Synkningsöversikt

Dropbox ser till att du har de filer du behöver när du behöver dem. Synkning, en av Dropbox kärnfunktioner, håller dina filer uppdaterade mellan alla dina datorer, telefoner och surfplattor. Om du redigerar ett dokument på datorn synkas det med Dropbox och du kan nå den nya versionen från telefonen.

Synka mellan datorer, telefoner och surfplattor:

  1. Installera Dropbox-appen på alla datorer, telefoner och surfplattor du vill synka med.
  2. Logga in på samma Dropbox-konto på varje dator, telefon och surfplatta.
  3. Lägg till filer i Dropbox-mappen. Så länge en fil finns i din Dropbox-mapp synkas den med alla dina anslutna datorer, mobiler och surfplattor.

Dina enheter är som fönster mot ditt Dropbox-konto. När du väl har loggat in har du åtkomst till dina Dropbox-filer oavsett var du befinner dig.

Synka filer från en dator

Dropbox-appen på datorn synkar ändringar från datorn till alla anslutna enheter. Alla filer du lägger till i Dropbox-mappen på datorn synkas med ditt Dropbox-konto.

Kan Dropbox synka filer som är utanför Dropbox-mappen?

Dropbox synkar bara de filer som finns i din Dropbox-mapp.

När du har flyttat en fil eller mapp till Dropbox kan du skapa en genväg på den ursprungliga platsen för att nå filerna därifrån. Detta fungerar dock inte i motsatt riktning. Dropbox stöder inte genvägar i Dropbox-mappen för att nå filer på deras ursprungliga plats.

Synka filer från en mobil eller surfplatta

Mobilappen visar de senaste filerna i din Dropbox. Listan över filer synkas med ditt Dropbox-konto.

Du kan ladda ner en fil på begäran för att spara data, batteri och lagringsutrymme på din mobil eller surfplatta. Tryck på en fil för att ladda ner och visa filen på din mobil eller surfplatta.

För att kunna ladda ner en fil behöver du åtkomst till wifi eller ett mobilt nätverk. Om du behöver dina filer när inget nätverk är tillgängligt kan du göra dina viktigaste filer tillgängliga offline.

Synkning via Wi-Fi och mobilnätverk

Den mobila appen synkar på olika sätt beroende på typen av nätverk som telefonen eller surfplattan är ansluten till.

När mobilappen körs på ett wifi-nätverk händer följande:

  • Appen laddar automatiskt ner uppdateringar när du öppnar appen, öppnar en fil och öppnar fliken Offlinefiler.
  • Kamerauppladdningar startar eller återupptas när du startar appen.

När den körs på ett mobilt nätverk gör mobilappen följande:

  • Laddar ner uppdateringar endast på begäran.
  • På Android-enheter visas en varningsikon på offlinefiler om de ändrats medan du var offline. För att synka den senaste versionen trycker du på Uppdatera alla under fliken Offlinefiler.
  • Kamerauppladdningar startas inte automatiskt och återupptas inte om inte alternativet Använd mobila data är inställt som .
Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!