Är min Samsung-enhet kvalificerad för Dropbox lagringsutrymmeskampanj?

Dropbox-kampanjen med Samsung har gått ut. Detta påverkar inte befintligt kampanjlagringsutrymme som du har fått genom att koppla en kvalificerad Samsung-enhet till Dropbox.

Avsnitt i den här artiklen:

Hur är kampanjen för Samsung-enheter utformad?

Dropbox-kampanjen för Samsung-enheter gör det enklare än någonsin att få åtkomst till dina viktigaste foton, dokument och videor var du än är och att dela dem med andra.

Om du har en helt ny telefon eller surfplatta från Samsung kan du vara kvalificerad att tjäna ytterligare 48 GB Dropbox-lagringsutrymme, i upp till två år. Detta är i tillägg till det 2 GB lagringsutrymme som ingår i Dropbox Basic-konton, för sammanlagt 50 GB Dropbox-lagringsutrymme.

Hur länge är kampanjlagringsutrymmet giltigt?

Kampanjens 48 GB lagringsutrymme på Samsung-enheter är giltigt under en bestämd tidsperiod. Kampanjens längd varierar beroende på enhet och operatör:

 • Vissa Samsung-enheter är kvalificerade att få 48 GB under två år inklusive:
  • Enheter som lanserats efter hösten 2014 med Dropbox-appen förinstallerad
  • Enheter som lanserades mellan 2012 och 2014, där Dropbox-appen är förinstallerad med välkomstprogrammet
 • Vissa Samsung-enheter som lanserades mellan 2012 och 2014 som har Dropbox-appen förinstallerad, men som saknar välkomstprogrammet är kvalificerade att få 48 GB under ett år.
 • AT&T-enheter: Note 4-enheter med AT&T-operatör är kvalificerade att få 48 GB under sex månader.

Om din enhet är kvalificerad för en kampanj kommer du att få ett mejl som anger varaktigheten för din kampanj när du loggar in på Dropbox på den kvalificerade enheten för första gången. Om du har frågor om varaktigheten för ditt kampanjlagringsutrymme efter det att du har löst in det kan du kontrollera utgångsdatum så här:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Gå till sidan Konto .
 3. Klicka på fliken Plan  och rulla ner till Tjäna mer lagringsutrymme.

Vilka Samsung-enheter är kvalificerade för kampanjer?

 • Vissa Samsung Android-smarttelefoner och -surfplattor där Dropbox-appen är förinstallerad är kvalificerade att få kampanjlagringsutrymme.
 • AT&T Note 4-enheter som köpts i USA är kvalificerade att få kampanjlagringsutrymme.
 • Operatörsbegränsningar gäller.

Vem är kvalificerad att lösa in kampanjen?

 • Endast den ursprungliga köparen av den kvalificerade enheten kan lösa in en kampanj.
 • Endast den första användaren som loggar in på Dropbox på en kvalificerad enhet kan lösa in kampanjen.
 • Endast nya Dropbox-användare kan lösa in kampanjen på Samsung-enheter som lanserats efter hösten 2014.
 • Befintliga användare kan lösa in kampanjen på kvalificerade Samsung-enheter som lanserades före hösten 2014. Befintliga användare är inte kvalificerade för kampanjen på Note 4-enheter.
 • Varje Dropbox-användare är endast kvalificerad att lösa in samma typ av kampanj en gång. Du kan till exempel inte lösa in Samsung-kampanjen med 48 GB under två år mer än en gång, även om du köper flera kvalificerade enheter.

Vilka operatörer deltar inte i kampanjen?

Vissa operatörer har valt att inte delta i kampanjer på telefoner som annars skulle vara kvalificerade. Bland de som inte deltar för närvarande är följande operatörer:

 • USA:
  • Verizon
  • AT&T: Endast vissa AT&T-enheter är kvalificerade för kampanjen. Note 4 AT&T-enheter är kvalificerade för 48 GB lagringsutrymme under sex månader. Andra AT&T-enheter är inte kvalificerade.
 • Japan:
  • NTT DoCoMo

Hur kan jag se om min enhet är kvalificerad?

Din enhet kan vara kvalificerad om följande krav uppfylls:

 • Dropbox-appen är förinstallerad på din enhet.
 • Du har en AT&T Note 4-enhet och Dropbox finns i widget som heter Galaxy Gifts.
 • Ditt telefonbolag deltar i kampanjen.

Innan du kan lösa in kampanjen måste du slutföra fem steg i vår Kom igång-guide.

