Bjud in medlemmar till Dropbox Business-teamet så här

Gör teamets övergång till Dropbox Business smidig genom att hålla alla uppdaterade. För att göra det så enkelt som möjligt att lägga till teammedlemmar har vi skapat några mejlmallar med de viktigaste punkterna. Titta i listan med mallmeddelanden här eller skapa egna.

Avsnitt i den här artiklen:

Skicka ett mejl som föraviserar om inbjudan

Vi rekommenderar att alla administratörer skickar en föravisering om inbjudan en till två veckor före distributionen av Dropbox Business.

Ämnesrad: Kommer snart: en central plats för att nå och dela filer

[INFOGA ORGANISATIONENS NAMN] ska börja använda Dropbox Business för att hålla vårt team strukturerat, samarbeta enklare och skydda organisationens data. Ni kommer att få en mejlinbjudan från Dropbox den [INFOGA DATUM].

Du kan göra följande med Dropbox:

 • Lagra och få åtkomst till alla dina jobbrelaterade filer på ett enda ställe
 • Enkelt och säkert samarbeta i filer med vem du vill
 • Öppna dina filer på distans utan VPN

Vad behöver du göra?

 • Hålla utkik efter mejlet från Dropbox och godkänna inbjudan.
 • Vill du förhandsvisa registreringsprocessen och säkerställa att dina befintliga uppgifter hamnar på rätt ställe kan du titta på de här anvisningarna om att komma igång.
 • Har du redan ett Dropbox-konto med mejladressen för [INFOGA ORGANISATIONENS NAMN] kan du uppgradera till ett Business-konto och få tillgång till fler funktioner och lagringsutrymme samt hålla jobbrelaterade och personliga filer åtskilda.
 • Lär dig att använda Dropbox genom att köra vår självguidade utbildning.

Frågor? Kontakta ADMIN@ORGANISATIONENSNAMN.COM.

Bjud in teammedlemmar via adminkonsolen

Skicka det här mejlet samma dag (eller dagen innan) du bjuder in teamet via adminkonsolen i Dropbox Business.

Ämnesrad: Du är inbjuden! Gå med i Dropbox-teamet för [ORGANISATION]

Vi har valt Dropbox Business för att lagra, använda och dela [INFOGA ORGANISATIONENS NAMN]s filer. Du får ett mejl med inbjudan att gå med i teamet [IDAG/IMORGON]. Gör så här för att utnyttja avancerade samarbetsfunktioner och åtkomst på distans: välj Gå med i teamet från inbjudan och följ anvisningarna om registrering.

Om jag redan använder Dropbox för jobbet då?

Du behöver inte använda lagringsutrymmet i ditt personliga konto längre. Med ett Dropbox Business-konto blir det enklare att dela stora filer och samarbeta inom teamet eller med externa mottagare. När du går med i teamet väljer du var du vill ha filerna som nu ligger i ditt befintliga konto. Välj bara Spara mina filer i Dropbox för [INFOGA ORGANISATIONENS NAMN], så behöver du inte ladda upp eller dela något en gång till.

Om jag redan har betalat för ett personligt Dropbox-konto då?

Inga problem! Dropbox betalar automatiskt tillbaka återstående saldo på ditt konto när du har gått med i Dropbox Business-kontot för [INFOGA ORGANISATIONENS NAMN]. Gå till vårt hjälpcenter om du vill ha mer information om hur du överför ett befintligt konto.

Vad händer om jag har personliga filer i mitt Dropbox-konto?

Har du registrerat dig för ett personligt konto med mejladressen till jobbet kan du flytta dina filer till ett personligt Dropbox-konto med en personlig mejladress när du går med i teamet. När du får frågan var du vill lagra filerna väljer du Flytta mina filer till en ny personlig Dropbox.

Har du registrerat dig för ett Dropbox-konto med din personliga mejladress påverkar kontot för [INFOGA ORGANISATIONENS NAMN] inte det personliga kontot. Dina personliga filer förblir privata. Kopplar du dina konton kommer du åt personliga och jobbrelaterade filer var du än är, samtidigt som de hålls åtskilda.

Behöver du mer vägledning om hur du går med i teamet hittar du anvisningar om att komma igång här.

Lär dig mer om att använda det nya Dropbox Business-kontot genom att genomföra vår självstudiekurs.

Vänliga hälsningar

[ADMINNAMN]

Skicka ett mejl med påminnelse om inbjudan till adminkonsolen

Går det en vecka och det finns teammedlemmar som ännu inte har godkänt inbjudan kan du skicka en vänlig påminnelse med den här mallen.

Ämnesrad: Påminnelse! Gå med i Dropbox för [ORGANISATION] idag

[INFOGA ORGANISATIONENS NAMN] har börjat använda Dropbox Business för att hålla vårt team strukturerat och skydda företagets data. Du borde ha fått ett mejl med en inbjudan att gå med i affärskontot, men det verkar som om du inte har registrerat dig ännu. Det är enkelt och tar bara några minuter att gå med.

Godkänn inbjudan till Dropbox Business senast den [INFOGA DATUM] så att du kan börja samarbeta med kollegorna och nå dina filer på distans. Behöver du mer vägledning om hur du går med i teamet hittar du anvisningar här. Svara här eller kontakta [INFOGA MEJLADRESS] om du inte hittar inbjudan eller något problem uppstår.

Varför ska jag gå med i Dropbox Business-teamet?

 • Åtkomst till dina filer på alla enheter, överallt
 • Återställ raderade filer och tidigare versioner 
 • Dela stora filer utan att behöva tänka på begränsningar för bilagor
 • Förhandsgranska och kommentera mer än 150 filtyper, utan att ladda ner mer programvara
 • Få mer lagringsutrymme

Lär dig mer om att använda det nya Dropbox Business-kontot genom att genomföra vår självstudiekurs.

