Varför stängdes Mailbox?

Mailbox stängdes den 26 februari 2016, så att vi som företag kan inrikta oss på annat.

Sedan Mailbox introducerades i Dropbox 2013 och fram till dess att det stängdes utvecklades kommunikationsverktyg snabbt och därmed även vårt fokus. För att kunna säga ja till de viktigaste områdena blev vi tvungna att säga nej till annat bra och värdefullt. Sådana beslut är svåra, men vi blir ett bättre företag av att fatta dem. Tyvärr erbjuder vi inte längre support för Mailbox, men ser fram emot allt spännande som ligger framför oss.

Vi på Dropbox har mer fokus än någonsin på vårt mål att göra det enklare för människor att samarbeta. Vi hoppas att ni vill hänga med vartefter vi skapar förutsättningar för detta mål.

Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!

Svar från community