Vanliga frågor om kvalifikationer

Jag har redan ett Dropbox-konto. Är jag kvalificerad för en Samsung-kampanj?

 • Endast nya Dropbox-användare kan lösa in kampanjen på Samsung-enheter som lanserats efter hösten 2014.
 • Befintliga användare kan lösa in kampanjen på kvalificerade Samsung-enheter som lanserades före hösten 2014. Befintliga användare är inte kvalificerade för kampanjen på Note 4-enheter.

Kan jag lösa in samma erbjudande flera gånger om jag köpt ett flertal enheter som är kvalificerade för kampanjen?

Nej. Varje Dropbox-konto kan endast lösa in samma typ av kampanj en gång. Du kan till exempel inte lösa in Samsung-kampanjerbjudandet 48 GB under två år mer än en gång.

Hur kan jag se om Dropbox var förinstallerad på min enhet?

Om Dropbox var förinstallerad var Dropbox-appen redan installerad utan att du behövde ladda ner den från Google Play Store.

Kan jag överföra mitt kampanjlagringsutrymme till ett annat Dropbox-konto?

Nej. Kampanjlagringsutrymmet kan inte överföras och gäller endast det Dropbox-konto du använde när du först loggade in på Dropbox-appen på den kvalificerade enheten.

Kan jag ta del av kampanjen på en renoverad eller begagnad enhet?

Nej. Kampanjlagringsutrymmet är endast tillgängligt för den ursprungliga köparen av den kvalificerade enheten.

Varför är jag inte kvalificerad för kampanjlagringsutrymme?

Det kan finnas många anledningar till att du inte är kvalificerad att lösa in kampanjlagringsutrymmet:

 • Du är endast kvalificerad att lösa in samma typ av kampanjerbjudande en gång. Du kan till exempel inte lösa in Samsung-kampanjerbjudandet med 48 GB under två år mer än en gång, även om du köper flera kvalificerade enheter.
 • Dropbox-appen är inte förinstallerad på enheten.
 • Din operatör deltar inte.
 • Du har köpt en begagnad eller renoverad enhet och den tidigare ägaren har redan löst in den kampanj som följde med enheten. Endast en person kan lösa in kampanjen per enhet.

Lösa in kampanjen

Hur löser jag in kampanjlagringsutrymmet?

Om din enhet är kvalificerad måste du följa dessa steg för att kunna lösa in ditt lagringsutrymme:

 1. Logga in på ditt Dropbox-konto eller skapa ett nytt konto från Dropbox-appen på din enhet.
 2. Slutför 5 av 7 steg i vår Kom igång-guide.

När du har slutfört 5 steg från Kom igång ska bonuslagringsutrymmet automatiskt tillföras ditt konto. Du kan kontrollera status för kampanjen när som helst

 1. Logga in på 1dropbox.com.
 2. Gå till kontosidan.
 3. Klicka på fliken Plan  och rulla ner till Tjäna mer lagringsutrymme.

Jag kan inte lösa in kampanjlagringsutrymmet på en kvalificerad enhet. Kan ni hjälpa mig?

Om du inte kan lösa in kampanjlagringsutrymmet från din kvalificerade enhet efter att ha slutfört 5 av 7 steg från Kom igång, kontrollera då följande:

 • Loggade du in på Dropbox-appen med ett annat Dropbox-konto? Endast den första användaren som loggar in på Dropbox på den kvalificerade enheten kan lösa in kampanjen.
 • Kontrollera att du loggade in på samma konto på Dropbox skrivbordsapplikation och din kvalificerade mobila enhet.
 • Har du redan löst in en Samsung-kampanj av samma typ? Varje användare är endast kvalificerad att lösa in samma typ av kampanjerbjudande en gång. Du kan till exempel inte lösa in Samsung-kampanjerbjudandet med 48 GB under två år mer än en gång, även om du köper flera kvalificerade enheter.
 • Hade du redan ett Dropbox-konto? På vissa enheter, inklusive Samsung-enheter som lanserats efter hösten 2014, är det bara nya Dropbox-användare som är kvalificerade att lösa in kampanjen.
 • Köpte du din enhet begagnad eller renoverad? Om så är fallet är du inte kvalificerad att lösa in kampanjen.

Hur kan jag se om jag har löst in kampanjen på rätt sätt?

Du kan se ditt kampanjlagringsutrymme genom att gå till din kontosida och klicka på Visa intjänat lagringsutrymme.

Jag har oavsiktligt raderat den förinstallerade Dropbox-appen på min enhet. Finns det ett annat sätt för mig att lösa in kampanjen?

