Vanliga frågor från teamadministratörer

I den här artikeln finns vanliga frågor från teamadministratörer i Dropbox Business. Har du frågor som det inte finns svar på här kan du registrera dig för kostnadsfri Dropbox-utbildning online med en instruktör i realtid

Ta en titt på vanliga frågor om individuella konton om du är teammedlem eller har ett Basic-, Professional- eller Plus-konto. 

Vad är skillnaden mellan en teammapp och en delad mapp?

En delad mapp är en mapp som vem som helst kan skapa för att dela filer.

En teammapp kan skapas endast av en teamadministratör i Dropbox Business, som också kan skapa undermappar i teammappen och bestämma vilka medlemmar som ska ha tillgång till respektive mapp. 

röstningsruta med bockmarkeringLäs mer om teammappar

Går det att göra om en vanlig mapp som jag redan har till en teammapp?

Nej, det är bara en teamadministratör i Dropbox Business som kan skapa en teammapp. 

röstningsruta med bockmarkeringLäs mer om teammappar

Hur fungerar fjärradering när man inaktiverar eller raderar medlemmar från Dropbox? 

Inaktiverade teammedlemmar förlorar omedelbart åtkomst till sina teamkonton i Dropbox Business samt alla filer, mappar och Paper-dokument i dem. När teamadministratörer inaktiverar en medlem kan de välja att radera den medlemmens filer på alla enheter som medlemmen har kopplat till Dropbox.

röstningsruta med bockmarkeringLäs mer om hur du inaktiverar eller raderar medlemmar från Dropbox

När jag har bjudit in medlemmar till min grupp, hur ändrar jag så att de bara har läsbehörighet?

Vill du begränsa en gruppmedlems åtkomst kan du ta bort hen från gruppen och sedan bjuda in hen som individuell medlem i en delad mapp, med behörighetsnivån Får visa. Eller så kan du bjuda in personerna individuellt för att ställa in olika visnings- eller redigeringsbehörigheter för varje enskild person.

röstningsruta med bockmarkeringLäs mer om Dropbox-grupper

Får en gruppadministrator radera eller ändra en annan teamadministratörs roll?

Det beror på vilken typ av team du är med i. Administratörer i ett Dropbox Business-team med planen Advanced eller Enterprise kan ha globala behörigheter, som gör att de får radera eller ändra en annan teamadministratörs roll, eller mer begränsade behörigheter. 

I ett team med planen Standard har alla administratörer samma behörigheter och får radera eller ändra en annan administratörs roll.

röstningsruta med bockmarkeringLäs mer om behörigheter för teamadministratörer

Hur kan det bli så att en teamadministratör kanske inte ser alternativet att återskapa en teammedlem?

Det finns några orsaker till varför en administratör inte kan se alternativet för att återskapa en teammedlem:

  • Medlemmen raderades för mer än sju dagar sedan. Efter sju dagar kan en administratör använda kontoöverföring för att överföra filer till ett nytt teammedlemskonto
  • En administratör har redan använt kontoöverföring för den raderade medlemmens konto
  • En administratör har valt att permanent radera medlemmen
  • Medlemmen har återskapats av Dropbox support
  • Medlemmen blev inbjuden, men gick aldrig med i teamet
  • Medlemmen har raderats av ett program som använder första versionen av Dropbox API

röstningsruta med bockmarkeringLäs mer om hur du återskapar teammedlemmar

Går det att automatisera aktivitetsrapporter?

Nej, det går inte att automatisera aktivitetsrapporter.

Går det att rensa aktivitetsloggen? Rensas aktivitetsloggen för en medlem efter att hen har raderats?

Nej, det går inte att rensa aktivitetsloggen. En medlems aktivitet finns kvar i aktivitetsloggen, men det går att ta bort mejladressen för den raderade medlemmen när kontot har raderats.

Hur lång tid tar det att inaktivera eller radera en medlem?

Inaktivering och radering verkställs omedelbart.

Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!