Lär dig de avancerade funktionerna i Dropbox-kontot

Bocka av varje del i checklista för att komma igång , om du inte redan har gjort det. Är du klar med allt? Då är du redo att bli mästare på Dropbox!

1. Skydda dina filer

Tvåstegsverifiering är ett måste. Med den här funktionen aktiverad behöver du användarnamn, lösenord, plus en engångskod för att kunna logga in på Dropbox. Tappar du bort din enhet, den blir stulen eller någon får tag i ditt lösenord är dina filer skyddade.

Få det gjort!

röstningsruta med bockmarkering Aktivera tvåstegsverifiering

glödlampa Tips

Du kan regelbundet kolla kontostatus med vårt verktyg för säkerhetskontroll. Det går också att hantera andra kontoinställningar via menyn Inställningar på Dropbox webbplats.

byggnadsarbete Byggblock

Kontorutiner: Ställ alltid in ett unikt lösenord för varje program eller tjänst du använder och återanvänd aldrig lösenord. På det här sättet blir en säkerhetsincident i ett program eller tjänst inget problem för de andra.

2. Påbörja ett Paper-dokument

Paper är mer än bara ett dokument – det är ett arbetsutrymme för din (eller teamets) kreativa process. Skriv och redigera med andra i realtid, få feedback, kläck idéer, granska och godkänn arbeten samt hantera projekt precis där du arbetar. Det är kostnadsfritt med ditt Dropbox-konto.

Få det gjort!

röstningsruta med bockmarkering Påbörja ett Paper-dokument

glödlampa Tips

Du kan välja om du vill dela ett Paper-dokument och om de personer du delar med får redigera, visa eller kommentera dokumentet.

byggnadsarbete Byggblock

Dok och filer: Vi använder ofta ordet dok i Dropbox. Det är helt enkelt en förkortning för dokument. Ett dokument är en enskild fil (i detta fall en Paper-fil).

3. Anpassa Dropbox mobilapp

Få ut maximalt av Dropbox genom att bekanta dig med några av specialfunktionerna i vår mobilapp. Med kamerauppladdningar sparas foton och videor från din mobil automatiskt i Dropbox. Dokumentskannern gör att du kan använda mobilens kamera för att skanna och ladda upp utskrivna dokument. Tack vare offlinefiler är Dropbox-filer tillgängliga på mobilen eller surfplattan, även om du inte är uppkopplad mot internet eller mobilnätet.

Få det gjort!

röstningsruta med bockmarkering Aktivera kamerauppladdningar

röstningsruta med bockmarkering Använd mobilen för att skanna dokument

röstningsruta med bockmarkering Gör filer tillgängliga offline

glödlampa Tips

Det går att hantera meddelanden och andra saker via samma inställningsmeny.

byggnadsarbete Byggblock

Delning: Delade filer och mappar finns på en unik plats i Dropbox. Raderar du dem raderas de automatiskt för alla du har delat med.

4. Synkningsikoner och enkel filåtkomst

Dropbox-klienten skapar en mapp som heter Dropbox på datorn för att det ska bli enkelt att komma åt filerna. Den har också två andra väldigt bra funktioner: synkningsikoner visar filsynkningens status och Dropbox-ikonen i datorns systemfält eller menyfält ger en snabb överblick över fil- och kontoaktivitet.

Få det gjort!

röstningsruta med bockmarkering Lär dig innebörden av filsynkning respektive Dropbox statusikon

röstningsruta med bockmarkering Hitta ikonen i systemfältet/menyfältet på datorn

glödlampa Tips

När du kopierar filer till Dropbox från en annan plats på datorn bör filen synas direkt i mappen som heter Dropbox. Tänk dock på att filuppladdningen kanske inte är helt klar än. Kontrollera synkningsstatusikonerna för att vara helt säker.

byggnadsarbete Byggblock

Raderade filer och synkning: Raderar du en fil från mappen Dropbox på datorn raderas den filen från hela Dropbox.

5. Återställ raderade eller äldre versioner av filer

Förutom att vara en enda välordnad plats för alla dina viktigaste filer tar Dropbox även ögonblicksbilder av hur ditt konto har sett ut – raderade filer och tidigare filversioner är bara ett klick bort.

Få det gjort!

röstningsruta med bockmarkering Återgå till en äldre version av en fil

röstningsruta med bockmarkering Återställ och återskapa en raderad fil eller mapp

glödlampa Tips

Dropbox kan hjälpa dig att återställa en raderad fil eller en tidigare version av en fil endast om den filen låg i Dropbox.

byggnadsarbete Byggblock

Raderingar och delade mappar: Raderar eller flyttar du en fil i en delad mapp påverkar denna ändring alla andra medlemmar i den mappen. Inträffar det här kan du använda filsökning för att ta reda på vad som hände eller, om du är med i ett Dropbox Business-team, kontakta teamadministratören.

Nästa steg

Tack för att du läser! Är du klar med guiden om hur man blir mästare på Dropbox kan du gå vidare med vår guide med tips och tricks. Du kommer att hitta riktigt bra saker som sparar tid och funktioner typ "jag visste inte att Dropbox kunde göra det där!".

Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!