Installera Dropbox-appen igen från Google Play Store. Logga in eller registrera dig för ett Dropbox-konto och slutför 5 av 7 steg från Kom igång.

När kampanjen avslutas

Hur kan jag se när mitt kampanjlagringsutrymme går ut?

Du kan se när ditt bonuslagringsutrymme går ut på kontosidan för ditt Dropbox-konto:

 1. Logga in på 1dropbox.com.
 2. Gå till kontosidan.
 3. Klicka på fliken Plan  och rulla ner till Tjäna mer lagringsutrymme.

Vad händer när mitt kampanjlagringsutrymme går ut?

När din kampanj går ut går lagringsutrymmet i din Dropbox automatiskt tillbaka till vad det var före kampanjen. Om du till exempel har ett Basic-konto kommer din gräns att gå tillbaka till 2 GB plus eventuellt ytterligare lagringsutrymme som du har fått via värvningar eller andra bonusar.

Om du överskrider gränsen efter utgången kan du inte längre spara nya foton, videor och dokument på Dropbox. Du får mer lagringsutrymme genom att uppgradera till Dropbox Plus.

Dropbox forum

Har du inte fått svar på din fråga här? Fråga våra Community-experter!

Villkor för gratis lagringsutrymme i ettårskampanjen

För Samsung Android-smarttelefoner och surfplattor där Dropbox-appen är förinstallerad utan välkomstprogram är kampanjen tillgänglig för den första användaren som (a) registrerar sig för Dropbox genom smarttelefonen eller surfplattan från Samsung med Dropbox-appen förinstallerad och (b) slutför Dropbox Kom igång-guide. Erbjudandet består av att ett enda Dropbox-konto med en personlig plan får ytterligare 48 GB lagringsutrymme under det första året, utöver det lagringsutrymme som Dropbox erbjuder användare med ett Basic-konto. När kampanjperioden på ett år upphör tas extrautrymmet på 48 GB i användarens Dropbox-tjänst automatiskt bort. Dropbox måste användas enligt Dropbox villkor för tjänsten, sekretesspolicy och övriga villkor som finns tillgängliga på dropbox.com/terms. Erbjudandet gäller inte i Kina, Kuba, Iran, Nordkorea, Sudan, Syrien eller Krim-regionen.

Villkor för gratis lagringsutrymme i 2-årskampanjen

För Samsung Android-smarttelefoner och surfplattor där Dropbox-appen är förinstallerad med välkomstprogrammet är kampanjen tillgänglig för den första användaren som (a) registrerar sig för Dropbox via välkomstprogrammet och (b) slutför Dropbox Kom igång-guide. Erbjudandet består av att ett Dropbox-konto med en personlig plan får ytterligare 48 GB lagringsutrymme under två år, utöver det lagringsutrymme som Dropbox erbjuder användare med ett Basic-konto. Alla användare är berättigade till endast ett erbjudande av den här typen, för ett enda konto. När kampanjperioden på två år upphör tas extrautrymmet på 48 GB i användarens Dropbox-tjänst automatiskt bort. Dropbox måste användas enligt Dropbox villkor för tjänsten, sekretesspolicy och övriga villkor som finns tillgängliga på dropbox.com/terms. Erbjudandet gäller inte i Kina, Kuba, Iran, Nordkorea, Sudan, Syrien eller Krim-regionen.

Villkor för gratis lagringsutrymme i 6-månaderskampanjen

För AT&T Samsung Note 4-enheter som köpts i USA efter hösten 2014 är kampanjen tillgänglig för den första nya användaren som (a) registrerar sig för Dropbox och (b) slutför Dropbox Kom igång-guide. Erbjudandet består av att ett Dropbox-konto med en personlig plan får ytterligare 48 GB lagringsutrymme under sex månader, utöver det lagringsutrymme som Dropbox erbjuder användare med ett Basic-konto. Alla användare är berättigade till endast ett erbjudande av den här typen, för ett enda konto. När kampanjperioden på sex månader upphör tas extrautrymmet på 48 GB i användarens Dropbox-tjänst automatiskt bort. Dropbox måste användas enligt Dropbox villkor för tjänsten, sekretesspolicy och övriga villkor som finns tillgängliga på dropbox.com/terms. Erbjudandet gäller inte i Kina, Kuba, Iran, Nordkorea, Sudan, Syrien eller Krim-regionen.

Tråkigt att höra. Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback! Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!

Svar från community

  Andra sätt att få hjälp

  Community

  Twitters support

  Kontakta vår support