internet, "enbart online".

Röd ikon med x

Synkningsfel

En röd cirkel med ett vitt kryss betyder att din fil eller mapp inte kan uppdateras eller synkas. Om du precis försökte lägga till den här filen eller mappen till ditt Dropbox-konto kan det betyda att den inte kan läggas till. Läs mer om olika typer av synkningsfel och hur du löser dem.

Grå ikon med minustecken

Ignorerad fil

En grå cirkel med ett vitt minustecken betyder att din fil ignoreras. Det betyder att den lagras i Dropbox-mappen på din dator, men inte på dropbox.com eller på Dropbox-servern. Läs mer om ignorerade filer.

   

Synkningsikonerna i aktivitetsfältet eller menyfältet

Nedan visas de olika Dropbox-ikonerna i aktivitetsfältet (Windows) eller menyfältet (Mac) som är synliga när Dropbox-klienten är öppen på din dator. Ikonens färg kan variera beroende på ditt operativsystem.

 

Dropbox-fält synkat

Helt synkad

En svart, helfärgad ikon utan någon annan ikon betyder att Dropbox-filerna och mapparna på din dator är helt uppdaterade. Ändringar du gör reflekteras överallt där du använder Dropbox. 
Dropbox-fält synkar

Synkning pågår

En svart, helfärgad cirkel med två vita pilar i en cirkel betyder att Dropbox-filer och mappar på din dator håller på att uppdateras. Ändringar du gör uppdateras överallt där du kommer åt dina Dropbox-filer. 

Dropbox-fält pausat

Synkning har pausats

En svart, helfärgad cirkel med en vit pausikon betyder att du har pausat synkningen. Läs om hur du pausar och återupptar synkning av filen i Dropbox-klienten. Ändringar du gör i dina Dropbox-filer och mappar uppdateras inte överallt där du kommer åt dina Dropbox-filer förrän du återupptar synkning.

Dropbox-fält inte anslutet

Inte ansluten till internet

En grå Dropbox-ikon betyder att Dropbox-klienten inte är ansluten till internet. Det betyder att ändringar du gör i Dropbox-filer och mappar på din dator inte uppdateras överallt där du kommer åt dina Dropbox-filer förrän du ansluter till internet igen. Läs om varför Dropbox kanske inte ansluter och hur du löser det.

Dropbox-fält meddelanden

Olästa meddelanden


En röd cirkel med ett vitt nummer på har inget att göra med synkning. Det betyder att du har olästa Dropbox-meddelanden. Läs om hur du hanterar Dropbox-meddelanden.
Dropbox-fält kamerauppladdning

Kamerauppladdningar pågår

En kameraikon betyder att du har anslutit en kamera eller mobil enhet med en kamera till din dator och kamerarullen laddas upp till Dropbox. Läs mer om funktionen kamerauppladdningar.

Vad betyder det grå krysset?

I Utforskaren kan ett grått kryss visas på en fil eller mapp i din Dropbox-mapp. Det är en Windows-ikon och inte en Dropbox-ikon. Den anger att din fil eller mapp kanske inte synkroniseras med Dropbox. Du kan åtgärda det med stegen i den här artikeln om att åtgärda synkroniseringsfel i Dropbox. Om det inte löser problemet kan du kontakta Microsoft-supporten.

Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!