Tack,

[ADMINNAMN]

Bjud in teammedlemmar via samlad inloggning (SSO)

Har ni integrerat Dropbox med en SSO-leverantör kan du använda den här mallen för att bjuda in nya medlemmar att gå med i teamet.

Ämnesrad: Du är inbjuden! Gå med i Dropbox-teamet för [ORGANISATION]

Vi har valt Dropbox Business för att lagra, använda och dela [INFOGA ORGANISATIONENS NAMN]s filer. Gör så här för att utnyttja avancerade samarbetsfunktioner och åtkomst på distans: klicka här och registrera dig med mejladressen till jobbet som du sedan använder i samlad inloggning.

Om jag redan använder Dropbox för jobbet då?

Du behöver inte använda lagringsutrymmet i ditt personliga konto längre. Med ett Dropbox Business-konto blir det enklare att dela stora filer och samarbeta inom teamet eller med externa mottagare. När du går med i teamet väljer du var du vill ha filerna som nu ligger i ditt befintliga konto. Välj bara Spara mina filer i Dropbox för [INFOGA ORGANISATIONENS NAMN], så behöver du inte ladda upp eller dela något en gång till.

Om jag redan har betalat för ett personligt Dropbox-konto då?

Inga problem! Dropbox betalar automatiskt tillbaka återstående saldo på ditt Pro-/Plus-konto när du har gått med i Dropbox Business-kontot för [INFOGA ORGANISATIONENS NAMN]. Gå till vårt hjälpcenter om du vill ha mer information om hur du överför ett befintligt konto.

Vad händer om jag har personliga filer i mitt Dropbox-konto?

Har du registrerat dig för ett personligt konto med mejladressen till jobbet kan du flytta dina filer till ett personligt Dropbox-konto med en personlig mejladress när du går med i teamet. När du får frågan var du vill lagra filerna väljer du Flytta mina filer till en ny personlig Dropbox.

Har du registrerat dig för ett Dropbox-konto med din personliga mejladress påverkar kontot för [INFOGA ORGANISATIONENS NAMN] inte det personliga kontot. Dina personliga filer förblir privata. Kopplar du dina konton kommer du åt personliga och jobbrelaterade filer var du än är, samtidigt som de hålls åtskilda.

Lär dig mer om att använda det nya Dropbox Business-kontot genom att genomföra vår självstudiekurs.

Vänliga hälsningar

[ADMINNAMN]

Skicka en påminnelse om SSO-inbjudningar

Går det en vecka och det finns teammedlemmar som ännu inte har godkänt SSO-inbjudan kan du skicka en vänlig påminnelse med den här mallen.

Ämnesrad: Påminnelse! Gå med i Dropbox för [ORGANISATION] idag

[INFOGA ORGANISATIONENS NAMN] har börjat använda Dropbox Business för att hålla vårt team strukturerat och skydda företagets data. Du borde ha fått ett mejl med en inbjudan att gå med i affärskontot, men det verkar som om du inte har registrerat dig ännu. Det är enkelt och tar bara några minuter, så vi ber dig att göra detta senast den [INFOGA DATUM].

Börja samarbeta med resten av kollegorna genom att gå till https://www.dropbox.com/sso och registrera dig med mejladressen till jobbet.  Behöver du mer vägledning om hur man loggar in hittar du anvisningar här. Svara här eller kontakta [INFOGA MEJLADRESS] om du har problem med att gå med.

Varför ska jag gå med i Dropbox Business-teamet?

 • Åtkomst till dina filer på alla enheter, överallt
 • Återställ raderade filer och tidigare versioner 
 • Dela stora filer utan att behöva tänka på begränsningar för bilagor
 • Förhandsgranska och kommentera mer än 150 filtyper, utan att ladda ner mer programvara
 • Få mer lagringsutrymme

Lär dig mer om att använda det nya Dropbox Business-kontot genom att genomföra vår självstudiekurs.

Tack,

[ADMINNAMN]

Bjud in teammedlemmarna till Dropbox-utbildning

Oavsett om teammedlemmarna är nya användare av Dropbox eller garvade proffs innebär vår Business-produkt nya funktioner och ny komplexitet. Därför erbjuder vi flera vägledningar och utbildningar så att teamet kommer igång, vilket gör att ni både sparar tid och får ut mesta möjliga av produkten. Bjud in teammedlemmarna till utbildning med den här mallen.

Ämnesrad: Få utbildning i Dropbox

[INFOGA ORGANISATIONENS NAMN] började nyligen använda Dropbox Business. Du borde redan ha fått en mejlinbjudan från Dropbox och gått med i vårt team.

Dropbox har fler bra utbildningsresurser så att du enklare kan komma igång med produkten. Är du helt ny användare av Dropbox får du grunderna i utbildningarna. Har du använt Dropbox förut visar utbildningarna det specifika i Dropbox Business samt några nya, avancerade funktioner.

Det finns tre olika utbildningsalternativ:

Vad behöver du göra?

 • Registrera dig för ett utbildningstillfälle och delta den schemalagda tiden
 • Ta en titt på någon av de andra resurserna också om du har möjlighet
 • Bekanta dig med Dropbox hjälpcenter så att du kan svara på enklare produktfrågor och felsöka problem vartefter de dyker upp
 • Dela de här utbildningarna med andra medlemmar i teamet

Frågor? Kontakta ADMIN@ORGANISATIONENSNAMN.COM.

Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!