Hantera inställningar för selektiv synkning för team

Den här artikeln vänder sig till administratörer i Dropbox Business. Är du medlem i ett Dropbox Business-team kan du hantera dina personliga inställningar för selektiv synkning.

När medlemmar i ett Dropbox Business-team läggs till i en teammapp eller teamutrymme synkas alla mappar som delas med dem automatiskt till deras datorhårddisk. Administratörer kan dock välja att vissa mappar inte ska synkas automatiskt genom att använda selektiv synkning för team.

Läs mer om hur funktionen selektiv synkning fungerar.

Förutom selektiv synkning för team kan administratörer även använda smart synkning för team för att synka vissa mappar till teammedlemmars datorer, blockera vissa från synkning och synka vissa som platshållare för filer/mappar som är enbart online. 

Läs mer om hur funktionen smart synkning fungerar.

Ställa in att vissa mappar inte ska synkas

Som standard synkas alla mappar som delas med teammedlemmar automatiskt till teammedlemmarnas datorer när de går med i teamet. Administratörer kan dock välja att vissa mappar inte ska synkas automatiskt med selektiv synkning för team. 

Obs! 

 • Denna administratörsinställning får dock inte synkning att upphöra för mappar som redan är synkade till teammedlemmars datorer. Den förhindrar bara att mappar automatiskt synkas till nya teammedlemmars datorer. 
 • Enskilda teammedlemmars inställningar för selektiv synkning åsidosätter den här administratörsinställningen. Denna administratörsinställning förhindrar dem inte att synka och sluta synka mappar från sina datorer på egen hand.
 • Det går inte att ställa in att en mapp ska synkas till teammedlemmars datorer om den finns i en mapp som inte ska synkas.

Ställa in att vissa mappar inte ska synkas:

 1. Logga in på dropbox.com med inloggningsuppgifterna som administratör.
 2. Klicka på Adminkonsolen på sidomenyn till vänster.
 3. Klicka på Innehåll.
 4. Klicka på ikonen med tre punkter intill valfri mapp.
 5. Klicka på Ändra synkningsstandard.
  • Obs! Om du har inaktiverat selektiv synkning för teamet måste du aktivera det för att se detta alternativ.
 6. Klicka på cirkeln bredvid Synka inte automatiskt för att ställa in att mappen inte ska synkas automatiskt med nya teammedlemmars datorer.
Om du vill ställa in att mappen ska synkas automatiskt igen följer du instruktionerna ovan, men klickar istället på cirkeln bredvid Synka automatiskt till medlemmarnas datorer.
 
 
Så här ställer du in att en ny teammapp inte ska synkas automatiskt till teammedlemmars datorer:
 1. Klicka på Skapa teammapp precis som du brukar skapa en ny teammapp.
 2. Avmarkera rutan bredvid Synka den här mappen automatiskt till medlemmarnas datorer.

Inaktivera selektiv synkning för teamet

Selektiv synkning för team är aktiverat som standard. Funktionen låter administratörer ställa in att en specifik mapp inte ska synkas automatiskt till teammedlemmarnas datorer. Om selektiv synkning för team är inaktiverat, synkas alla mappar automatiskt till teammedlemmarnas datorer och administratören har inte möjlighet att ställa in att specifika mappar inte ska synkas.

Så här inaktiverar du selektiv synkning för team:

 1. Logga in på dropbox.com med autentiseringsuppgifterna som administratör.
 2. Klicka på Adminkonsolen.
 3. Klicka på Inställningar.
 4. Klicka på Synka.
 5. Vid Selektiv synkning för team växlar du till Inaktivera.
 6. Klicka på Spara.
Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!